Một căn bệnh đang tăng bất thường ở TP.HCM

ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɢầɴ đâʏ, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴʜɪ đồɴɢ 𝟸 ɢʜɪ ɴʜậɴ số ᴄᴀ ᴛʀẻ ᴇᴍ ᴍắᴄ ʜᴏ ɢà ᴘʜảɪ ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ ᴛăɴɢ ᴄᴀᴏ sᴏ ᴠớɪ ᴄùɴɢ ᴋỳ ᴄáᴄ ɴăᴍ ᴛʀướᴄ.

ʙáᴄ sĩ ʟưᴜ ᴛʜăᴍ ᴋʜáᴍ ᴄʜᴏ ᴍộᴛ ʙệɴʜ ɴʜɪ ᴍắᴄ ʜᴏ ɢà ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴʜɪ đồɴɢ 𝟸. Ảɴʜ: ʟɪɴʜ ᴛʜùʏ.

ᴛʜᴇᴏ ʙáᴄ sĩ ᴄʜᴜʏêɴ ᴋʜᴏᴀ ɪ ᴛʀầɴ ɴɢọᴄ ʟưᴜ, ᴋʜᴏᴀ ɴʜɪễᴍ, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴʜɪ đồɴɢ 𝟸 (ᴛᴘ.ʜᴄᴍ), ᴍỗɪ ɴăᴍ, đơɴ ᴠị ɴàʏ đềᴜ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴄáᴄ ᴄᴀ ᴍắᴄ ʙệɴʜ ʜᴏ ɢà ʀảɪ ʀáᴄ . ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴛʀᴏɴɢ ɴăᴍ ɴᴀʏ, số ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴠà ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ ᴠì ʜᴏ ɢà ᴄᴀᴏ ʜơɴ ᴄáᴄ ɴăᴍ ᴛʀướᴄ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ.

“ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜáɴɢ 𝟹, ᴋʜᴏᴀ ɴʜɪễᴍ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄʜᴏ 𝟽 ʙệɴʜ ɴʜɪ. ᴛíɴʜ đếɴ ɴɢàʏ 𝟸𝟼/𝟺, ᴋʜᴏᴀ đᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴄʜᴏ 𝟻 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴍộᴛ ʙệɴʜ ɴʜɪ ᴘʜảɪ ɴằᴍ ᴘʜòɴɢ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴠà ᴛʜở ᴏxʏ”, ʙáᴄ sĩ ʟưᴜ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴠớɪ ᴛʀɪ ᴛʜứᴄ – ᴢɴᴇᴡs.

ᴄụ ᴛʜể, ᴛấᴛ ᴄả ʙệɴʜ ɴʜɪ đềᴜ ʟà ᴛʀẻ ᴅướɪ 𝟷 ᴛᴜổɪ, đᴀ số ᴄʜưᴀ đượᴄ ᴛɪêᴍ ʜᴏặᴄ ᴍớɪ ᴛɪêᴍ ᴍộᴛ ᴍũɪ, ᴄʜưᴀ đủ ᴋʜáɴɢ ᴛʜể ᴘʜòɴɢ ʙệɴʜ.

“ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛʀᴏɴɢ ɴăᴍ ɴᴀʏ đượᴄ ɴʜậɴ địɴʜ ᴄʜưᴀ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ɴʜữɴɢ ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ. ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ɴăᴍ ᴛʀướᴄ đâʏ, ᴋʜᴏᴀ đã ᴄó ɴʜữɴɢ ᴄᴀ ᴘʜảɪ đɪềᴜ ᴛʀị ʜồɪ sứᴄ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ʟọᴄ ᴍáᴜ để ᴄứᴜ sốɴɢ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ɴʜɪ ʜᴏ ɢà”, ʙáᴄ sĩ ʟưᴜ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʜêᴍ.

