Đầu năm 2021, hội nghị nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã bầu ra 18 Ủy viên Bộ Chính trị. 6 người sau đó thôi nhiệm vụ. Sau khi bầu bổ sung 4 thành viên hôm 16/5, Bộ Chính trị hiện có 16 người.

 • Ông Nguyễn Phú Trọng

  Tổng bí thư

  Ông Nguyễn Phú Trọng

 • Ông Phạm Minh Chính

  Thủ tướng

  Ông Phạm Minh Chính

 • Ông Lương Cường

  Thường trực Ban Bí thư

  Ông Lương Cường

 • Ông Nguyễn Văn Nên

  Bí thư Thành ủy TP HCM

  Ông Nguyễn Văn Nên

 • Ông Đinh Tiến Dũng

  Bí thư Thành ủy Hà Nội

  Ông Đinh Tiến Dũng

 • Ông Phan Đình Trạc

  Trưởng ban Nội chính Trung ương

  Ông Phan Đình Trạc

 • Ông Trần Cẩm Tú

  Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

  Ông Trần Cẩm Tú

 • Ông Tô Lâm

  Bộ trưởng Công an

  Ông Tô Lâm

 • Ông Phan Văn Giang

  Bộ trưởng Quốc phòng

  Ông Phan Văn Giang

 • Ông Nguyễn Hòa Bình

  Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao

  Ông Nguyễn Hòa Bình

 • Ông Nguyễn Xuân Thắng

  Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

  Ông Nguyễn Xuân Thắng

 • Ông Trần Thanh Mẫn

  Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội

  Ông Trần Thanh Mẫn

 • Ông Lê Minh Hưng

  Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chánh văn phòng Trung ương Đảng

  Ông Lê Minh Hưng

 • Ông Nguyễn Trọng Nghĩa

  Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

  Ông Nguyễn Trọng Nghĩa

 • Bà Bùi Thị Minh Hoài

  Trưởng ban Dân vận Trung ương

  Bà Bùi Thị Minh Hoài

 • Ông Đỗ Văn Chiến

  Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  Ông Đỗ Văn Chiến