Vụ bác sĩ ɢɪếᴛ ɴɢườɪ ᴛìɴʜ ᴘʜâɴ xáᴄ ᴘʜɪ ᴛᴀɴɢ: sáᴛ ʜạɪ ɴạɴ ɴʜâɴ bằng thuốc an thần

Đếɴ ᴄʜɪềᴜ 𝟸𝟽/𝟺, ᴛɪɴ ᴛừ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Đồɴɢ ɴᴀɪ, ʙướᴄ đầᴜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠị ʙáᴄ sĩ đã ᴋʜᴀɪ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ sáᴛ ʜạɪ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴠà ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đưᴀ xáᴄ đɪ ᴘʜɪ ᴛᴀɴɢ. ᴋʜáᴍ xéᴛ ɴơɪ ở ᴄủᴀ đốɪ ᴛượɴɢ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜᴜ ɢɪữ 𝟷 ᴋʜẩᴜ súɴɢ ᴅạɴɢ ʀᴜʟᴏ ᴄó 𝟻 ᴠɪêɴ đạɴ ᴠà 𝟸 ᴄʜɪếᴄ ɴʜẫɴ ᴛʀᴀɴɢ sứᴄ ɴɢʜɪ ᴄủᴀ ɴạɴ ɴʜâɴ.

ɴʜư ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đã đưᴀ, ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟷𝟼/𝟺, ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Đồɴɢ ɴᴀɪ ɴʜậɴ đượᴄ ᴛɪɴ ᴛʀìɴʜ ʙáᴏ ᴄủᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴄʜị ᴛ.ᴛ.ʙ.ɴ (sɴ 𝟷𝟿𝟾𝟽, ɴɢụ ᴋᴘ𝟼, ᴘʜườɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ᴅũɴɢ, ᴛᴘ.ʙɪêɴ ʜòᴀ, ᴛỉɴʜ Đồɴɢ ɴᴀɪ) ᴍấᴛ ᴛíᴄʜ sᴀᴜ ᴋʜɪ đưᴀ ᴄᴏɴ đɪ ʜọᴄ ᴛạɪ ᴛʀườɴɢ ᴛɪểᴜ ʜọᴄ ᴛʀịɴʜ ʜᴏàɪ Đứᴄ, ᴛᴘ. ʙɪêɴ ʜòᴀ.

ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴛɪɴ ʙáᴏ, ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự đã ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ. ʙɪêɴ ʜòᴀ ᴠà ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ɴɢʜɪệᴘ ᴠụ ᴘʜâɴ ᴄôɴɢ ʟựᴄ ʟượɴɢ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ xáᴄ ᴍɪɴʜ.

ᴛʀảɪ ǫᴜᴀ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ xáᴄ ᴍɪɴʜ ᴄáᴄ ᴍốɪ ǫᴜᴀɴ ʜệ, ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴄủᴀ ᴄʜị ɴ, ᴄǫĐᴛ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ sự ᴍấᴛ ᴛíᴄʜ ᴄủᴀ ᴄʜị ɴàʏ ᴄó ɴʜữɴɢ ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ʙấᴛ ᴛʜườɴɢ. ᴄụ ᴛʜể, ᴄʜị ɴ ᴄó ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴄʜᴜʏểɴ ᴛɪềɴ ᴄʜᴏ ᴍộᴛ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ᴛêɴ ʟà ᴅᴀɴʜ sơɴ. ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đɪ sâᴜ ᴛìᴍ ʜɪểᴜ, ᴛʀướᴄ đó ᴄʜị ɴ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ʟɪêɴ ʟạᴄ ᴠớɪ sơɴ ᴠà đặᴄ ʙɪệᴛ ᴄʜú ý ʟà ᴠàᴏ ɴɢàʏ ᴍấᴛ ᴛíᴄʜ (𝟷𝟹/𝟺), ᴄʜị ᴄó ʟɪêɴ ʟạᴄ ᴠớɪ sơɴ ǫᴜᴀ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ.

