Vụ máy n:ghiền ở Yên Bái khiến 7 người q:ua đ:ời: Đã phát hiện có điểm sai sót trong quy trình sửa chữa!

ᴛʜᴇᴏ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴄủᴀ ʟɪêɴ đᴏàɴ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴛỉɴʜ ʏêɴ ʙáɪ, ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ʙᴀɴ đầᴜ ᴄủᴀ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ʟᴀᴏ độɴɢ đặᴄ ʙɪệᴛ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ᴛạɪ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄᴘ xɪ ᴍăɴɢ ᴠà ᴋʜᴏáɴɢ sảɴ ʏêɴ ʙáɪ ʟà ᴅᴏ sᴀɪ sóᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ǫᴜʏ ᴛʀìɴʜ ᴠậɴ ʜàɴʜ sửᴀ ᴄʜữᴀ.

Nhà máy xi măng Yên Bái - nơi xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng làm 7 người chết, 3 người bị thương - Ảnh: C.TUỆ

ɴʜà ᴍáʏ xɪ ᴍăɴɢ ʏêɴ ʙáɪ – ɴơɪ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ʟᴀᴏ độɴɢ đặᴄ ʙɪệᴛ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ʟàᴍ 𝟽 ɴɢườɪ ᴄʜếᴛ, 𝟹 ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ – Ảɴʜ: ᴄ.ᴛᴜỆ

 

ɴɢàʏ 𝟸𝟹-𝟺, ʟɪêɴ đᴏàɴ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴛỉɴʜ ʏêɴ ʙáɪ ᴄó ʙáᴏ ᴄáᴏ ɴʜᴀɴʜ ɢửɪ ᴛổɴɢ ʟɪêɴ đᴏàɴ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴠề ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ʟᴀᴏ độɴɢ đặᴄ ʙɪệᴛ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ʟàᴍ 𝟽 ɴɢườɪ ᴄʜếᴛ, 𝟹 ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄᴘ xɪ ᴍăɴɢ ᴠà ᴋʜᴏáɴɢ sảɴ ʏêɴ ʙáɪ (ʜᴜʏệɴ ʏêɴ ʙìɴʜ).

ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴄủᴀ ʟɪêɴ đᴏàɴ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴛỉɴʜ ʏêɴ ʙáɪ ɴêᴜ “ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ʙᴀɴ đầᴜ ᴄủᴀ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ đượᴄ xáᴄ địɴʜ ʟà ᴅᴏ sᴀɪ sóᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ǫᴜʏ ᴛʀìɴʜ ᴠậɴ ʜàɴʜ sửᴀ ᴄʜữᴀ (ᴄʜưᴀ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴛáᴄ độɴɢ ᴋʜáᴄʜ ǫᴜᴀɴ), ᴅẫɴ ᴛớɪ ᴛᴀɪ ɴạɴ ʟᴀᴏ độɴɢ đặᴄ ʙɪệᴛ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ʟàᴍ 𝟽 ɴɢườɪ ᴄʜếᴛ, 𝟹 ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ”.

ᴛʜᴇᴏ ʟɪêɴ đᴏàɴ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴛỉɴʜ ʏêɴ ʙáɪ, ᴄôɴɢ ᴛʏ đã ᴛạᴍ ᴅừɴɢ ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ sảɴ xᴜấᴛ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛạɪ ɴʜà ᴍáʏ để đảᴍ ʙảᴏ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴠà ʙảᴏ ᴠệ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ.

 

ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴄủᴀ ᴛᴜổɪ ᴛʀẻ ᴏɴʟɪɴᴇ ᴄʜɪềᴜ 𝟸𝟹-𝟺 ᴛạɪ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄᴘ xɪ ᴍăɴɢ ᴠà ᴋʜᴏáɴɢ sảɴ ʏêɴ ʙáɪ, ɴʜɪềᴜ ô ᴛô ʙɪểɴ xᴀɴʜ ᴄùɴɢ ᴄáɴ ʙộ ᴄʜɪếɴ sĩ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʀᴀ ᴠàᴏ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ xảʏ ʀᴀ ᴛᴀɪ ɴạɴ ʟᴀᴏ độɴɢ.

 

 

ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛừ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴄổɴɢ ᴠàᴏ ʙêɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà ᴍáʏ sảɴ xᴜấᴛ đượᴄ ᴛʜắᴛ ᴄʜặᴛ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴄũɴɢ đã ᴄăɴɢ ᴅâʏ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ xảʏ ʀᴀ ᴛᴀɪ ɴạɴ để ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ, đɪềᴜ ᴛʀᴀ.

ᴛʀả ʟờɪ ʙáᴏ ᴄʜí sáɴɢ 𝟸𝟹-𝟺, ʙí ᴛʜư ᴛỉɴʜ ủʏ ʏêɴ ʙáɪ Đỗ Đứᴄ ᴅᴜʏ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛỉɴʜ xáᴄ địɴʜ đâʏ ʟà ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ʟᴀᴏ độɴɢ đặᴄ ʙɪệᴛ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ, ɢâʏ ʜậᴜ ǫᴜả đᴀᴜ xóᴛ ᴄʜᴏ ᴛỉɴʜ ʏêɴ ʙáɪ, ᴄʜᴏ ᴄôɴɢ ᴛʏ, đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄáᴄ ɴạɴ ɴʜâɴ.

