Vụ TNLĐ ở Yên Bái: Công nhân khẳng định đã ngắt cầu dao trước khi bảo dưỡng, CA khám nghiệm hiện trường đưa ra tình tiết bất ngờ

ᴍáʏ ɴɢʜɪềɴ xɪ ᴍăɴɢ ʙấᴛ ɴɢờ ᴄʜạʏ ᴋʜɪ đᴀɴɢ ᴛʜᴀʏ ᴛấᴍ ʟáᴛ ʙị ᴍòɴ, 𝟹 ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ở ɴɢᴏàɪ ʙị ʜấᴛ ᴠăɴɢ xᴜốɴɢ đấᴛ, ʜọ ᴄũɴɢ ᴄʜỉ ᴋịᴘ ᴋêᴜ ᴄứᴜ, ᴄòɴ 𝟽 đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ở ʙêɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴍáʏ đã ᴋʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜỏɪ.

ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴄủᴀ ᴛᴜổɪ ᴛʀẻ ᴏɴʟɪɴᴇ, ɢầɴ 𝟷 ɴɢàʏ sᴀᴜ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴋɪɴʜ ʜᴏàɴɢ ᴛạɪ ɴʜà ᴍáʏ xɪ ᴍăɴɢ ʏêɴ ʙáɪ, ᴀɴʜ ɴôɴɢ ᴠăɴ ᴛᴜâɴ (𝟸𝟿 ᴛᴜổɪ, ở ʜᴜʏệɴ ʏêɴ ʙìɴʜ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴀɴʜ đã ổɴ địɴʜ ʜơɴ, ᴀɴʜ ᴄʜỉ ʙị ᴛʀẹᴏ ᴠà đᴀᴜ ɴʜẹ ở ᴄʜâɴ ᴘʜảɪ.

 

ɴʜưɴɢ ᴋʜɪ ᴋể ʟạɪ ᴋʜᴏảɴʜ ᴋʜắᴄ ᴍáʏ ɴɢʜɪềɴ xɪ ᴍăɴɢ ʙấᴛ ɴɢờ ǫᴜᴀʏ ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ sửᴀ ᴄʜữᴀ ᴋʜɪếɴ 𝟽 đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴛử ᴠᴏɴɢ, ᴀɴʜ ᴛᴜâɴ ᴛʜốᴛ ʟêɴ “ǫᴜá sợ ᴠà áᴍ ảɴʜ”, ʙởɪ ʜơɴ 𝟻 ɴăᴍ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛạɪ ɴʜà ᴍáʏ, ᴄʜưᴀ ʙᴀᴏ ɢɪờ xảʏ ʀᴀ sự ᴠɪệᴄ ɴʜư ᴠậʏ.

“ᴄứᴜ, ᴄứᴜ ᴍọɪ ɴɢườɪ ở ᴛʀᴏɴɢ ᴍáʏ đɪ”

ᴛʜᴇᴏ ᴀɴʜ ᴛᴜâɴ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴɢʜỉ ᴛʀưᴀ ăɴ ᴄơᴍ, ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟸ʜ𝟹𝟶, ᴀɴʜ ᴄùɴɢ 𝟿 ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ɴʜà ᴍáʏ xɪ ᴍăɴɢ ʏêɴ ʙáɪ (ᴛʜᴜộᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ xɪ ᴍăɴɢ ᴠà ᴋʜᴏáɴɢ sảɴ ʏêɴ ʙáɪ, ʜᴜʏệɴ ʏêɴ ʙìɴʜ) ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʙảᴏ ᴅưỡɴɢ ᴍáʏ ɴɢʜɪềɴ số 𝟹.

ᴀɴʜ ᴛᴜâɴ ᴄùɴɢ ᴀɴʜ ᴘʜạᴍ ɴɢọᴄ ʟᴏɴɢ (𝟺𝟹 ᴛᴜổɪ) ᴠà ᴀɴʜ ᴘʜạᴍ ᴍɪɴʜ ᴅươɴɢ (𝟸𝟼 ᴛᴜổɪ, ᴄùɴɢ ở ʜᴜʏệɴ ʏêɴ ʙìɴʜ) ʟàᴍ ɴʜɪệᴍ ᴠụ sửᴀ ᴄʜữᴀ ở ʙêɴ ɴɢᴏàɪ ᴍáʏ ɴɢʜɪềɴ. ᴄòɴ 𝟽 ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ᴋʜáᴄ ᴠàᴏ ʙêɴ ᴛʀᴏɴɢ để ᴛʜᴀʏ ᴄáᴄ ᴛấᴍ ʟáᴛ ʙị ᴍòɴ.

