3 cựu Công an dùng nh.ục hì.nh khiến bị can t.ử vo.ng

ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟸/𝟺, ᴛạɪ ᴛᴀɴᴅ ᴛỉɴʜ ᴛʜáɪ ʙìɴʜ, ᴛᴀɴᴅ ᴄấᴘ ᴄᴀᴏ ᴛạɪ ʜà ɴộɪ ᴍở ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ ᴘʜúᴄ ᴛʜẩᴍ xéᴛ xử đốɪ ᴠớɪ 𝟹 ᴄựᴜ ᴄáɴ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛạɪ ɴʜà ᴛạᴍ ɢɪữ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴠũ ᴛʜư, ᴛỉɴʜ ᴛʜáɪ ʙìɴʜ ᴠề ᴛộɪ ‘ᴅùɴɢ ɴʜ.ụᴄ ʜì.ɴʜ’.

 

ᴄáᴄ ʙị ᴄáᴏ ʙị đưᴀ ʀᴀ xéᴛ xử ɢồᴍ: ᴘʜạᴍ ǫᴜᴀɴɢ ʜùɴɢ (sɴ 𝟷𝟿𝟼𝟾, ở ᴛạɪ ᴘʜườɴɢ ᴛʀầɴ ʜưɴɢ Đạᴏ, ᴛᴘ. ᴛʜáɪ ʙìɴʜ), ᴄựᴜ ᴛʀᴜɴɢ ᴛá, Độɪ ᴛʀưởɴɢ Độɪ ᴄảɴʜ sáᴛ ᴛʜɪ ʜàɴʜ áɴ ʜìɴʜ sự ᴠà ʜỗ ᴛʀợ ᴛư ᴘʜáᴘ, ᴘʜó ᴛʀưởɴɢ ɴʜà ᴛạᴍ ɢɪữ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴠũ ᴛʜư); ᴛʀịɴʜ ᴛʜᴀɴʜ ʜùɴɢ (sɴ 𝟷𝟿𝟽𝟿, ở ᴛạɪ xã ᴍɪɴʜ ǫᴜᴀɴɢ, ʜᴜʏệɴ ᴠũ ᴛʜư), ᴄựᴜ ᴛʀᴜɴɢ ᴛá, ᴘʜó Độɪ ᴛʀưởɴɢ Độɪ ᴄảɴʜ sáᴛ ᴛʜɪ ʜàɴʜ áɴ ʜìɴʜ sự ᴠà ʜỗ ᴛʀợ ᴛư ᴘʜáᴘ); ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀọɴɢ ɢɪáᴘ (sɴ 𝟷𝟿𝟾𝟼, ɴơɪ ở ᴛạɪ xã ᴠɪệᴛ ʜùɴɢ, ʜᴜʏệɴ ᴠũ ᴛʜư), ᴄựᴜ Đạɪ úʏ, ᴄáɴ ʙộ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛạɪ ɴʜà ᴛạᴍ ɢɪữ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴠũ ᴛʜư.

3 cựu công an dùng nh.ục h.ình ở Thái Bình được giảm án ở phiên phúc thẩm. Ảnh: TTXVN

ʙị ʜạɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ áɴ ɴàʏ ʟà ʙùɪ ᴠăɴ ʙíᴄʜ (sɴ 𝟷𝟿𝟽𝟺, ᴛʀú xã ᴛʀᴜɴɢ ᴀɴ, ʜᴜʏệɴ ᴠũ ᴛʜư) ʙị ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴠũ ᴛʜư ᴋʜởɪ ᴛố ᴠề ᴛộɪ “ᴍôɪ ɢɪớɪ ᴍạɪ ᴅâᴍ” ᴠà ʙị ɢɪᴀᴍ ᴛạɪ ɴʜà ᴛạᴍ ɢɪữ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴠũ ᴛʜư.

 

ᴛʜᴇᴏ ᴄáᴏ ᴛʀạɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ʙị ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴛạɪ ɴʜà ᴛạᴍ ɢɪữ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴠũ ᴛʜư, ʙùɪ ᴠăɴ ʙíᴄʜ ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ɴộɪ ǫᴜʏ ɢɪᴀᴍ ɢɪữ, ǫᴜậʏ ᴘʜá, ʟᴀ ʜéᴛ, ᴛự ɢâʏ ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ.

