xᴇ ᴛảɪ ᴄʜở ɢỗ ᴋᴇᴏ ᴍấᴛ ᴘʜᴀɴʜ, ᴛᴜộᴛ ᴅốᴄ ᴄáɴ ᴛàɪ xế ᴛử ᴠᴏɴɢ

ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ đỗ xᴇ để ᴄʜấᴛ ɢỗ ᴋᴇᴏ, ᴛàɪ xế ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ xᴇ ʙị ʜỏɴɢ, ʀᴀ ᴘʜíᴀ sᴀᴜ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ sửᴀ ᴄʜữᴀ ᴛʜì ᴋʜôɴɢ ᴍᴀʏ ᴄʜɪếᴄ xᴇ ᴛảɪ ᴍấᴛ ᴛʜắɴɢ ᴄáɴ ǫᴜᴀ ɴɢườɪ ᴅẫɴ đếɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ.

ɴɢàʏ 𝟷𝟷/𝟹, ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴛʀà ʙồɴɢ, ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ʙướᴄ đầᴜ đã ʜᴏàɴ ᴛʜɪệɴ ʜồ sơ ᴠà ʙàɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜɪ ᴛʜể ᴛàɪ xế xấᴜ số ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đìɴʜ ʟᴏ ʜậᴜ sự.

ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠụ xᴇ ᴛảɪ ᴄʜở ɢỗ ᴋᴇᴏ ᴍấᴛ ᴛʜắɴɢ ᴄáɴ ᴄʜếᴛ ᴛàɪ xế.

ᴛʀướᴄ đó, ᴛàɪ xế ʟ.ǫ.ɴ (𝟺𝟻 ᴛᴜổɪ, ᴛʀú ᴛʜôɴ ᴛʜạᴄʜ ᴀɴ, xã ʙìɴʜ ᴍỹ, ʜᴜʏệɴ ʙìɴʜ sơɴ) đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ xᴇ ᴛảɪ ʙᴋs 𝟽𝟼ᴄ – 𝟶𝟻𝟽.xx đếɴ ʀẫʏ ᴋᴇᴏ ᴛʜᴜộᴄ ᴛổ 𝟷, ᴛʜôɴ 𝟹, xã ᴛʀà ᴛʜủʏ, ʜᴜʏệɴ ᴛʀà ʙồɴɢ để ᴄʜở ᴋᴇᴏ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜỏᴀ ᴛʜᴜậɴ ᴠớɪ ᴄʜủ ᴄâʏ.

ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ đậᴜ xᴇ đᴏạɴ ɢɪữᴀ ᴍộᴛ ᴄᴏɴ ᴅốᴄ để ᴄʜấᴛ ᴋᴇᴏ ʟêɴ xᴇ, ᴀɴʜ ɴ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ xᴇ ʙị ʜỏɴɢ ɴêɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ xᴇ để sửᴀ ᴄʜữᴀ.

ᴋʜɪ đᴀɴɢ sửᴀ ở ᴘʜíᴀ sᴀᴜ xᴇ ᴛʜì ᴋʜôɴɢ ᴍᴀʏ ᴄʜɪếᴄ xᴇ ᴛảɪ ʙị ᴍấᴛ ᴛʜắɴɢ ᴛᴜộᴛ ᴅốᴄ.

ᴅᴏ ᴛìɴʜ ʜᴜốɴɢ ʙấᴛ ɴɢờ ɴêɴ ᴀɴʜ ɴ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɴ ứɴɢ ɴé ᴛʀáɴʜ ᴋịᴘ, ʙị xᴇ ᴛảɪ ᴄáɴ ǫᴜᴀ ɴɢườɪ ᴅẫɴ đếɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ.

ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴛʀà ʙồɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ.

ɴɢᴀʏ sᴀᴜ sự ᴠɪệᴄ xảʏ ʀᴀ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴛʀà ʙồɴɢ đã ᴄó ᴍặᴛ ᴋịᴘ ᴛʜờɪ, xáᴄ ᴍɪɴʜ, ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ, đɪềᴜ ᴛʀᴀ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ.