ᴄʜủ ǫᴜáɴ ᴠịᴛ ᴄỏ ʙị ɢâʏ ɢổ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ᴅùɴɢ ᴅᴀᴏ đâᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ

ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ᴅùɴɢ ᴅᴀᴏ đâᴍ 𝟷 ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ, ᴄʜủ ǫᴜáɴ ɴʜậᴜ ᴠịᴛ ᴄỏ ở Đắᴋ ɴôɴɢ đã ʙị ɴʜóᴍ ʙạɴ đɪ ᴄùɴɢ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴜʏ ʜɪếᴘ, ᴅùɴɢ ɢʜế đáɴʜ ᴠàᴏ ɴɢườɪ.

ʜôᴍ ɴᴀʏ (𝟸𝟶/𝟹), ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴘᴠ ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ, ᴍộᴛ ʟãɴʜ đạᴏ ᴜʙɴᴅ xã Đắᴋ ʀ’ʟᴀ (ʜᴜʏệɴ Đắᴋ ᴍɪʟ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đã ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠụ áɴ ᴍạɴɢ xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ ǫᴜáɴ ɴʜậᴜ ᴠịᴛ ᴄỏ ở ᴛʜôɴ 𝟼, xã Đắᴋ ʀ’ʟᴀ. ɴạɴ ɴʜâɴ đᴀɴɢ đượᴄ ɴɢườɪ ɴʜà ᴄʜᴜẩɴ ʙị đưᴀ đɪ ᴀɴ ᴛáɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴘʜᴏɴɢ ᴛụᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ.

ɴʜóᴍ ᴄủᴀ ᴋʜ. đã ɢâʏ ɢổ ᴠà ᴛấɴ ᴄôɴɢ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ʙị ᴄʜủ ǫᴜáɴ đâᴍ ᴛử ᴠᴏɴɢ. Ảɴʜ ᴄắᴛ ᴛừ ᴄʟɪᴘ

ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đầᴜ, ᴠị ʟãɴʜ đạᴏ xã Đắᴋ ʀ’ʟᴀ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ xảʏ ʀᴀ ᴠụ áɴ ᴍạɴɢ, ᴛốɪ 𝟷𝟾/𝟹, ɴạɴ ɴʜâɴ ʜᴏàɴɢ ǫᴜốᴄ ᴋʜ. (sɴ 𝟷𝟿𝟿𝟾, ᴛʀú ᴛʜôɴ 𝟻, xã Đắᴋ ʀ’ʟᴀ) ᴄùɴɢ 𝟹 ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ đếɴ ǫᴜáɴ ᴠịᴛ ᴄỏ sơɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴅᴏ ᴘʜạᴍ ʙá sơɴ (sɴ 𝟷𝟿𝟾𝟼, ᴛʀú xã ᴇᴀ ᴋᴛᴜʀ, ʜᴜʏệɴ ᴄư ᴋᴜɪɴ, ᴛỉɴʜ Đắᴋ ʟắᴋ) ʟàᴍ ᴄʜủ để ăɴ ɴʜậᴜ.

ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ ɴʜậᴜ, ᴋʜ. ᴠà ɴʜóᴍ ɴɢườɪ ᴛʀêɴ ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ɢâʏ ɢổ, ᴜʏ ʜɪếᴘ ʀồɪ ᴅùɴɢ ᴛᴀʏ, ɢʜế ɴʜựᴀ đáɴʜ ᴄʜủ ǫᴜáɴ. sᴀᴜ đó ɴʜóᴍ ᴄủᴀ ᴋʜ. ʙỏ đɪ ɴʜậᴜ ở ᴍộᴛ ǫᴜáɴ ᴋʜáᴄ. ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸𝟸ʜ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ɴʜóᴍ ɴàʏ ʙấᴛ ɴɢờ ǫᴜᴀʏ ʟạɪ ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ ᴠớɪ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴄʜủ ǫᴜáɴ.

ǫᴜáɴ ᴠịᴛ ᴄỏ sơɴ ᴛʀᴀɴɢ. Ảɴʜ: ʜảɪ ᴅươɴɢ

ᴛʀᴏɴɢ đᴏạɴ ᴄʟɪᴘ ᴅᴏ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴄủᴀ ǫᴜáɴ ɴʜậᴜ ɢʜɪ ʟạɪ, ʟúᴄ ɴàʏ ᴀɴʜ sơɴ ɴɢồɪ ở ɢʜế ɴʜựᴀ, ᴄòɴ ᴋʜ. ɴɢồɪ ʙêɴ ᴄạɴʜ. Đượᴄ ᴍộᴛ ʟúᴄ, sơɴ ᴅùɴɢ ᴅᴀᴏ ᴛʜủ sẵɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢườɪ đâᴍ ᴋʜ. 𝟹 ɴʜáᴛ. ᴋʜ. ʙỏ ᴄʜạʏ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ đườɴɢ ᴠà ᴛử ᴠᴏɴɢ sᴀᴜ đó.

ɴʜóᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ đɪ ᴄùɴɢ ᴋʜ. đếɴ ǫᴜáɴ ᴠịᴛ sơɴ ᴛʀᴀɴɢ đềᴜ ʟà ɴʜữɴɢ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ.

ʜɪệɴ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ đᴀɴɢ đượᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ.