Phát hiện nữ cán bộ công an tham gia tổ chức sử dụng ᴍᴀ ᴛúʏ

ᴋʜɪ ậᴘ ᴠàᴏ ᴄăɴ ʜộ ᴛạɪ ᴋʜᴜ đô ᴛʜị ᴄᴀᴏ ᴄấᴘ, ᴘʜườɴɢ ᴛʜượɴɢ ʟý, ǫᴜậɴ ʜồɴɢ ʙàɴɢ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴄó 𝟸 ɴữ ᴄáɴ ʙộ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàɴʜ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜảɪ ᴘʜòɴɢ đᴀɴɢ “ʙᴀʏ ʟắᴄ”.

ᴛᴀɴɢ ᴠậᴛ ᴛʜᴜ ɢɪữ. Ảɴʜ: ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜảɪ ᴘʜòɴɢ
ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸𝟹ʜ𝟹𝟶 ɴɢàʏ 𝟺.𝟺, ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴠề ᴍᴀ ᴛúʏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜảɪ ᴘʜòɴɢ đã ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ, ᴛʀɪệᴛ ᴘʜá ổ ɴʜóᴍ đᴀɴɢ ʙᴀʏ ʟắᴄ ᴛạɪ địᴀ ᴄʜỉ ɴóɪ ᴛʀêɴ. ᴛʀᴏɴɢ 𝟷𝟸 đốɪ ᴛượɴɢ (𝟽 ɴᴀᴍ 𝟻 ɴữ) ᴛʜì ᴄó ᴛớɪ 𝟿 đốɪ ᴛượɴɢ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴠớɪ ᴍᴀ ᴛúʏ. ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜᴜ ɢɪữ 𝟶,𝟷𝟹 ɢʀᴀᴍ ᴋᴇᴛᴀᴍɪɴ ᴠà ᴍộᴛ số ᴛᴀɴɢ ᴠậᴛ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ.

ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴠề ᴍᴀ ᴛúʏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜảɪ ᴘʜòɴɢ ᴄũɴɢ đã ᴛạᴍ ɢɪữ ʜìɴʜ sự 𝟹 đốɪ ᴛượɴɢ ɢồᴍ: ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ᴛʜᴀɴʜ ʜᴜʏềɴ (sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟾𝟼, ᴄʜỗ ở ᴛạɪ ɴʜà số 𝟶𝟼-𝟶𝟾 ᴘᴀʀɪs, ᴘʜườɴɢ ᴛʜượɴɢ ʟý, ǫᴜậɴ ʜồɴɢ ʙàɴɢ); ʙùɪ ᴛʜị ɴɢọᴄ ʙíᴄʜ (sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟾𝟾, ᴛʀú ᴛạɪ 𝟼𝟹 Đɪệɴ ʙɪêɴ ᴘʜủ, ᴘʜườɴɢ ᴍɪɴʜ ᴋʜᴀɪ, ǫᴜậɴ ʜồɴɢ ʙàɴɢ) ᴠà ᴠũ ʜᴏàɴɢ ᴄườɴɢ (sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟾𝟸, ᴄʜỗ ở số 𝟸𝟹𝟹 ᴘʜạᴍ ᴠăɴ Đồɴɢ, ᴘʜườɴɢ ʜảɪ ᴛʜàɴʜ, ǫᴜậɴ ᴅươɴɢ ᴋɪɴʜ) ᴄùɴɢ ᴛᴘ ʜảɪ ᴘʜòɴɢ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ᴛổ ᴄʜứᴄ sử ᴅụɴɢ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ᴄʜấᴛ ᴍᴀ ᴛúʏ.

Đɪềᴜ đáɴɢ ɴóɪ ʟà, ᴛʀᴏɴɢ 𝟹 đốɪ ᴛượɴɢ ᴛʀêɴ, ʙùɪ ᴛʜị ʙíᴄʜ ɴɢọᴄ ʜɪệɴ đᴀɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛạɪ ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ᴘᴄᴄᴄ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜảɪ ᴘʜòɴɢ. ɴɢᴏàɪ ʀᴀ ᴄòɴ ᴄó ᴍộᴛ ɴữ ᴄáɴ ʙộ ᴋʜáᴄ ʟà ᴠ.ᴀ, ʟà ᴄáɴ ʙộ đᴀɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛạɪ ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ ᴅươɴɢ ᴋɪɴʜ.

 

Đượᴄ ʙɪếᴛ, ᴄăɴ ɴʜà ᴅɪễɴ ʀᴀ ᴠụ “ʙᴀʏ ʟắᴄ” ʟà ᴄủᴀ ᴛạ ᴠũ ᴛʀ (sɴ 𝟷𝟿𝟽𝟾) ở ᴋʜᴜ đô ᴛʜị ᴄᴀᴏ ᴄấᴘ, ᴛʜᴜộᴄ ᴘʜườɴɢ ᴛʜượɴɢ ʟý, ǫᴜậɴ ʜồɴɢ ʙàɴɢ, ᴛᴘ ʜảɪ ᴘʜòɴɢ – ᴄᴏɴ ᴍộᴛ đạɪ ɢɪᴀ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàɴʜ xâʏ ᴅựɴɢ ᴄủᴀ ᴛᴘ ᴄảɴɢ. ᴠợ ᴄủᴀ ᴛʀ ʟà ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ᴛʜᴀɴʜ ʜᴜʏềɴ (sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟾𝟼) – ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ 𝟹 đốɪ ᴛượɴɢ ʙị ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛạᴍ ɢɪữ ʜìɴʜ sự ɴóɪ ᴛʀêɴ.

ᴠụ ᴠɪệᴄ ʜɪệɴ đᴀɴɢ đượᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴍở ʀộɴɢ ᴠà xử ʟý ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.