BÌNH ĐỊNH: XE BEN C:ÁN N::ÁT HAI CHÂN CỤ ÔNG RỒI BỎ CHẠY

Cụ tên Nguyễn S. (1939) chung sống cùng 1 người em gái. Cả 2 anh em sống chung nhà, cụ anh không có vợ con và cụ em cũng không có chồng con. Cả 2 anh em nương tựa vào nhau sống, người anh đi ngoài đường ai cho gì thì lấy nấy mang về nuôi em. Hiện chân cụ người ta tiên đoán khó giữ lại thì sau này không biết phải làm sao đây 🙂
Sao sống mà k có tâm z ???????
Mọi người có thể vào đây quyên góp nhé