ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ: 𝟺 ᴇᴍ ɴʜỏ ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ ᴠì ᴛʀêᴜ ‘ᴄʜị ᴍậᴘ ǫᴜá ᴄᴏɪ ᴄʜừɴɢ ɴổ ʟốᴘ xᴇ’

ᴄôɴɢ ᴀɴ đᴀɴɢ xáᴄ ᴍɪɴʜ, ʟàᴍ ʀõ ᴠụ ᴠɪệᴄ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ʙị ᴛố đáɴʜ 𝟺 ᴇᴍ ɴʜỏ ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ ᴅᴏ ᴄᴏɴ ᴍìɴʜ ʙị ᴄáᴄ ᴇᴍ ᴛʀêᴜ “ᴄʜị ᴍậᴘ ǫᴜá ᴄᴏɪ ᴄʜừɴɢ ɴổ ʟốᴘ xᴇ”.

ɴɢàʏ 𝟸𝟹-𝟺, ôɴɢ ᴘʜᴀɴ ᴠăɴ ᴘʜú (𝟹𝟼 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ xã ᴛɪêɴ ᴄảɴʜ, ʜᴜʏệɴ ᴛɪêɴ ᴘʜướᴄ, ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, đã ʟàᴍ đơɴ ɢửɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛố ᴄáᴏ ᴠɪệᴄ ᴄᴏɴ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ʙị ʙà ᴛᴛʜᴠ (ɴɢụ ᴛᴘ ᴛᴀᴍ ᴋỳ, ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ; ǫᴜê ở xã ᴛɪêɴ ᴄảɴʜ) đáɴʜ ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ.

Bà V bị tố đánh 4 em nhỏ nhập viện. Ảnh: TN

ʙà ᴠ ʙị ᴛố đáɴʜ 𝟺 ᴇᴍ ɴʜỏ ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ. Ảɴʜ: ᴛɴ

ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ ᴘʜú, ᴄʜɪềᴜ 𝟸𝟷-𝟺, ᴇᴍ ᴘᴍᴛ (ʟớᴘ 𝟼, ᴄᴏɴ ôɴɢ ᴘʜú) ᴠà ʙᴀ ᴇᴍ ɴʜỏ ᴋʜáᴄ đᴀɴɢ ᴄʜơɪ ᴛʜôɴ 𝟻 (xã ᴛɪêɴ ᴄảɴʜ) ᴛʜì ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ ᴠớɪ ᴄᴏɴ ɢáɪ ʙà ᴠ. sᴀᴜ đó, ᴄᴏɴ ʙà ᴠ ᴠà ᴄáᴄ ᴇᴍ xảʏ ʀᴀ xô xáᴛ. ᴋʜɪ ʜᴀʏ ᴛɪɴ, ʙà ᴠ đếɴ ɴơɪ đáɴʜ ᴋʜɪếɴ ᴄáᴄ ᴇᴍ ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ.

“ᴄᴏɴ ᴠà ᴄáᴄ ᴄʜáᴜ ᴛôɪ ᴅù ᴄó sᴀɪ ᴛʜì ʙà ᴠ đếɴ ɴóɪ ᴠớɪ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴛôɪ để ᴄó ʜướɴɢ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ. ᴄòɴ đằɴɢ ɴàʏ, ʙà ᴋʜôɴɢ ɴóɪ ᴋʜôɴɢ ʀằɴɢ ʟᴀᴏ ᴠàᴏ đáɴʜ ᴛớɪ ᴛấᴘ ʙốɴ đứᴀ. ᴛôɪ ᴛʜậᴛ sự ʀấᴛ ʙứᴄ xúᴄ”, ôɴɢ ᴘʜú ɴóɪ.

sᴀᴜ ʜᴀɪ ɴɢàʏ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ, ʙốɴ ᴇᴍ ɴàʏ ᴠẫɴ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛʜáɪ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (ʜᴜʏệɴ ᴛɪêɴ ᴘʜướᴄ).

ᴇᴍ ᴘĐᴛ (ʟớᴘ 𝟼, xã ᴛɪêɴ ᴄảɴʜ) ᴋể, ᴄʜɪềᴜ 𝟸𝟷-𝟺, ᴇᴍ ᴄùɴɢ ʙᴀ ᴀɴʜ ᴇᴍ ʜọ đᴀɴɢ ᴛʜả ᴅɪềᴜ ở ᴄầᴜ ôɴɢ ᴛʜᴜ (xã ᴛɪêɴ ᴄảɴʜ) ᴛʜì ᴛʜấʏ ᴍộᴛ ʙé ɢáɪ đɪ xᴇ đạᴘ đɪệɴ ɴɢᴀɴɢ ǫᴜᴀ.

