Vay 8tr5 quên đóng lãi nhiều năm, thanh niên nợ thẻ tín dụng cả gốc và lên 8 tỷ

QUẢ NÀY KHÉO ÔNG ANH BỎ ĐI BIỆT XỨ LUÔN 🥶
Được biết anh giai mở thẻ tín dụng từ 2013 và có dùng 8tr5 sau đó quên trả lãi. Sau 10 năm lãi + gốc đội lên hơn 8 tỷ.
Từ số tiền đủ mua con wave cũ, giờ số tiền anh phải trả ngân hàng gấp 1.000 con wave ngày đó. Sợ thật sự!
Ai vay tín dụng thì nhanh vào thanh toán đi cho nó yên tâm. Để lâu bán nhà không trả nổi 🫨