ᴘʜạᴍ ǫᴜᴀɴɢ ʜùɴɢ, ᴛʀịɴʜ ᴛʜᴀɴʜ ʜùɴɢ ʟà ᴄáɴ ʙộ ǫᴜảɴ ɢɪáᴏ, ᴛʀưởɴɢ ᴄáᴄ ᴄᴀ ᴛʀựᴄ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟽/𝟷 – 𝟻/𝟸/𝟸𝟶𝟸𝟸 đã ᴋʜôɴɢ ʙáᴏ ᴄáᴏ ʟãɴʜ đạᴏ xử ʟý ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, ᴍà ᴛự ý ᴄʜỉ đạᴏ ᴄáᴄ ʙị ᴄᴀɴ, ᴘʜạᴍ ɴʜâɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà ᴛạᴍ ɢɪữ ᴄưỡɴɢ ʙứᴄ ʙùɪ ᴠăɴ ʙíᴄʜ đưᴀ ʟêɴ ɢʜế ᴛʜẩᴍ ᴠấɴ, ᴋʜóᴀ ᴄʜâɴ, ᴋʜóᴀ ᴛᴀʏ ᴄố địɴʜ ᴛʀêɴ ɢʜế ɴɢᴏàɪ ᴛʀờɪ ɴʜɪềᴜ ɴɢàʏ ʟɪêɴ ᴛụᴄ, ᴛʀᴏɴɢ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴛʀờɪ ʀéᴛ. ᴛʀᴏɴɢ đó, ᴄó ʜᴀɪ ʟầɴ ᴋéᴏ ᴅàɪ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ɢầɴ 𝟻 ɴɢàʏ.

 

ᴅᴏ ʙị ᴅᴜɴɢ ɴʜ.ụᴄ ʜì.ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ᴛɪếᴛ ʀéᴛ đậᴍ, ʀéᴛ ʜạɪ, ʙíᴄʜ ʙị ɴʜɪễᴍ ᴋʜᴜẩɴ ᴛừ ᴋʜôɴɢ ᴋʜí, ᴠɪêᴍ ᴘʜổɪ, ᴠɪêᴍ ᴘʜế ǫᴜảɴ ɴặɴɢ, sᴜʏ ʜô ʜấᴘ ᴅẫɴ đếɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ.

ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀọɴɢ ɢɪáᴘ ʟà ᴄáɴ ʙộ ǫᴜảɴ ɢɪáᴏ ᴄᴀ ᴛʀựᴄ ɴɢàʏ 𝟺/𝟸/𝟸𝟶𝟸𝟸, ᴋʜɪ ᴠàᴏ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ɴʜà ᴛạᴍ ɢɪữ đã ᴅùɴɢ ᴛᴀʏ đáɴʜ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴠàᴏ ᴍặᴛ, đầᴜ ᴋʜɪ ʙíᴄʜ đᴀɴɢ ʙị ᴋʜóᴀ ᴄố địɴʜ ᴛʀêɴ ɢʜế ᴛʜẩᴍ ᴠấɴ.

 

ᴛạɪ ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ sơ ᴛʜẩᴍ ɴɢàʏ 𝟸𝟾/𝟷𝟸/𝟸𝟶𝟸𝟹, ʜĐxx ɴʜậɴ địɴʜ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ʙị ᴄᴀɴ đã xâᴍ ᴘʜạᴍ sứᴄ ᴋʜỏᴇ, ᴛíɴʜ ᴍạɴɢ ᴄủᴀ ʙíᴄʜ, xâᴍ ᴘʜạᴍ ʜᴏạᴛ độɴɢ đúɴɢ đắɴ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ɴʜà ɴướᴄ, ảɴʜ ʜưởɴɢ ᴜʏ ᴛíɴ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴛư ᴘʜáᴘ. ʜĐxx đã ᴛᴜʏêɴ ᴘʜạᴛ ʙị ᴄáᴏ ᴘʜạᴍ ǫᴜᴀɴɢ ʜùɴɢ 𝟷𝟷 ɴăᴍ ᴛù ɢɪᴀᴍ, ᴛʀịɴʜ ᴛʜᴀɴʜ ʜùɴɢ 𝟷𝟶 ɴăᴍ ᴛù ɢɪᴀᴍ ᴠà ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀọɴɢ ɢɪáᴘ 𝟷𝟻 ᴛʜáɴɢ ᴛù ɢɪᴀᴍ.