ᴅᴏ đó, ᴛỉɴʜ ʏêɴ ʙáɪ đã ᴄʜỉ đạᴏ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴋịᴘ ᴛʜờɪ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ, ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ để ᴋʜắᴄ ᴘʜụᴄ ʜậᴜ ǫᴜả ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ʟᴀᴏ độɴɢ đặᴄ ʙɪệᴛ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ɴàʏ.

ɴɢᴀʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜɪềᴜ ǫᴜᴀ, ᴛỉɴʜ ʏêɴ ʙáɪ đã ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴄủᴀ ᴛỉɴʜ ᴅᴏ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛỉɴʜ ʟàᴍ ᴛʀưởɴɢ ʙᴀɴ, để ᴄùɴɢ ᴄʜỉ đạᴏ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴋʜắᴄ ᴘʜụᴄ.

“ᴛỉɴʜ đã ᴄʜỉ đạᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ, ᴠɪệɴ ᴋɪểᴍ sáᴛ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴛỉɴʜ ᴄùɴɢ ᴠớɪ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʙảᴏ ᴠệ, ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ, đɪềᴜ ᴛʀᴀ xáᴄ địɴʜ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ ᴛʜì ᴛỉɴʜ sẽ ʙáᴏ ᴄáᴏ, đề ɴɢʜị ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴄủᴀ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜốɪ ʜợᴘ để sớᴍ xáᴄ địɴʜ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴠà xử ʟý ᴛʜᴇᴏ đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ” – ôɴɢ ᴅᴜʏ ɴóɪ ᴠà ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴄó đủ ᴄʜứɴɢ ᴄứ ᴘʜáᴘ ʟý sẽ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ.

ʜỗ ᴛʀợ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴍỗɪ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛử ɴạɴ 𝟸𝟸𝟾 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ

ɴʜư ᴛᴜổɪ ᴛʀẻ ᴏɴʟɪɴᴇ đã đưᴀ ᴛɪɴ, ᴠàᴏ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟹ʜ𝟹𝟶 ᴄʜɪềᴜ 𝟸𝟸-𝟺, ᴛạɪ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ xɪ ᴍăɴɢ ᴠà ᴋʜᴏáɴɢ sảɴ ʏêɴ ʙáɪ (ᴛʜị ᴛʀấɴ ʏêɴ ʙìɴʜ, ʜᴜʏệɴ ʏêɴ ʙìɴʜ, ᴛỉɴʜ ʏêɴ ʙáɪ) xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ʟᴀᴏ độɴɢ đặᴄ ʙɪệᴛ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ʟàᴍ 𝟽 ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ᴄʜếᴛ, 𝟹 ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ.

ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ʙᴀɴ đầᴜ đượᴄ xáᴄ địɴʜ ʟà ᴅᴏ sự ᴄố độɴɢ ᴄơ đɪệɴ ᴄủᴀ ᴍáʏ ɴɢʜɪềɴ ᴅẫɴ đếɴ ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴄôɴɢ ɴʜâɴ đᴀɴɢ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʙảᴏ ᴅưỡɴɢ, sửᴀ ᴄʜữᴀ ᴍáʏ.

ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜậɴ đượᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ʙí ᴛʜư ᴛỉɴʜ ủʏ ʏêɴ ʙáɪ Đỗ Đứᴄ ᴅᴜʏ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛỉɴʜ ʏêɴ ʙáɪ ᴛʀầɴ ʜᴜʏ ᴛᴜấɴ ᴠà ᴄáᴄ ʟãɴʜ đạᴏ ᴛỉɴʜ đã đếɴ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ, ʜọᴘ ʙàɴ ᴠà ᴄʜỉ đạᴏ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ để xử ʟý, ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ sự ᴄố ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ.

 

ᴛʜᴇᴏ ʟɪêɴ đᴏàɴ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴛỉɴʜ ʏêɴ ʙáɪ, ᴛʀướᴄ ᴍắᴛ, ɢɪᴀ đìɴʜ ᴍỗɪ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛử ɴạɴ đượᴄ ʜỗ ᴛʀợ 𝟸𝟸𝟾 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄôɴɢ ᴛʏ ʜỗ ᴛʀợ 𝟸𝟶𝟶 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ, ᴛỉɴʜ ʏêɴ ʙáɪ 𝟷𝟾 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ, ʜᴜʏệɴ ʜỗ ᴛʀợ 𝟷𝟶 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ.

ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ đượᴄ ʜỗ ᴛʀợ 𝟻𝟼 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄôɴɢ ᴛʏ ʜỗ ᴛʀợ 𝟻𝟶 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ, ᴛỉɴʜ ʜỗ ᴛʀợ 𝟺 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ, ʜᴜʏệɴ ʜỗ ᴛʀợ 𝟸 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ.

ᴛổɴɢ ʟɪêɴ đᴏàɴ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛʜăᴍ ʜỏɪ, ʜỗ ᴛʀợ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ 𝟷𝟶 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ, ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ 𝟻 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ.