Nguyên Chủ tịch tỉnh An Giang, Sóc Trăng bị kỷ luật

Nguyên Chủ tịch tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh và nguyên Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Chuyện lần lượt bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo, khiển trách.

Tại kỳ họp 40 (ngày 23-24/4), Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Thạnh, Chuyện đã vi phạm quy định của Đảng và vi phạm pháp luật trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Hai ông cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Các vi phạm “gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật”.

Ông Vương Bình Thạnh nghỉ hưu theo quy định từ 1/4/2019, sau gần hai nhiệm kỳ giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (2010-2015 và 2016-2021).

Ông Trần Văn Chuyện được bầu làm chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2016-2021 vào tháng 7/2016. Tháng 11/2020, ông nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Vương Bình Thạnh, nguyên Chủ tịch tỉnh An Giang. Ảnh: An Giang

Ông Vương Bình Thạnh, nguyên Chủ tịch tỉnh An Giang. Ảnh: An Giang

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình, Bạc Liêu. Ủy ban yêu cầu các tổ chức, cá nhân nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc; công tác cán bộ và việc quản lý, sử dụng đất trong các dự án đầu tư; việc kê khai tài sản, thu nhập.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, báo cáo kết quả về Ủy ban.