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ʙᴀ ʙị ᴄáᴏ ʙᴜộᴄ ᴘʜảɪ ʙồɪ ᴛʜườɴɢ ᴛổɴ ᴛʜấᴛ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đìɴʜ ʙị ʜạɪ số ᴛɪềɴ ʜơɴ 𝟸𝟺𝟼 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ.

 

sᴀᴜ đó, ʙị ᴄáᴏ ᴛʀịɴʜ ᴛʜᴀɴʜ ʜùɴɢ ᴠà ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀọɴɢ ɢɪáᴘ ᴋʜáɴɢ ᴄáᴏ, xɪɴ ɢɪảᴍ ɴʜẹ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ. Đạɪ ᴅɪệɴ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ʙị ʜạɪ ᴄũɴɢ ᴋʜáɴɢ ᴄáᴏ ᴛᴏàɴ ʙộ ʙảɴ áɴ ʏêᴜ ᴄầᴜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʟạɪ để ʟàᴍ ʀõ ᴍộᴛ số ᴛìɴʜ ᴛɪếᴛ.

ᴛạɪ ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ, ʜĐxx ᴄôɴɢ ʙố ʟờɪ ᴋʜᴀɪ ᴄủᴀ ᴍộᴛ số ɴʜâɴ ᴄʜứɴɢ đã đượᴄ ᴛòᴀ ᴛʀɪệᴜ ᴛậᴘ ɴʜưɴɢ ᴠắɴɢ ᴍặᴛ để ʟàᴍ ʀõ ᴍộᴛ số ɴộɪ ᴅᴜɴɢ.

 

ᴄáᴄ ʙị ᴄáᴏ ᴛʜàɴʜ ᴋʜẩɴ ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ, ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ, ʙàʏ ᴛỏ ăɴ ɴăɴ ʜốɪ ʟỗɪ ᴠà ɢửɪ ʟờɪ xɪɴ ʟỗɪ đếɴ ɢɪᴀ đìɴʜ ʙị ʜạɪ. Đồɴɢ ᴛʜờɪ, ᴍỗɪ ʙị ᴄáᴏ đề ɴɢʜị ʜỗ ᴛʀợ ᴛʜêᴍ ɢɪᴀ đìɴʜ ʙị ʜạɪ 𝟸𝟶 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ.

Đạɪ ᴅɪệɴ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ʙị ʜạɪ ᴄũɴɢ xɪɴ ɢɪảᴍ ɴʜẹ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ʙị ᴄáᴏ.

 

ᴄăɴ ᴄứ ʜồ sơ ᴠụ áɴ, ᴋếᴛ ǫᴜả ᴛʀᴀɴʜ ᴛụɴɢ ᴛạɪ ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ, ʜĐxx ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ ᴋʜáɴɢ ᴄáᴏ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ʙị ᴄáᴏ; ᴛᴜʏêɴ ᴘʜạᴛ ᴘʜạᴍ ǫᴜᴀɴɢ ʜùɴɢ 𝟿 ɴăᴍ 𝟼 ᴛʜáɴɢ ᴛù ɢɪᴀᴍ, ᴛʀịɴʜ ᴛʜᴀɴʜ ʜùɴɢ 𝟾 ɴăᴍ ᴛù ɢɪᴀᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴋʜᴏảɴ 𝟺, Đɪềᴜ 𝟹𝟽𝟹 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự; ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀọɴɢ ɢɪáᴘ 𝟷𝟻 ᴛʜáɴɢ ᴛù ɴʜưɴɢ ᴄʜᴏ ʜưởɴɢ áɴ ᴛʀᴇᴏ ᴛʜᴇᴏ ᴋʜᴏảɴ 𝟷, Đɪềᴜ 𝟹𝟽𝟹, Đɪềᴜ 𝟼𝟻 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự.

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴄáᴄ ʙị ᴄáᴏ ᴘʜảɪ ʙồɪ ᴛʜườɴɢ ᴅâɴ sự ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đìɴʜ ʙị ʜạɪ số ᴛɪềɴ ʜơɴ 𝟸𝟺𝟼 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ɴʜư ʙảɴ áɴ sơ ᴛʜẩᴍ đã ᴛᴜʏêɴ ᴠà 𝟼𝟶 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴄáᴄ ʙị ᴄáᴏ đề ɴɢʜị ʜỗ ᴛʀợ ᴛʜêᴍ.