Vừa có vụ cháy rất lớn tại Mixue Phan Đình Giót – Hà Tĩnh. Mong không có thiệt hại gì nặng nề 😢