Người phụ nữ xông vào trụ sở công an đ-â-m 2 người b.ị thư.ơng

ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ‘ɴɢáᴏ đá’ ᴄầᴍ ᴅᴀᴏ ʟᴀ ʜéᴛ ʀồɪ xôɴɢ ᴠàᴏ ᴛʀụ sở ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜườɴɢ 𝟷𝟶 (ǫᴜậɴ 𝟾, ᴛᴘʜᴄᴍ) đâᴍ 𝟸 ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ.

ɴɢàʏ 𝟷-𝟻, ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ 𝟾 (ᴛᴘʜᴄᴍ) đᴀɴɢ ᴛạᴍ ɢɪữ ᴘʜạᴍ ᴛʜị ɴɢọᴄ ʙíᴄʜ (sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟿𝟺, ɴɢụ ǫᴜậɴ 𝟾) để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄố ý ɢâʏ ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ.

ᴛʀướᴄ đó, ʙíᴄʜ ᴄầᴍ ᴅᴀᴏ xôɴɢ ᴠàᴏ ᴛʀụ sở ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜườɴɢ 𝟷𝟶 (ǫᴜậɴ 𝟾, ᴛᴘʜᴄᴍ) ʟᴀ ʜéᴛ. ᴛạɪ đâʏ, ʙíᴄʜ ᴅùɴɢ ᴅᴀᴏ ᴛấɴ ᴄôɴɢ ᴍộᴛ ᴠàɪ ɴɢườɪ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ.

ᴄó 𝟸 ɴɢườɪ ʙị ʙíᴄʜ đâᴍ ʙị ᴛʜươɴɢ ở ᴄổ ᴠà ʙụɴɢ. ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜườɴɢ 𝟷𝟶 đã ᴋʜốɴɢ ᴄʜế, ʙắᴛ ɢɪữ ʙíᴄʜ ᴠà đưᴀ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ đɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄấᴘ ᴄứᴜ.

 

ᴘʜạᴍ ᴛʜị ɴɢọᴄ ʙíᴄʜ ᴛạɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ

ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ɴʜᴀɴʜ, ʙíᴄʜ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴠớɪ ᴍᴀ ᴛúʏ. ʙướᴄ đầᴜ, ᴄôɴɢ ᴀɴ xáᴄ địɴʜ ʙíᴄʜ ʙị ảᴏ ɢɪáᴄ ᴅᴏ sử ᴅụɴɢ ᴍᴀ ᴛúʏ. ʙíᴄʜ ᴛừɴɢ ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄố ý ɢâʏ ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ ᴄʜᴏ ᴍẹ ʀᴜộᴛ ᴠà ᴛự ɢâʏ ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ ᴄʜᴏ ᴍìɴʜ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ.

ʙíᴄʜ ᴄũɴɢ ᴛừɴɢ ʙị đưᴀ đɪ ᴄʜữᴀ ᴛʀị ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛâᴍ ᴛʜầɴ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ 𝟸. sᴀᴜ ᴋʜɪ ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ đợᴛ ᴄʜữᴀ ᴛʀị, ʙíᴄʜ đɪ ᴘʜụ ᴠɪệᴄ ᴛạɪ ᴄáᴄ ǫᴜáɴ ăɴ ɴʜưɴɢ ᴠẫɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ sử ᴅụɴɢ ᴍᴀ ᴛúʏ ᴠà đã ɢâʏ ʀᴀ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴛʀêɴ.

ᴄʜÍ ᴛʜẠᴄʜ

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/nguoi-phu-nu-xong-vao-tru-so-cong-an-dam-2-nguoi-bi-thuong-post737881.html