Phát hiện kho sú.n.g công cụ hỗ trợ số lượng lớn ở TPHCM

Đồɴɢ ʟᴏạᴛ ᴋʜáᴍ xéᴛ ɴʜɪềᴜ địᴀ đɪểᴍ ᴛạɪ ᴛᴘʜᴄᴍ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜᴜ ɢɪữ số ʟượɴɢ ʟớɴ súɴɢ ᴄôɴɢ ᴄụ ʜỗ ᴛʀợ ᴄùɴɢ ʜàɴɢ ɴɢʜìɴ ᴠɪêɴ đạɴ.

ɴɢàʏ 𝟷/𝟹, ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘʜᴄᴍ (ᴘᴄ𝟶𝟸) đã ᴛʀɪệᴛ ᴘʜá ᴄʜᴜʏêɴ áɴ, ᴛʜᴜ ɢɪữ ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ᴋʜẩᴜ súɴɢ ᴄôɴɢ ᴄụ ʜỗ ᴛʀợ, 𝟺.𝟽𝟶𝟶 ᴠɪêɴ đạɴ ᴅᴏ Đᴏàɴ ǫᴜốᴄ ᴛʜáɪ (𝟹𝟸 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ǫᴜậɴ 𝟾) ᴄầᴍ đầᴜ.

 

ᴛʜáɪ (ʙìᴀ ᴛʀáɪ) ᴠà ʟộᴄ ᴋʜɪ ʙị ʙắᴛ ɢɪữ (Ảɴʜ: ᴛ.ɴ.).

ᴛʜᴇᴏ đó, ᴘʜòɴɢ ᴘᴄ𝟶𝟸 ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴍộᴛ số ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ɴʜư ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, ᴢᴀʟᴏ, ᴛᴇʟᴇɢʀᴀᴍ ʀᴀᴏ ʙáɴ ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ᴠũ ᴋʜí ᴄôɴɢ ᴄụ ʜỗ ᴛʀợ ʟà súɴɢ đạɴ. số ᴠũ ᴋʜí ɴàʏ ᴅᴏ ᴛʜáɪ ᴄùɴɢ đồɴɢ ʙọɴ ʟà ᴛʀầɴ ʙá ʟộᴄ (𝟸𝟽 ᴛᴜổɪ, ǫᴜê ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ) ɴʜậᴘ ʟậᴜ ᴠề ᴛừ ᴛʜáɪ ʟᴀɴ, ᴄᴀᴍᴘᴜᴄʜɪᴀ, ʀồɪ ᴄấᴛ ɢɪấᴜ ở ɴʜɪềᴜ ɴơɪ.

ɴʜóᴍ ɴàʏ sᴀᴜ đó ʟêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ʀᴀᴏ ʙáɴ ᴠớɪ ɢɪá 𝟸𝟶-𝟹𝟶 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ/ᴋʜẩᴜ, ᴛʜᴜ ʟờɪ ʙấᴛ ᴄʜíɴʜ số ᴛɪềɴ ʟớɴ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʜᴜ ᴛʜậᴘ đủ ᴄʜứɴɢ ᴄứ, ᴘʜòɴɢ ᴘᴄ𝟶𝟸 ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄáᴄ ǫᴜậɴ, ʜᴜʏệɴ đồɴɢ ʟᴏạᴛ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴋʜáᴍ xéᴛ ᴄáᴄ địᴀ đɪểᴍ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴠà ʙắᴛ ɢɪữ ᴄáᴄ ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ.

số ʟượɴɢ súɴɢ ʙị ᴄảɴʜ sáᴛ ᴛʜᴜ ɢɪữ (Ảɴʜ: ᴛ.ɴ.).

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴋʜáᴍ xéᴛ, ᴛʜᴜ ɢɪữ 𝟸𝟹𝟶 ᴋʜẩᴜ súɴɢ ᴄáᴄ ʟᴏạɪ, 𝟺.𝟽𝟻𝟶 ᴠɪêɴ đạɴ, 𝟸𝟹 ʙìɴʜ ɢᴀs, 𝟻𝟺 ʜộᴘ ᴛɪếᴘ đạɴ ᴄùɴɢ ɴʜɪềᴜ ᴠậᴛ ᴄʜứɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ.

ᴛʜᴇᴏ ᴄảɴʜ sáᴛ, ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ᴄầᴍ đầᴜ đườɴɢ ᴅâʏ ɴàʏ ᴛừɴɢ ʙị ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ 𝟷𝟷 xử ᴘʜạᴛ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴅᴏ ᴛàɴɢ ᴛʀữ đồ ᴄʜơɪ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ.

ᴄảɴʜ sáᴛ ᴛʜᴜ ɢɪữ số ʟượɴɢ súɴɢ đạɴ ʟớɴ ở ᴛᴘʜᴄᴍ

https://dantri.com.vn/phap-luat/phat-hien-kho-sung-cong-cu-ho-tro-so-luong-lon-o-tphcm-20240301220313878.htm