 

ᴋʜɪ ᴠừᴀ ʟàᴍ đượᴄ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟹𝟶 ᴘʜúᴛ ᴛʜì ᴍáʏ ɴɢʜɪềɴ ʙấᴛ ɴɢờ ʜᴏạᴛ độɴɢ. ʟúᴄ ɴàʏ, ᴛᴜâɴ ᴄùɴɢ ᴀɴʜ ʟᴏɴɢ ᴠà ᴅươɴɢ ʙị ʜấᴛ ᴠăɴɢ xᴜốɴɢ đấᴛ.

 

 

“ʟúᴄ đấʏ ʀấᴛ ɴʜᴀɴʜ, ᴛôɪ ᴄʜỉ ᴋịᴘ ɴʜìɴ ᴛʜấʏ ʜᴀɪ ᴀɴʜ ᴇᴍ ở ʙêɴ ɴɢᴏàɪ ɴằᴍ ʙấᴛ độɴɢ, ɴʜìɴ ʟêɴ ᴛʜấʏ ᴄảɴʜ ᴛượɴɢ ᴍáʏ ᴠẫɴ đᴀɴɢ ǫᴜᴀʏ ᴛʜì ᴛôɪ ʜᴏảɴɢ sợ, ɴɢʜĩ ᴛớɪ ᴄảɴʜ ᴍọɪ ɴɢườɪ ở ᴛʀᴏɴɢ ᴍáʏ ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ ɴữᴀ ᴠà sᴀᴜ đó ᴛôɪ ᴄʜỉ ᴋịᴘ ʜô ᴛᴏ ‘ᴄứᴜ’ ᴠì ʟúᴄ đó ᴋʜôɴɢ ɴɢʜĩ đượᴄ ɢì, ǫᴜá sợ ᴠà áᴍ ảɴʜ” – ᴀɴʜ ᴛᴜâɴ ᴋể.

Anh Nông Văn Tuân may mắn chỉ bị thương nhẹ ở phần chân - Ảnh: C.TUỆ

ᴀɴʜ ɴôɴɢ ᴠăɴ ᴛᴜâɴ ᴍᴀʏ ᴍắɴ ᴄʜỉ ʙị ᴛʜươɴɢ ɴʜẹ ở ᴘʜầɴ ᴄʜâɴ – Ảɴʜ: ᴄ.ᴛᴜỆ

ᴛʜᴇᴏ ᴀɴʜ ᴛᴜâɴ, ᴋʜᴜ ᴠựᴄ đóɴɢ đɪệɴ ᴠậɴ ʜàɴʜ ᴍáʏ ɴɢʜɪềɴ ở ᴍộᴛ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴋʜáᴄ, ɴʜóᴍ ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ᴄáᴄ ᴀɴʜ ᴄʜỉ ᴄó ɴʜɪệᴍ ᴠụ sửᴀ ᴄʜữᴀ, ɴêɴ ᴋʜôɴɢ ʀõ ᴠì sᴀᴏ ᴍáʏ đᴀɴɢ ᴅừɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴍà ʟạɪ ʙấᴛ ɴɢờ ᴄʜạʏ ᴋʜɪếɴ ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴋʜôɴɢ ᴋịᴘ ᴛʀở ᴛᴀʏ.

“sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴɢã xᴜốɴɢ, ᴛôɪ ᴄố ʟếᴛ ʀᴀ để ʜô ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴄứᴜ. sᴀᴜ ᴋʜᴏảɴɢ ᴄʜừɴɢ ᴍộᴛ ᴘʜúᴛ ᴛʜì ᴍáʏ ᴅừɴɢ ʟạɪ. ᴛốᴄ độ ᴍáʏ ǫᴜᴀʏ ɴʜᴀɴʜ ɴêɴ ᴄʜỉ ᴄầɴ ǫᴜᴀʏ ᴍộᴛ ᴠòɴɢ ᴛʜì ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴄũɴɢ ᴋʜó ǫᴜᴀ ᴋʜỏɪ.

ᴋʜɪ ᴍọɪ ɴɢườɪ đếɴ, ᴛôɪ ɴóɪ: ᴄứᴜ ᴍọɪ ɴɢườɪ ở ᴛʀᴏɴɢ ᴍáʏ đɪ, ᴄứᴜ ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴍáʏ đɪ. ʟúᴄ đó ᴀɪ ᴄũɴɢ ʜᴏảɴɢ ʟᴏạɴ ʜếᴛ, ᴄʜỉ ʙɪếᴛ ʟàᴍ sᴀᴏ để ᴄứᴜ ᴍọɪ ɴɢườɪ” – ᴀɴʜ ᴛᴜâɴ ᴄʜɪᴀ sẻ.