ᴅᴀɴʜ sơɴ ʟúᴄ ᴍớɪ ʙị ʙắᴛ

ᴛừ ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ɴɢʜɪ ᴠấɴ ᴛʀêɴ, ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ǫᴜᴀ ʟựᴄ ʟượɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ đã ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴍờɪ ᴅᴀɴʜ sơɴ (sɴ 𝟷𝟿𝟾𝟾, ɴɢụ ấᴘ 𝟹, xã ʜɪếᴜ ʟɪêᴍ, ʜᴜʏệɴ ᴠĩɴʜ ᴄửᴜ, ᴛỉɴʜ Đồɴɢ ɴᴀɪ), ʜɪệɴ ʟà ʙáᴄ sĩ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đᴀ ᴋʜᴏᴀ Đồɴɢ ɴᴀɪ ʟêɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴅᴏ ᴄó sự ᴄʜᴜẩɴ ʙị ᴛʀướᴄ ɴêɴ ǫᴜᴀ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛʜì sơɴ ᴋʜᴀɪ ᴋʜôɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ɢì đếɴ sự ᴍấᴛ ᴛíᴄʜ ᴄủᴀ ᴄʜị ɴ, ʟɪêɴ ᴛụᴄ ǫᴜᴀɴʜ ᴄᴏ ᴄʜốɪ ᴛộɪ, đốɪ ᴘʜó ᴠớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ.

Đếɴ ɴɢàʏ 𝟸𝟼/𝟺, ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴄᴀᴛᴘ ʙɪêɴ ʜòᴀ ᴛʀɪệᴜ ᴛậᴘ đốɪ ᴛượɴɢ ᴅᴀɴʜ sơɴ ʟêɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ. ʟầɴ ɴàʏ, ᴅướɪ sự ᴄʜỉ đạᴏ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴄủᴀ ʟãɴʜ đạᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Đồɴɢ ɴᴀɪ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴘʜá áɴ sử ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ɴɢʜɪệᴘ ᴠụ ᴋếᴛ ʜợᴘ ɴʜữɴɢ ᴛàɪ ʟɪệᴜ ᴄʜứɴɢ ᴄứ ᴛʜᴜ ᴛʜậᴘ đượᴄ ᴋʜɪếɴ sơɴ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴄʜốɪ ᴄãɪ đượᴄ ɴữᴀ, đã ᴋʜᴀɪ ɴʜậɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ɢɪếᴛ ᴄʜị ɴ. ᴋʜáᴍ xéᴛ ɴơɪ ở ᴠà ɴơɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴄủᴀ sơɴ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜᴜ ɢɪữ 𝟷 ᴋʜẩᴜ súɴɢ ᴅạɴɢ ʀᴜʟᴏ ᴄó 𝟻 ᴠɪêɴ đạɴ ᴠà 𝟸 ᴄʜɪếᴄ ɴʜẫɴ ɴɢʜɪ ᴄủᴀ ɴạɴ ɴʜâɴ.

ᴋʜẩᴜ súɴɢ ᴠà đạɴ ᴛʜᴜ ɢɪữ ᴄủᴀ ᴠị ʙáᴄ sĩ

𝟸 ᴄʜɪếᴄ ɴʜẫɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜᴜ ɢɪữ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴋʜáᴍ xéᴛ ɴơɪ ở ᴠà ɴơɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴄủᴀ ᴅᴀɴʜ sơɴ

ᴋếᴛ ǫᴜả đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙᴀɴ đầᴜ xáᴄ địɴʜ, ᴅᴀɴʜ sơɴ ᴠà ᴄʜị ɴ ᴄó ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴛìɴʜ ᴄảᴍ ᴠớɪ ɴʜᴀᴜ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷 ɴăᴍ, ᴄả 𝟸 ɴɢườɪ đềᴜ đã ᴄó ɢɪᴀ đìɴʜ ʀɪêɴɢ. ᴄũɴɢ ᴛʜᴇᴏ ʟờɪ ᴋʜᴀɪ ʙᴀɴ đầᴜ ᴄủᴀ sơɴ, ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɢầɴ đâʏ ᴄʜị ɴ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴄʜᴏ sơɴ ʙɪếᴛ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴄʜị đã ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ, ᴄụ ᴛʜể ʟà đã ᴄó ᴄᴏɴ ᴠớɪ sơɴ.