ᴛʜᴇᴏ ʙáᴄ sĩ, ᴛʀᴏɴɢ ɴăᴍ ɴᴀʏ, ᴛỷ ʟệ ᴛʀẻ ᴇᴍ ᴍắᴄ ʜᴏ ɢà ᴛăɴɢ ᴄᴀᴏ ᴄó ᴛʜể ᴅᴏ ᴋʜᴏảɴɢ ᴛʀốɴɢ ᴍɪễɴ ᴅịᴄʜ. ᴍộᴛ số ᴛʀẻ ʟớɴ ᴠà ɴɢườɪ ʟớɴ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴛɪêᴍ ɴʜắᴄ ᴄó ᴛʜể ᴍắᴄ ʙệɴʜ, ʟâʏ ʟᴀɴ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴛʀẻ ɴʜỏ ᴄʜưᴀ đượᴄ ᴛɪêᴍ ɴɢừᴀ. ᴍộᴛ số ᴛʀẻ ᴄʜưᴀ đếɴ độ ᴛᴜổɪ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ʜᴏặᴄ ᴛɪêᴍ ᴄʜưᴀ đủ ᴍũɪ ᴋʜɪếɴ ᴛỷ ʟệ ʟâʏ ʙệɴʜ ᴠì ᴛʜế ᴛăɴɢ ᴄᴀᴏ ʜơɴ.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜốɴɢ ᴋê ᴄủᴀ ᴄụᴄ ʏ ᴛế ᴅự ᴘʜòɴɢ (ʙộ ʏ ᴛế), ᴛừ đầᴜ ɴăᴍ đếɴ ɴᴀʏ, ᴄả ɴướᴄ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟷𝟸𝟽 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴍắᴄ ʜᴏ ɢà, số ᴍắᴄ ᴛăɴɢ ɢầɴ 𝟾 ʟầɴ sᴏ ᴠớɪ ᴄùɴɢ ᴋỳ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟹.

ʜᴏ ɢà ɢâʏ ʀᴀ ʙởɪ ᴠɪ ᴋʜᴜẩɴ ʙᴏʀᴅᴇᴛᴇʟʟᴀ ᴘᴇʀᴛᴜssɪs. ʟᴏạɪ ᴠɪ ᴋʜᴜẩɴ ɴàʏ ɢâʏ ʀᴀ ʙệɴʜ ʟâʏ ᴛʀᴜʏềɴ ǫᴜᴀ đườɴɢ ʜô ʜấᴘ ᴄấᴘ ᴛíɴʜ ᴅẫɴ đếɴ ɴʜữɴɢ ʙɪếɴ ᴄʜứɴɢ ɴặɴɢ ɴề ɢâʏ ᴛử ᴠᴏɴɢ.

ʙệɴʜ ᴛʜườɴɢ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴍùᴀ xᴜâɴ – ʜè, ᴛɪếɴ ᴛʀɪểɴ ǫᴜᴀ 𝟹 ɢɪᴀɪ đᴏạɴ. ɢɪᴀɪ đᴏạɴ ᴋʜởɪ ᴘʜáᴛ ᴋéᴏ ᴅàɪ ᴛʀᴏɴɢ 𝟷-𝟸 ᴛᴜầɴ đầᴜ, ʟúᴄ ɴàʏ ᴛʀẻ ᴛʜườɴɢ ʜᴏ ɴʜẹ ᴠề đêᴍ.

ᴛừ ᴛᴜầɴ ᴛʜứ 𝟹 ᴛʀở đɪ, ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ ʜᴏ ʀầᴍ ʀộ ʜơɴ, ᴋèᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴄáᴄ ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ ᴛíᴍ ᴛáɪ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴋʜɪếɴ ʙéɴɢưɴɢ ᴛʜở. Đâʏ ʟà ɢɪᴀɪ đᴏạɴ ᴛʀẻ ᴅễ ɢặᴘ ʙɪếɴ ᴄʜứɴɢ ɴʜấᴛ.

sᴀɴɢ ᴛᴜầɴ ᴛʜứ 𝟺-𝟻, ʙệɴʜ ʙướᴄ ᴠàᴏ ɢɪᴀɪ đᴏạɴ ʜồɪ ᴘʜụᴄ, ᴄáᴄ ᴄơɴ ʜᴏ ɢɪảᴍ ᴅầɴ.

Đốɪ ᴠớɪ ᴛʀẻ ɴʜỏ, đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ᴛʀẻ ᴅướɪ ᴍộᴛ ᴛᴜổɪ, ʜᴏ ɢà ᴅễ ɢâʏ ʙɪếɴ ᴄʜứɴɢ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ ɴʜư ᴠɪêᴍ ᴘʜế ǫᴜảɴ ᴘʜổɪ, ᴠỡ ᴘʜế ɴᴀɴɢ ɴếᴜ ʜᴏ ᴍạɴʜ. ʙɪếɴ ᴄʜứɴɢ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ ɴʜấᴛ ʟà ᴄơɴ ʜᴏ ᴋéᴏ ᴅàɪ ᴅẫɴ đếɴ ứ đọɴɢ đàᴍ ɴʜớᴛ, ᴛíᴍ ᴛáɪ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ɴɢưɴɢ ᴛʜở. ᴠɪệᴄ ʜᴏ ɴʜɪềᴜ ᴄũɴɢ ᴄó ᴛʜể ᴋʜɪếɴ ᴛʀẻ ᴍấᴛ sứᴄ, ɢâʏ ăɴ ᴜốɴɢ ᴋéᴍ, sᴜʏ ɢɪảᴍ ᴅɪɴʜ ᴅưỡɴɢ.

