Đồng Nai: Đình chỉ công tác đội phó cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Đồɴɢ ɴᴀɪ đã đìɴʜ ᴄʜỉ ᴍộᴛ ᴘʜó độɪ ᴛʀưởɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ʟᴏɴɢ ᴛʜàɴʜ, để ʟàᴍ ʀõ ᴄáɪ ᴄʜếᴛ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ.

ɴɢàʏ 𝟸𝟽-𝟹, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Đồɴɢ ɴᴀɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã ᴄó ǫᴜʏếᴛ địɴʜ đìɴʜ ᴄʜỉ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ đạɪ úʏ ᴛʜáɪ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʜươɴɢ, để ʟàᴍ ʀõ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴀɴʜ ᴠũ ᴍɪɴʜ Đứᴄ (𝟹𝟷 ᴛᴜổɪ, ᴛʀú ʜᴜʏệɴ ʟᴏɴɢ ᴛʜàɴʜ) ɴɢấᴛ xỉᴜ ᴛạɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠà ᴄʜếᴛ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ.

Đạɪ úʏ ᴛʜáɪ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʜươɴɢ ʜɪệɴ ʟà ᴘʜó độɪ ᴛʀưởɴɢ Độɪ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴠề ᴛʀậᴛ ᴛự – xã ʜộɪ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ʟᴏɴɢ ᴛʜàɴʜ.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đầᴜ, ɴɢàʏ 𝟸𝟸-𝟹, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ʟᴏɴɢ ᴛʜàɴʜ ᴛʀɪệᴜ ᴛậᴘ ᴀɴʜ ᴠũ ᴍɪɴʜ Đứᴄ đếɴ ᴛʀụ sở ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴠụ áɴ ɢâʏ ʀốɪ ᴛʀậᴛ ᴛự ᴄôɴɢ ᴄộɴɢ đã ᴋʜởɪ ᴛố ᴛʀướᴄ đó.

sᴀᴜ đó, ᴀɴʜ Đứᴄ ᴄùɴɢ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ʙạɴ đếɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠà ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠɪêɴ ʟưᴜ ǫᴜᴀɴɢ ᴛʀᴜɴɢ.

Đếɴ 𝟷𝟹ʜ𝟸𝟺 ɴɢàʏ 𝟸𝟸-𝟹, ᴀɴʜ Đứᴄ ɴɢấᴛ xỉᴜ ɴêɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠɪêɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀườɴɢ ᴍɪɴʜ, ʟưᴜ ǫᴜᴀɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ᴠà ᴍộᴛ ᴄáɴ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜựᴄ ᴛậᴘ đưᴀ ʟêɴ xᴇ đɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ʜᴜʏệɴ ʟᴏɴɢ ᴛʜàɴʜ. sᴀᴜ đó, ᴀɴʜ Đứᴄ đượᴄ ᴄʜᴜʏểɴ ʟêɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄʜợ ʀẫʏ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ.

ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟼ʜ ᴄʜɪềᴜ, đạɪ úʏ ᴛʜáɪ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʜươɴɢ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴄʜᴏ ᴄʜị ɴ.ᴛ.ᴛ.ᴘ. (ᴠợ ᴀɴʜ Đứᴄ) ᴠɪệᴄ ᴄʜồɴɢ ᴄʜị ʙị ɴɢấᴛ xỉᴜ.

Đếɴ 𝟸𝟹ʜ𝟷𝟻 ᴛốɪ 𝟸𝟸-𝟹, ᴀɴʜ Đứᴄ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄʜợ ʀẫʏ.

ɴɢàʏ 𝟸𝟹-𝟹, ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ (ᴘᴄ𝟶𝟷, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Đồɴɢ ɴᴀɪ) ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛʀưɴɢ ᴄầᴜ ᴠɪệɴ ᴘʜáᴘ ʏ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ɢɪáᴍ địɴʜ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴄʜếᴛ ᴄủᴀ ᴀɴʜ Đứᴄ.

Đồɴɢ ᴛʜờɪ, ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ 𝟻 (ᴛᴘ.ʜᴄᴍ) để ʟàᴍ ᴠɪệᴄ.