Vụ thiếu nữ 15 tuổi ở Hải Phòng bị sát hại: Hung thủ đã nhận tội

ᴛʀưởɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴀɴ ᴅươɴɢ (ʜảɪ ᴘʜòɴɢ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ɴúᴛ ᴛʜắᴛ ᴄủᴀ ᴠụ ᴛʜɪ ᴛʜể ᴛʜɪếᴜ ɴữ 𝟷𝟻 ᴛᴜổɪ ở ʜảɪ ᴘʜòɴɢ đã đượᴄ ʟàᴍ ʀõ. ʜɪệɴ ᴛạɪ, ʜᴜɴɢ ᴛʜủ đã ɴʜậɴ ᴛộɪ.

sáɴɢ 𝟸𝟶/𝟺, ʟãɴʜ đạᴏ ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜảɪ ᴘʜòɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ địᴀ ᴘʜươɴɢ đã ʙắᴛ ɢɪữ ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ʟê ᴘʜᴏɴɢ ᴛ. (sɴ 𝟸𝟶𝟶𝟿, ᴛʀú ᴛạɪ ᴛʜôɴ ɴɢô ʜùɴɢ, xã ᴀɴ ʜồɴɢ, ʜᴜʏệɴ ᴀɴ ᴅươɴɢ) để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʟàᴍ ʀõ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ɢɪếᴛ ɴɢườɪ, ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ᴛʜɪếᴜ ɴữ 𝟷𝟻 ᴛᴜổɪ ʙị sáᴛ ʜạɪ.

“ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ʟà ɴᴀᴍ sɪɴʜ ʟớᴘ 𝟿, ʜọᴄ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ”, ʟãɴʜ đạᴏ ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ.

ᴄũɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ áɴ ᴛʀêɴ, ᴛʜượɴɢ ᴛá ᴠõ xᴜâɴ ᴛʀọɴɢ, ᴛʀưởɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴀɴ ᴅươɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʜêᴍ, ɴúᴛ ᴛʜắᴛ ᴄủᴀ ᴠụ áɴ đã đượᴄ ʟàᴍ ʀõ. ʜɪệɴ ᴛạɪ, ʜᴜɴɢ ᴛʜủ đã ɴʜậɴ ᴛộɪ.

ʙướᴄ đầᴜ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ɴʜậɴ địɴʜ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ɢâʏ ʀᴀ ᴠụ áɴ đᴀᴜ ʟòɴɢ ɴàʏ ʟà xᴜấᴛ ᴘʜáᴛ ᴛừ ᴄʜᴜʏệɴ ᴛìɴʜ ᴄảᴍ.

ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ʟê ᴘʜᴏɴɢ ᴛ. Ảɴʜ: ᴄᴀᴄᴄ.

ᴛʀướᴄ đó, ɴʜư ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ đã đưᴀ ᴛɪɴ, ᴠàᴏ ᴛốɪ 𝟷𝟿/𝟺, ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ xã ᴀɴ ʜồɴɢ (ʜᴜʏệɴ ᴀɴ ᴅươɴɢ, ᴛᴘ ʜảɪ ᴘʜòɴɢ) xảʏ ʀᴀ ᴠụ áɴ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ.

ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛʜɪ ᴛʜể ᴛʜɪếᴜ ɴữ ʙị ᴄʜôɴ ʟấᴘ ᴛạɪ ᴍộᴛ ᴠườɴ ᴄʜᴜốɪ ở ᴛʜôɴ ʟê sáɴɢ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ᴛử ᴛʜɪ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ xáᴄ địɴʜ ɴạɴ ɴʜâɴ ʟà ɴɢᴜʏễɴ ᴛ.ᴅ. (sɴ 𝟸𝟶𝟶𝟿, ᴛʀú ᴛạɪ ᴛʜôɴ ɴɢô ʜùɴɢ, xã ᴀɴ ʜồɴɢ).

ᴛʜɪ ᴛʜể ɴạɴ ɴʜâɴ ʙị ᴄʜôɴ ʟấᴘ ᴛạɪ ᴠườɴ ᴄʜᴜốɪ ᴄủᴀ ɴʜà ɴᴀᴍ ᴛʜɪếᴜ ɴɪêɴ ᴛêɴ ʟê ᴘʜᴏɴɢ ᴛ.

ɴơɪ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛʜɪ ᴛʜể ɴạɴ ɴʜâɴ

ɴɢàʏ 𝟷𝟸/𝟺, ᴅ. đɪ ʀᴀ ᴋʜỏɪ ɴʜà, ɢɪᴀ đìɴʜ ᴍấᴛ ʟɪêɴ ʟạᴄ ɴêɴ ᴛʀìɴʜ ʙáᴏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ. ɴɢᴀʏ sᴀᴜ đó, ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴘʜáᴛ đɪ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴛìᴍ ɴɢườɪ.

ʜɪệɴ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴀɴ ᴅươɴɢ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜảɪ ᴘʜòɴɢ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴍở ʀộɴɢ ᴠụ áɴ.