“𝟷/𝟹 ᴛʀẻ ở độ ᴛᴜổɪ ɴàʏ ʙị ʜᴏ ɢà ᴘʜảɪ ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ, ᴛỷ ʟệ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛʜườɴɢ ᴋʜá ᴛʜấᴘ, ᴅướɪ 𝟷%”, ʙáᴄ sĩ ʟưᴜ ᴄʜɪᴀ sẻ.

ʙáᴄ sĩ ʟưᴜ ᴋʜᴜʏếɴ ᴄáᴏ ᴋʜɪ ᴛʀẻ ᴄó ᴄơɴ ʜᴏ đɪểɴ ʜìɴʜ, ʜᴏ ᴅàɪ, ʜᴏ sặᴄ sụᴀ, đỏ ᴍặᴛ, ᴛíᴍ ᴛáɪ, ᴘʜụ ʜᴜʏɴʜ ᴄầɴ đưᴀ ᴠàᴏ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴɢᴀʏ ʟậᴘ ᴛứᴄ để ᴛʀáɴʜ ᴠɪệᴄ ᴛíᴍ ᴛáɪ ᴅẫɴ đếɴ ɴɢưɴɢ ᴛʜở.

ᴛʀẻ ʜồɪ ᴘʜụᴄ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴍắᴄ ʙệɴʜ ʜᴏ ɢà ᴄó ᴛʜể ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴋʜỏᴇ ᴍạɴʜ ᴠà ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴅɪ ᴄʜứɴɢ ᴠề sᴀᴜ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴄũɴɢ ᴄó ᴍộᴛ số ᴛỷ ʟệ ʀấᴛ ɴʜỏ ʙɪếɴ ᴄʜứɴɢ ᴠɪêᴍ ɴãᴏ ᴅẫɴ đếɴ ᴅɪ ᴄʜứɴɢ ᴛʜầɴ ᴋɪɴʜ sᴀᴜ ɴàʏ.

ᴘʜụ ʜᴜʏɴʜ ᴄó ᴛʜể ᴘʜòɴɢ ʙệɴʜ ʜᴏ ɢà ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ʙằɴɢ ᴄáᴄʜ ᴛɪêᴍ đủ 𝟺 ᴍũɪ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴛʜᴇᴏ ʟịᴄʜ ᴛʀìɴʜ, ᴛɪêᴍ ɴʜắᴄ đầʏ đủ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴛʀẻ ʟớɴ; ɢɪữ ᴠệ sɪɴʜ ᴛʜâɴ ᴛʜể, ᴍũɪ ʜọɴɢ ᴄũɴɢ ɴʜư ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ sốɴɢ.

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴛʀẻ ᴄũɴɢ ᴄầɴ ᴛậᴘ ᴛʜóɪ ǫᴜᴇɴ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ʀửᴀ ᴛᴀʏ ʙằɴɢ xà ᴘʜòɴɢ; ᴄʜᴇ ᴍɪệɴɢ, ᴍũɪ ᴋʜɪ ʜᴏ ʜᴏặᴄ ʜắᴛ ʜơɪ.

ᴋʜɪ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄó ɴɢườɪ ᴍắᴄ ʙệɴʜ ʜô ʜấᴘ, ʙé ᴄầɴ đượᴄ ʜạɴ ᴄʜế ᴛɪếᴘ xúᴄ để ᴛʀáɴʜ ɴʜɪễᴍ ʙệɴʜ. ᴋʜɪ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ɴɢʜɪ ɴɢờ ᴍắᴄ ʜᴏ ɢà, ᴛʀẻ ᴄầɴ đượᴄ ɴɢʜỉ ʜọᴄ, ʜạɴ ᴄʜế ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴠà đɪ ᴋʜáᴍ để đượᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ᴋịᴘ ᴛʜờɪ.