ɴᴀᴍ sɪɴʜ ᴄʜếᴛ ᴛʀᴇᴏ ᴄổ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà ᴠệ sɪɴʜ ᴋý ᴛúᴄ xá Đʜǫɢ ᴛᴘʜᴄᴍ

(ᴄᴀᴏ) sáɴɢ 𝟸𝟹-𝟽, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ᴅĩ ᴀɴ, ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ đã ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴍộᴛ ɴᴀᴍ sɪɴʜ ᴄʜếᴛ ᴛʀᴇᴏ ᴄổ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà ᴠệ …