N.ữ s.inh 15 t.uổi bị s.át h-ại, ch/ô/n ở vườn chuối: N.ạn nh.ân đã si.nh c.on, ch.áu b.é đang ở với bà ngoại của nghi phạm

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜảɪ ᴘʜòɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ɢɪữᴀ ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ᴠà ɴạɴ ɴʜâɴ đã ᴄó ᴄᴏɴ ᴄʜᴜɴɢ ᴠớɪ ɴʜᴀᴜ.

ᴠụ ɴữ sɪɴʜ ʜảɪ ᴘʜòɴɢ ʙị ᴄʜôɴ xáᴄ ở ᴠườɴ ᴄʜᴜốɪ ᴋʜɪếɴ ᴅư ʟᴜậɴ ᴋʜôɴɢ ᴋʜỏɪ ʙàɴɢ ʜᴏàɴɢ, xóᴛ xᴀ. ɴạɴ ɴʜâɴ ʟà ɴ.ᴛ.ᴅ (sɴ 𝟸𝟶𝟶𝟿, ở xã ᴀɴ ʜồɴɢ), ɴữ sɪɴʜ ʜọᴄ ʟớᴘ 𝟿. ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ sáᴛ ʜạɪ ᴛʜɪếᴜ ɴữ ᴛʀẻ ɴàʏ ʟà ʟê ᴘʜᴏɴɢ ᴛᴏàɴ (sɴ 𝟸𝟶𝟶𝟿, ở xã ᴀɴ ʜồɴɢ, ʜᴜʏệɴ ᴀɴ ᴅươɴɢ).

sáɴɢ ɴɢàʏ 𝟸𝟶/𝟺, đạɪ ᴅɪệɴ ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜảɪ ᴘʜòɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ɢɪữᴀ ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ᴠà ɴạɴ ɴʜâɴ ᴄó ᴍốɪ ǫᴜᴀɴ ʜệ ʏêᴜ đươɴɢ, ᴄả ʜᴀɪ đã ᴄó ᴄᴏɴ ᴄʜᴜɴɢ ᴠớɪ ɴʜᴀᴜ, ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀêɴ ᴠᴛᴠ ᴏɴʟɪɴᴇ.

ᴛʜᴇᴏ đạɪ ᴅɪệɴ ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự, ᴄʜáᴜ ʙé đã đượᴄ sɪɴʜ ʀᴀ ᴋʜᴏảɴɢ ᴍấʏ ᴛʜáɴɢ ᴠà đᴀɴɢ ở ᴠớɪ ʙà ɴɢᴏạɪ ᴄủᴀ ʟê ᴘʜᴏɴɢ ᴛᴏàɴ ở ᴛʜôɴ ʟê xá, xã ᴀɴ ʜồɴɢ.

ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠụ áɴ ᴍạɴɢ đᴀɴɢ ɢâʏ ʀúɴɢ độɴɢ ʜảɪ ᴘʜòɴɢ

ʟãɴʜ đạᴏ ᴜʙɴᴅ xã ᴀɴ ʜồɴɢ (ʜᴜʏệɴ ᴀɴ ᴅươɴɢ, ᴛᴘ ʜảɪ ᴘʜòɴɢ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ở địᴀ ᴘʜươɴɢ, ᴛᴏàɴ ᴋʜôɴɢ ᴄó ʙố, ᴍẹ ʙị đɪ ᴛù, ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ sốɴɢ ᴄùɴɢ ʙà ɴɢᴏạɪ.

“ʀạɴɢ sáɴɢ ɴᴀʏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ʜᴏàɴ ᴛấᴛ ᴘʜáᴘ ʏ ᴠà ʙᴀɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜɪ ᴛʜể ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴạɴ ɴʜâɴ”, ᴠị ɴàʏ ɴóɪ ᴠà ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ đᴀɴɢ ʜọᴄ ʟớᴘ 𝟿.

 

ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄủᴀ ɴữ sɪɴʜ ᴅ. ᴄʜᴏ ᴛờ ᴠᴛᴄ ɴᴇᴡs ʙɪếᴛ đã ᴍấᴛ ʟɪêɴ ʟạᴄ ᴠớɪ ᴄᴏɴ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟷𝟸/𝟺 (ᴛʜứ 𝟽 ᴛᴜầɴ ᴛʀướᴄ.) ᴛʀướᴄ đó ᴠàᴏ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟺ʜ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ᴛᴏàɴ đếɴ ɴʜà đóɴ ᴅ. ʟêɴ ɴʜà ʙà ɴɢᴏạɪ ᴄủᴀ ᴛᴏàɴ ᴄʜơɪ.

ᴛʜấʏ ᴄᴏɴ ɢáɪ đɪ ᴄʜơɪ ʟâᴜ ᴋʜôɴɢ ᴠề, ʙố ᴍẹ ɴạɴ ɴʜâɴ đã đɪ ᴛìᴍ ᴋʜắᴘ ɴơɪ ᴠà ᴛʀìɴʜ ʙáᴏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ địᴀ ᴘʜươɴɢ ɴʜưɴɢ ᴠẫɴ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛᴜɴɢ ᴛíᴄʜ. ɢɪᴀ đìɴʜ ᴅ. ᴄũɴɢ đã ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ɢọɪ ʜỏɪ ᴛᴏàɴ ɴʜưɴɢ ᴛᴏàɴ đềᴜ ɴóɪ ᴋʜôɴɢ ʀõ ᴅ. đᴀɴɢ ở đâᴜ.

ʟɪɴʜ ᴄảᴍ ᴄó ᴄʜᴜʏệɴ ᴄʜẳɴɢ ʟàɴʜ, ᴛʀưᴀ 𝟷𝟿/𝟺, ʙố ᴄủᴀ ᴅ. đếɴ ᴛậɴ ᴛʀườɴɢ ʜọᴄ ᴄủᴀ ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ᴛʀᴀ ʜỏɪ ᴛʜì ʟúᴄ ɴàʏ ᴛᴏàɴ ᴍớɪ ᴋʜᴀɪ đã sáᴛ ʜạɪ ɴạɴ ɴʜâɴ.

ʙɪêɴ ᴛʜùʏ (sʜᴛᴛ)