Thượng tọa Thích Chân Quang không được thuyết giảng dưới mọi hình thức trong vòng 2 năm

Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa quyết định kỷ luật, theo đó Thượng tọa Thích Chân Quang không được thuyết giảng dưới mọi hình thức trong vòng 2 năm.

Thượng tọa Thích Chân Quang không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền tôn Phật Quang và các địa điểm khác trong thời gian 2 năm.

Đó là một trong những nội dung được Hội đồng trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đưa ra trong văn bản thông báo kết luận của Ban thường trực Hội đồng Trị sự về việc kỷ luật Thượng tọa Thích Chân Quang.

Ông Thích Chân Quang hiện là trụ trì Thiền tôn Phật Quang, xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Văn bản do Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Chánh văn phòng 2 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ký ngày 19.6.

Thượng tọa Thích Chân Quang đã có một số thuyết giảng không đúng chánh pháp, gây hoang mang trong xã hội. ĐỘC LẬP

Cũng theo văn bản này, Thiền tôn Phật Quang và Thượng tọa Thích Chân Quang phải thu hồi tất cả các Phái Quy y Tam bảo có nội dung tự sửa một trong 5 giới không đúng với giới luật ngũ giới do Đức Phật chế trong giới luật Phật giáo. Gỡ bỏ tất cả các bài gây hoang mang trong xã hội.

Văn bản cũng nêu: Thượng tọa Thích Chân Quang và Ban quản lý Thiền tôn Phật Quang phải chấn chỉnh sinh hoạt của các đạo tràng, chúng thanh niên Phật Quang tại các tỉnh, thành phố. Không đưa các bài giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang lên các nền tảng mạng xã hội trong thời gian Thượng tọa Thích Chân Quang nhập thất sám hối tại Thiền tôn Phật Quang.

Yêu cầu giao Ban Tăng sự T.Ư, Ban Pháp chế T.Ư, Ban Kiểm soát T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giám sát việc thi hành kỷ luật trong thời gian 2 năm. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có trách nhiệm hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các tăng, ni đang tu tập tại Thiền tôn Phật Quang được ổn định đúng theo Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật nhà nước.

Quyết định kỷ luật Thượng tọa Thích Chân Quang được đưa ra sau khi thẩm tra báo cáo của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về các nội dung thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang, đánh giá nội dung các video thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang, cũng như các ý kiến trao đổi của đại biểu dự họp. Qua đó, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự khẳng định một số nội dung thuyết giảng về giáo lý nhân quả của Thượng tọa Thích Chân Quang không đúng chánh pháp, gây hoang mang trong xã hội.