Xe khách va ch.ạm với xe container, 𝟻 ɴɢườɪ ᴛử ᴠᴏɴɢ, nhiều người bị thương

ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ɢɪữᴀ xᴇ ᴄᴏɴᴛᴀɪɴᴇʀ ᴠà ô ᴛô ᴋʜáᴄʜ đᴀɴɢ ʟưᴜ ᴛʜôɴɢ ᴛʀêɴ ᴛᴜʏếɴ ǫᴜốᴄ ʟộ 𝟸 (đᴏạɴ ǫᴜᴀ ʜᴜʏệɴ ʏêɴ sơɴ, ᴛᴜʏêɴ ǫᴜᴀɴɢ) ᴋʜɪếɴ 𝟻 ɴɢườɪ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛạɪ ᴄʜỗ, 𝟻 ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ.

sáɴɢ 𝟻/𝟹, đạɪ ᴅɪệɴ ᴄụᴄ ᴄsɢᴛ (ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ đặᴄ ʙɪệᴛ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ xảʏ ʀᴀ ᴛʀêɴ ǫᴜốᴄ ʟộ 𝟸 (đᴏạɴ ǫᴜᴀ xã ᴛứ ǫᴜậɴ, ʜᴜʏệɴ ʏêɴ sơɴ, ᴛỉɴʜ ᴛᴜʏêɴ ǫᴜᴀɴɢ) ɢɪữᴀ xᴇ ᴄᴏɴᴛᴀɪɴᴇʀ ᴠà ô ᴛô ᴋʜáᴄʜ ʟàᴍ 𝟻 ɴɢườɪ ᴄʜếᴛ, 𝟻 ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ.

ᴄụ ᴛʜể, ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷ʜ𝟹𝟼 ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ô ᴛô ᴋʜáᴄʜ ᴍᴀɴɢ ʙᴋs 𝟸𝟹ғ-𝟶𝟶𝟶.xx ʟưᴜ ᴛʜôɴɢ ᴛʀêɴ ǫᴜốᴄ ʟộ 𝟸, ᴛʜᴇᴏ ʜướɴɢ ʜà ɢɪᴀɴɢ – ᴛᴜʏêɴ ǫᴜᴀɴɢ, đếɴ ᴋᴍ𝟷𝟻𝟷 ᴛʜì xảʏ ʀᴀ ᴠᴀ ᴄʜạᴍ ᴠớɪ xᴇ ᴄᴏɴᴛᴀɪɴᴇʀ ᴍᴀɴɢ ʙɪểɴ số 𝟷𝟻ᴄ- 𝟶𝟽𝟻.xx, ᴋéᴏ ᴛʜᴇᴏ ʀơ ᴍᴏóᴄ 𝟷𝟻ʀ- 𝟶𝟶𝟾.xx.

ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ɢɪữᴀ ô ᴛô ᴋʜáᴄʜ ᴠà xᴇ ᴄᴏɴᴛᴀɪɴᴇʀ (Ảɴʜ: ᴛʀầɴ ᴛᴜấɴ)

ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴋʜɪếɴ ô ᴛô ᴋʜáᴄʜ ʙɪếɴ ᴅạɴɢ, ᴘʜầɴ ɢɪườɴɢ ɴằᴍ ʙị ʙẹᴘ. ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ᴘᴄᴄᴄ&ᴄɴᴄʜ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴛᴜʏêɴ ǫᴜᴀɴɢ đượᴄ ʜᴜʏ độɴɢ để ᴄắᴛ ᴅỡ, ᴄứᴜ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ʙị ɴạɴ. ᴄòɴ xᴇ ᴄᴏɴᴛᴀɪɴᴇʀ ʙị ʟậᴛ đổ ʀᴀ đườɴɢ.

“ʜậᴜ ǫᴜả ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴋʜɪếɴ 𝟻 ɴɢườɪ ᴄʜếᴛ ᴛạɪ ᴄʜỗ, 𝟻 ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ đượᴄ đưᴀ đɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ”, đạɪ ᴅɪệɴ ᴄụᴄ ᴄsɢᴛ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ.

xᴇ ᴄᴏɴᴛᴀɪɴᴇʀ ʙị ʟậᴛ sᴀᴜ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ (Ảɴʜ: ᴛʀầɴ ᴛᴜấɴ)

ᴛᴏàɴ ʙộ ᴘʜầɴ ɢɪườɴɢ ɴằᴍ ᴄủᴀ ô ᴛô ᴋʜáᴄʜ ʙị ʙɪếɴ ᴅạɴɢ (Ảɴʜ: ᴛʀầɴ ᴛᴜấɴ)

ɴɢᴀʏ ᴋʜɪ ɴʜậɴ đượᴄ ᴛɪɴ ʙáᴏ, ᴘʜó ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴛᴜʏêɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴄùɴɢ ᴛʀưởɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴄsɢᴛ ᴠà ᴛʀưởɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ʏêɴ sơɴ đã ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ để ᴄʜỉ đạᴏ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄứᴜ ɴạɴ, ᴄứᴜ ʜộ.

ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄsɢᴛ ᴄũɴɢ đã ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ɴʜᴀɴʜ ɴồɴɢ độ ᴄồɴ, ᴄʜấᴛ ᴍᴀ ᴛúʏ ᴠớɪ 𝟸 ᴛᴀɪ xế đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ ô ᴛô ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴠɪ ᴘʜạᴍ.

ʜɪệɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴛᴜʏêɴ ǫᴜᴀɴɢ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ.

Đìɴʜ ʜɪếᴜ

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/o-to-khach-va-cham-voi-xe-container-tren-quoc-lo-2-5-nguoi-tu-vong-tai-cho-2256045.html