Nắng nóng 41 độ C, một cụ ông ᴛử ᴠᴏɴɢ do sốc nhiệt

ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟸ʜ ᴛʀưᴀ ɴɢàʏ 𝟸𝟾/𝟺, đᴀɴɢ đɪ ᴛʀêɴ đườɴɢ ᴛừ ɴʜà ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴠề, ᴍộᴛ ᴄụ ôɴɢ ở ʜà ᴛĩɴʜ ʙấᴛ ɴɢờ ʙị ɴɢấᴛ xỉᴜ ᴠà ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ sốᴄ ɴʜɪệᴛ.

ɴɢàʏ 𝟸𝟿/𝟺, ᴍộᴛ ʟãɴʜ đạᴏ xã ᴋɪᴍ sᴏɴɢ ᴛʀườɴɢ, ʜᴜʏệɴ ᴄᴀɴ ʟộᴄ (ʜà ᴛĩɴʜ) xáᴄ ɴʜậɴ, ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴠừᴀ ᴄó ᴍộᴛ ᴄụ ôɴɢ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ sốᴄ ɴʜɪệᴛ.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đầᴜ, ᴠàᴏ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟸ʜ ɴɢàʏ 𝟸𝟾/𝟾, ᴄụ ôɴɢ ɴ.ʜ.ᴏ. (sɴ 𝟷𝟿𝟺𝟺, xã xã ᴋɪᴍ sᴏɴɢ ᴛʀườɴɢ, ʜᴜʏệɴ ᴄᴀɴ ʟộᴄ) đɪ ᴛừ ɴʜà ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ở ᴛʜị xã ʜồɴɢ ʟĩɴʜ ᴠề ɴʜà. ᴋʜɪ đɪ đếɴ đᴏạɴ xã ᴛʜᴀɴʜ ʙìɴʜ ᴛʜịɴʜ (ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ᴛʜọ) ᴛʜì ʙấᴛ ɴɢờ ʙị ɴɢấᴛ xủɪ.

ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ʀᴀ sự ᴠɪệᴄ, ɴɢườɪ ᴅâɴ đã đưᴀ ᴄụ ɴ.ʜ.ᴏ. đɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ, ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ᴅᴏ ʙị sốᴄ ɴʜɪệᴛ ɴặɴɢ ɴêɴ ᴄụ đã ᴛử ᴠᴏɴɢ ɴɢᴀʏ sᴀᴜ đó.

ɴắɴɢ ɴóɴɢ ɢᴀʏ ɢắᴛ, ɴʜɪệᴛ độ ᴄó ɴơɪ ᴛʀêɴ 𝟺𝟷 độ ᴄ ᴋʜɪếɴ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ ʜà ᴛĩɴʜ ɢặᴘ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴋʜó ᴋʜăɴ.

ᴛʜᴇᴏ ᴄáᴄ ʙáᴄ sĩ ᴋʜᴜʏếɴ ᴄáᴏ, ᴛʜờɪ ᴛɪếᴛ ɴắɴɢ ɴóɴɢ ɴʜư ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ᴠừᴀ ǫᴜᴀ ᴛʜì ɴɢườɪ ᴅâɴ ɴêɴ ʜạɴ ᴄʜế ʀᴀ đườɴɢ ᴠà ʟᴀᴏ độɴɢ ɴɢᴏàɪ ᴛʀờɪ ở ᴋʜᴜɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛừ 𝟷𝟷ʜ – 𝟷𝟻ʜ để ᴛʀáɴʜ ʙị sốᴄ ɴʜɪệᴛ. ɴếᴜ ʙᴜộᴄ ᴘʜảɪ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ ᴠàᴏ ᴋʜᴜɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɴàʏ, ɴɢườɪ ᴅâɴ ɴêɴ ᴍặᴄ ǫᴜầɴ áᴏ ᴋíɴ, đᴇᴏ ᴋʜẩᴜ ᴛʀᴀɴɢ.

Đặᴄ ʙɪệᴛ, ᴋʜɪ ɢặᴘ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ʙị sốᴄ ɴʜɪệᴛ ʜᴏặᴄ sᴀʏ ɴắɴɢ, ᴄầɴ đưᴀ ɴɢᴀʏ ɴɢườɪ ʙệɴʜ ᴠàᴏ ᴛʀᴏɴɢ ʙóɴɢ ᴍáᴛ ᴠà ᴛɪếɴ ʜàɴʜ sơ ᴄứᴜ.

ᴄụ ᴛʜể, ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴄầɴ ᴄởɪ ʙỏ ʙớᴛ ǫᴜầɴ áᴏ ᴛʀêɴ ɴɢườɪ ᴠà ʟᴀᴜ ᴍáᴛ ᴛᴏàɴ ʙộ ᴄơ ᴛʜể ᴄʜᴏ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ʙị sốᴄ ɴʜɪệᴛ. ᴛʜậᴍ ᴄʜí, ᴘʜảɪ ᴄʜườᴍ ɴướᴄ đá ʟêɴ đầᴜ ᴠà ʟêɴ ᴄổ để ʙệɴʜ ɴʜâɴ ʜạ sốᴛ. sᴀᴜ đó, ᴄầɴ đưᴀ ɴɢᴀʏ ʙệɴʜ ɴʜâɴ đếɴ ᴄơ sở ʏ ᴛế ɢầɴ ɴʜấᴛ để đɪềᴜ ᴛʀị.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống:https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/nang-nong-41-do-c-cu-ong-o-ha-tinh-tu-vong-do-soc-nhiet-1984598.html