ᴅᴏ ʟᴏ sợ ɢɪᴀ đìɴʜ ʜᴀɪ ʙêɴ ʙɪếᴛ ᴄʜᴜʏệɴ ᴠà sẽ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴅᴀɴʜ ᴅự ᴠà ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴄủᴀ ᴄả 𝟸 ɴɢườɪ, ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟷𝟹/𝟺, ᴋʜɪ ᴄʜị ɴ đếɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đồɴɢ ɴᴀɪ ᴛìᴍ sơɴ để ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ. ᴛạɪ ᴘʜòɴɢ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴄủᴀ sơɴ, ᴄʜị ɴ ɴóɪ ᴍệᴛ ᴛʜì sơɴ ᴛʀᴜʏềɴ ɴướᴄ ᴄʜᴏ ᴄʜị.

ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɴướᴄ, sơɴ đã ᴅùɴɢ ᴛʜᴜốᴄ ᴀɴ ᴛʜầɴ ʙơᴍ ᴠàᴏ ʙìɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɴướᴄ ᴠượᴛ ǫᴜá ʟɪềᴜ ʟượɴɢ ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴠớɪ ᴍụᴄ đíᴄʜ ʟàᴍ ᴄʜᴏ ᴄʜị ɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ. sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙơᴍ ᴛʜᴜốᴄ, xáᴄ địɴʜ ᴄʜị đã ᴛử ᴠᴏɴɢ, sơɴ ᴅùɴɢ ᴅᴀᴏ ᴍổ ᴠà ᴘʜâɴ xáᴄ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛʜàɴʜ 𝟹 ᴘʜầɴ đᴇᴍ đɪ ᴠứᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴋᴄɴ ʙɪêɴ ʜòᴀ ᴠà xã ᴛʜɪệɴ ᴛâɴ, ʜᴜʏệɴ ᴠĩɴʜ ᴄửᴜ.

Đâʏ ʟà ᴠụ áɴ đặᴄ ʙɪệᴛ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ, đốɪ ᴛượɴɢ ᴅùɴɢ ɴʜɪềᴜ ᴛʜủ đᴏạɴ ᴛɪɴʜ ᴠɪ, ᴄó ᴄʜᴜẩɴ ʙị ᴋỹ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ɢâʏ áɴ ᴠà đốɪ ᴘʜó ᴠớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢâʏ áɴ đốɪ ᴛượɴɢ ᴘʜɪ ᴛᴀɴɢ xáᴄ ɴạɴ ɴʜâɴ ɴʜằᴍ ᴄʜᴇ ɢɪấᴜ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ. ɴʜậɴ địɴʜ ᴛíɴʜ ᴄʜấᴛ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ᴄủᴀ ᴠụ áɴ, ʙằɴɢ ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ ᴛấɴ ᴄôɴɢ ᴛʀấɴ áᴘ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ đếɴ ᴄùɴɢ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴘʜá áɴ đã áᴘ ᴅụɴɢ đồɴɢ ʙộ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ɴɢʜɪệᴘ ᴠụ ᴋʜᴜấᴛ ᴘʜụᴄ đốɪ ᴛượɴɢ ᴋʜᴀɪ ɴʜậɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ.

ᴍặᴄ ᴅù ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đầᴜ ᴛʜᴇᴏ ʟờɪ ᴋʜᴀɪ ᴄủᴀ đốɪ ᴛượɴɢ ʟà ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ đã ᴄó ᴛʜᴀɪ ᴠớɪ sơɴ, ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ᴠấɴ đề ɴàʏ ᴄầɴ ᴘʜảɪ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đượᴄ ʟàᴍ ʀõ ɴêɴ ᴄǫĐᴛ đᴀɴɢ ᴄʜờ ᴋếᴛ ǫᴜả ɢɪáᴍ địɴʜ ᴛử ᴛʜɪ ᴠà ᴋếᴛ ǫᴜả ɢɪáᴍ địɴʜ ᴄủᴀ ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ ʜìɴʜ sự để xáᴄ địɴʜ ᴄʜíɴʜ xáᴄ.

ʜᴛᴛᴘs://ᴄᴏɴɢᴀɴ.ᴄᴏᴍ.ᴠɴ/ᴠᴜ-ᴀɴ/ʙᴀᴄ-sɪ-sᴀᴛ-ʜᴀɪ-ᴅᴏɴɢ-ɴʜɪᴇᴘ-ʀᴏɪ-ɢɪᴀᴜ-xᴀᴄ-ᴘʜɪ-ᴛᴀɴɢ_𝟷𝟼𝟷𝟼𝟻𝟸.ʜᴛᴍʟ

ᴍɪɴʜ ᴛʜắɴɢ