Danh mục: Chưa phân loại

ᴠụ ᴛʀᴜʏ sáᴛ ᴄả ɴʜà: ᴛɪếɴɢ ʜéᴛ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴄʜᴀ ᴄứᴜ ʜᴀɪ ᴄᴏɴ ɴʜỏ

ɴɢườɪ ᴅâɴ sốɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ɴʜà ᴠợ ᴄʜồɴɢ ɴạɴ ɴʜâɴ ʙị đâᴍ ᴄʜếᴛ ở ᴛʜôɴ 𝟺, xã ɴɢʜĩᴀ ᴅõɴɢ, ᴛᴘ ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɴạɴ ɴʜâɴ ʀấᴛ ʜɪềɴ ʟàɴʜ, ᴄʜưᴀ …