Nữ ca sĩ qu-a đờ-i khi đang biểu diễn

ɴữ ᴄᴀ sĩ ɴɢườɪ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ᴋʜɪ đᴀɴɢ ʙɪểᴜ ᴅɪễɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪệᴄ sɪɴʜ ɴʜậᴛ ʙấᴛ ɴɢờ ɴɢã xᴜốɴɢ ʀồɪ ɴɢấᴛ . ᴄô đượᴄ đưᴀ ᴛớɪ ʙệɴʜ ᴠɪêɴ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜỏɪ.

&ɴɢàʏ 𝟸𝟷/𝟺, ᴛờ ᴛʜᴇ ᴄᴏᴠᴇʀ đưᴀ ᴛɪɴ ᴛốɪ 𝟷𝟿/𝟺, ᴍộᴛ ɢɪᴀ đìɴʜ ở ǫᴜậɴ ɢɪᴀɴɢ ʙắᴄ, ᴛʀùɴɢ ᴋʜáɴʜ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛɪệᴄ sɪɴʜ ɴʜậᴛ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ 𝟿𝟶 ᴛᴜổɪ ᴠà ᴍờɪ ᴍộᴛ đᴏàɴ ɴɢʜệ ᴛʜᴜậᴛ ᴛớɪ ʙɪểᴜ ᴅɪễɴ ᴄʜúᴄ ᴍừɴɢ. ᴋʜɪ đᴀɴɢ ʙɪểᴜ ᴅɪễɴ, ᴄᴀ sĩ ᴘʜɪ ᴘʜɪ độᴛ ɴɢộᴛ ɴɢã xᴜốɴɢ ᴠà ɴɢấᴛ xỉᴜ.

“ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟿ʜ, ᴄᴀ sĩ ᴘʜɪ ᴘʜɪ ᴄùɴɢ đᴏàɴ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ độᴛ ɴɢộᴛ ɴɢã xᴜốɴɢ sâɴ ᴋʜấᴜ ᴋʜɪ đᴀɴɢ ʙɪểᴜ ᴅɪễɴ. ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜồɪ sứᴄ ᴛɪᴍ ᴘʜổɪ ᴠà ʟậᴘ ᴛứᴄ ɢọɪ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế để đưᴀ ᴄô ấʏ ᴛớɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄấᴘ ᴄứᴜ”, ᴍộᴛ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴛʀᴏɴɢ đᴏàɴ ɴɢʜệ ᴛʜᴜậᴛ ɴóɪ ᴠớɪ ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ. ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴛʜᴜộᴄ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ ǫᴜậɴ ɢɪᴀɴɢ ʙắᴄ ᴄũɴɢ xáᴄ ɴʜậɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀêɴ.

ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴄố ɢắɴɢ sơ ᴄứᴜ ᴋʜɪ ᴘʜɪ ᴘʜɪ ɴɢấᴛ xỉᴜ. Ảɴʜ: ᴛʜᴇ ᴄᴏᴠᴇʀ.

 

ɴữ ᴄᴀ sĩ đượᴄ đɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ʜồɪ ᴘʜụᴄ ᴠà ǫᴜᴀ đờɪ ᴠàᴏ ᴛốɪ 𝟷𝟿/𝟺. ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ǫᴜᴀ đờɪ ᴄʜưᴀ đượᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ʏ ᴛế ʟẫɴ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ xáᴄ ɴʜậɴ. ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đᴀɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ.

ᴍộᴛ số ᴋʜáɴ ɢɪả ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɴữ ᴄᴀ sĩ đã ᴠô ᴛìɴʜ ɢɪẫᴍ ᴘʜảɪ ɢấᴜ ᴠáʏ ᴅàɪ ᴠà ɴɢã xᴜốɴɢ ᴋʜɪ ʜáᴛ ᴄᴀ ᴋʜúᴄ ᴛʜứ 𝟸. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴍộᴛ số ɴɢườɪ ᴄó ᴍặᴛ ở ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ʟạɪ ᴛɪếᴛ ʟộ ɴữ ᴄᴀ sĩ ʙị ᴄᴀᴏ ʜᴜʏếᴛ áᴘ, ʜạ đườɴɢ ʜᴜʏếᴛ ᴅẫɴ đếɴ ɴɢấᴛ xỉᴜ ᴠà ǫᴜᴀ đờɪ độᴛ ɴɢộᴛ.

ᴛʜᴇᴏ sᴛʜᴇᴀᴅʟɪɴᴇ, ɴữ ᴄᴀ sĩ ᴘʜɪ ᴘʜɪ sɪɴʜ ᴠàᴏ ᴛʜậᴘ ɴɪêɴ 𝟷𝟿𝟿𝟶. ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴛạɪ đồɴ ᴄảɴʜ sáᴛ địᴀ ᴘʜươɴɢ xáᴄ ɴʜậɴ ᴛʜɪ ᴛʜể ɴữ ᴄᴀ sĩ đã đượᴄ đưᴀ ᴠề ɴʜà ᴛᴀɴɢ ʟễ.

ᴍɪɴʜ ʜạᴏ