ɴếᴜ ᴄó ᴄăɴ ᴄứ, sẽ ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ

Anh Phạm Ngọc Long (43 tuổi, ở huyện Yên Bình) bị gãy tay và chân sau sự cố máy nghiền xi măng - Ảnh: C.TUỆ

ᴀɴʜ ᴘʜạᴍ ɴɢọᴄ ʟᴏɴɢ (𝟺𝟹 ᴛᴜổɪ, ở ʜᴜʏệɴ ʏêɴ ʙìɴʜ) ʙị ɢãʏ ᴛᴀʏ ᴠà ᴄʜâɴ sᴀᴜ sự ᴄố ᴍáʏ ɴɢʜɪềɴ xɪ ᴍăɴɢ – Ảɴʜ: ᴄ.ᴛᴜỆ

ɴằᴍ ᴛʀêɴ ɢɪườɴɢ ʙệɴʜ ᴠớɪ ᴍộᴛ ʙêɴ ᴄʜâɴ ᴠà ᴛᴀʏ ʙị ʙó ʙộᴛ, ᴀɴʜ ᴘʜạᴍ ɴɢọᴄ ʟᴏɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴠẫɴ ᴄòɴ đᴀᴜ ê ẩᴍ, ɴʜấᴛ ʟà ᴄʜâɴ ᴠà ᴛᴀʏ.

 

“ᴠừᴀ ᴠàᴏ ʟàᴍ sᴀᴜ ɢɪờ ɴɢʜỉ ᴛʀưᴀ, ʟúᴄ đó ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴍớɪ ᴛʜᴀʏ, ʟắᴘ đượᴄ ʜơɴ ᴄʜụᴄ ᴛấᴍ ʟáᴛ ᴛʜì ᴍáʏ ʙấᴛ ɴɢờ ᴄʜạʏ, ʜấᴛ ʙᴀ ɴɢườɪ ở ɴɢᴏàɪ xᴜốɴɢ đấᴛ. ʟúᴄ đó ʙụɪ ᴍù ᴍịᴛ, ᴛôɪ ᴄʜỉ ᴋịᴘ ʜô ᴛắᴛ ᴍáʏ ʀồɪ ɴằᴍ ɪᴍ” – ᴀɴʜ ʟᴏɴɢ ᴋể ᴠà ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ sᴀᴜ đó, ᴄáᴄ ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà ᴍáʏ ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ đã đưᴀ ᴀɴʜ đɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ.

ᴛʜᴇᴏ ᴀɴʜ ʟᴏɴɢ, ᴠɪệᴄ ᴛʜᴀʏ ᴛấᴍ ʟáᴛ ʙị ᴍòɴ, ʙảᴏ ʜàɴʜ, sửᴀ ᴄʜữᴀ ᴍáʏ ɴɢʜɪềɴ ʟà ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ. ᴍọɪ ʟầɴ ʙảᴏ ᴅưỡɴɢ, sửᴀ ᴄʜữᴀ đềᴜ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴠấɴ đề ɢì, ɴʜưɴɢ ʟầɴ ɴàʏ ʟạɪ ʙấᴛ ɴɢờ xảʏ ʀᴀ sự ᴄố ᴋʜủɴɢ ᴋʜɪếᴘ ǫᴜá.

“ᴛʀᴏɴɢ ốɴɢ ʟồɴɢ ᴄó ʜàɴɢ ɴɢʜìɴ ᴠɪêɴ ʙɪ sắᴛ để ɴɢʜɪềɴ đá ɴêɴ ᴄʜỉ ᴄầɴ ᴍáʏ ɴɢʜɪềɴ ǫᴜᴀʏ ᴍộᴛ ᴠàɪ ɢɪâʏ ᴄũɴɢ đã ᴄʜếᴛ ɴɢườɪ ʀồɪ. ᴛôɪ ᴄùɴɢ ʜᴀɪ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ở ɴɢᴏàɪ đã ᴍᴀʏ ᴍắɴ ʜơɴ 𝟽 đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ở ʙêɴ ᴛʀᴏɴɢ” – ᴀɴʜ ʟᴏɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ.

Sáng 23-4, lãnh đạo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái thăm hỏi 3 công nhân bị thương - Ảnh: C.TUỆ

sáɴɢ 𝟸𝟹-𝟺, ʟãɴʜ đạᴏ ᴛổɴɢ ʟɪêɴ đᴏàɴ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛớɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛỉɴʜ ʏêɴ ʙáɪ ᴛʜăᴍ ʜỏɪ 𝟹 ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ʙị ᴛʜươɴɢ – Ảɴʜ: ᴄ.ᴛᴜỆ

ᴍộᴛ ʟãɴʜ đạᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʏêɴ ʙáɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʜôᴍ ɴᴀʏ, đơɴ ᴠị ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴄùɴɢ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ.

“sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ xᴏɴɢ, ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ sẽ xᴇᴍ xéᴛ, ɴếᴜ ᴄó ᴄăɴ ᴄứ ᴛʜì ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ sẽ ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ”, ʟãɴʜ đạᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʏêɴ ʙáɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʜêᴍ.