Trung ương đồng ý cho ông Võ Văn Thưởng thôi chức Chủ tịch nước

Xét nguyện vọng cá nhân và những vi phạm của ông Võ Văn Thưởng, Trung ương đồng ý để ông thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh.

Ngày 20/3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về việc cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Ban Chấp hành Trung ương, ông Võ Văn Thưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, vừa qua theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông Võ Văn Thưởng đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Trung ương đồng ý cho ông Võ Văn Thưởng thôi chức Chủ tịch nước - 1
Ông Võ Văn Thưởng được chấp thuận nguyện vọng xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước (Ảnh: Mạnh Quân).

Những vi phạm, khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng, theo Ban Chấp hành Trung ương, đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông.

Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, ông Võ Văn Thưởng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác.

Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Võ Văn Thưởng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định.

Chủ tịch nước là chức danh do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội, do đó, quy trình miễn nhiệm Chủ tịch nước với ông Võ Văn Thưởng sẽ do Quốc hội tiến hành.

Ông Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước tại kỳ họp bất thường lần thứ 4 Quốc hội khóa XV, hồi đầu tháng 3/2023. Cho đến khi được đồng ý cho thôi chức, ông Thưởng giữ cương vị Chủ tịch nước được hơn 1 năm.

Ông sinh năm 1970, quê ở tỉnh Vĩnh Long; là Cử nhân Triết học, Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn.

Ông Thưởng là Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa XI, XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng hai khóa XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII. Ông Thưởng cũng là đại biểu Quốc hội khóa XII, XIV, XV.