ʟúᴄ ɴàʏ, ᴍộᴛ ᴇᴍ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜóᴍ ᴛʀêᴜ ᴄʜọᴄ “ᴄʜị ᴍậᴘ ǫᴜá ᴄᴏɪ ᴄʜừɴɢ ɴổ ʟốᴘ xᴇ” ᴛʜì ʙé ɢáɪ ᴅừɴɢ ʟạɪ ɴắᴍ ᴄổ áᴏ ᴠà đáɴʜ. sᴀᴜ đó, ʙé ɢáɪ ɴàʏ ᴠề ɢọɪ ᴍẹ ʟà ʙà ᴠ đếɴ.

nguoi-phu-nu-bi-to-danh-4-em-nho-nhap-vien-4.jpeg

ʙốɴ ᴇᴍ ɴʜỏ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ, ᴍộᴛ ᴇᴍ đᴀɴɢ ᴛʀᴜʏềɴ ɴướᴄ. Ảɴʜ: ᴛɴ

“ᴄô ᴠ ʜỏɪ ᴍɪ ʟà ᴄᴏɴ ᴄủᴀ ᴀɪ ʀồɪ ᴛáᴛ ʟɪêɴ ᴛɪếᴘ ɴăᴍ ᴄáɪ ᴠàᴏ ᴍặᴛ ᴠà đấᴍ ᴠàᴏ ʙụɴɢ ᴄᴏɴ ɴữᴀ. ʟúᴄ đó, ᴄᴏɴ ʀấᴛ sợ ᴠà ʜᴏảɴɢ ʟᴏạɴ”, ᴘĐᴛ ᴋể ʟạɪ ᴠà ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɴɢườɪ ᴠẫɴ ᴄòɴ đᴀᴜ.

ᴇᴍ ᴘᴍᴛ ᴄũɴɢ ɴóɪ ᴍìɴʜ ᴄòɴ đᴀᴜ ᴠì ʙị ʙà ᴠ đáɴʜ ɴʜɪềᴜ ᴄáɪ ᴠàᴏ đầᴜ, ᴍặᴛ. “ᴄô ᴠ ɴóɪ ‘ᴀɪ ᴄʜọᴄ ʙé ᴍậᴘ ᴄủᴀ ᴛᴀᴏ’ ʀồɪ xôɴɢ đếɴ đáɴʜ ᴄả ʙốɴ đứᴀ”, ᴘᴍᴛ ᴋể.

ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó, ᴛʀả ʟờɪ ᴘᴠ, ʙà ᴠ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴍìɴʜ ᴋʜôɴɢ đáɴʜ ᴄáᴄ ᴇᴍ. ᴠếᴛ ᴛʜươɴɢ ᴛʀêɴ ɴɢườɪ ᴄáᴄ ᴇᴍ ʟà ᴅᴏ ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴄủᴀ ʙà đã xô xáᴛ ᴛʀướᴄ đó.

“ᴛôɪ đếɴ ᴋéᴏ ʙốɴ đứᴀ ɴʜỏ ʀᴀ. ᴛôɪ ɴộ ɴạᴛ, ᴅọᴀ ᴄáᴄ ᴄʜáᴜ ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ đáɴʜ”, ʙà ᴠ ɴóɪ.

ʙà ᴠ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, ᴍấʏ ɴɢàʏ ɴᴀʏ ʀấᴛ áᴘ ʟựᴄ ᴋʜɪ ᴄó ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đăɴɢ ᴛảɪ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ʙà đáɴʜ ᴄáᴄ ᴄʜáᴜ ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ.

“ᴠừᴀ ʀồɪ ᴄôɴɢ ᴀɴ đɪệɴ ᴛôɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ. ᴛôɪ ᴍᴏɴɢ sự ᴠɪệᴄ sáɴɢ ᴛỏ, ᴛôɪ ʙị ᴏᴀɴ ᴋʜɪ ᴄộɴɢ đồɴɢ ʟêɴ áɴ ᴛôɪ”, ʙà ᴠ ɴóɪ.

ᴛʜᴇᴏ ʙà ᴠ, sᴀᴜ ᴋʜɪ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ, ʙà đã đếɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛʜăᴍ ʜỏɪ, đề ɴɢʜị ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ɢɪᴀ đìɴʜ để xáᴄ địɴʜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ (ᴠì ᴄᴏɴ ʙà xô xáᴛ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴇᴍ – ᴘᴠ) ᴄủᴀ ᴍìɴʜ.

ᴄôɴɢ ᴀɴ xã ᴛɪêɴ ᴄảɴʜ xáᴄ ɴʜậɴ đã ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ đơɴ ᴠà đᴀɴɢ xáᴄ ᴍɪɴʜ ʟàᴍ ʀõ ᴠụ ᴠɪệᴄ.