Máy ngh;iền có hàng nghìn viên bi thép khiến quặng, đá đều thành bột: Nghe chuyên gia giải thích cơ chế càng xót xa cho sự r;a; đ;i của 7 công nhân

ᴛʜᴇᴏ ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ, ʟᴏạɪ ᴍáʏ ɴɢʜɪềɴ ʙɪ ᴛʜéᴘ ᴄủᴀ ɴʜà ᴍáʏ xɪ ᴍăɴɢ ʏêɴ ʙáɪ ᴄó ᴛốᴄ độ ǫᴜᴀʏ 𝟹𝟼-𝟹𝟾 ᴠòɴɢ/ᴘʜúᴛ để ᴛạᴏ ʟựᴄ ᴄʜᴏ ʜàɴɢ ɴɢʜìɴ ᴠɪêɴ ʙɪ ᴛʜéᴘ ʟăɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴏᴀɴɢ. 

ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ʟᴀᴏ độɴɢ đặᴄ ʙɪệᴛ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ ɴʜà ᴍáʏ xɪ ᴍăɴɢ ʏêɴ ʙáɪ (ᴛʜᴜộᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄᴘ xɪ ᴍăɴɢ ᴠà ᴋʜᴏáɴɢ sảɴ ʏêɴ ʙáɪ) ᴠàᴏ ᴄʜɪềᴜ 𝟸𝟸-𝟺 ᴋʜɪếɴ ʙảʏ ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ, ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ đượᴄ xáᴄ địɴʜ ʟà đᴀɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛʜᴀʏ ᴛấᴍ ʟóᴛ ʙêɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜùɴɢ ǫᴜᴀʏ ɴɢʜɪềɴ ʙɪ đá ᴄủᴀ ᴛổ ᴍáʏ số 𝟹 ᴛʜì ʙấᴛ ɴɢờ ᴛʜùɴɢ ǫᴜᴀʏ ʜᴏạᴛ độɴɢ.

Loại máy nghiền bi đá làm 10 người thương vong trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

ʙêɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜùɴɢ ǫᴜᴀʏ ᴄʜứᴀ ʜàɴɢ ɴɢʜìɴ ᴠɪêɴ ʙɪ ᴛʜéᴘ ʜᴏặᴄ ʙằɴɢ sứ ᴠớɪ ᴋíᴄʜ ᴛʜướᴄ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ, ᴋʜɪ ᴛʜùɴɢ ǫᴜᴀʏ ʜᴏạᴛ độɴɢ ǫᴜᴀʏ ᴛʀòɴ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ sự ᴛʀᴜʏềɴ ᴛảɪ ʙáɴʜ ʀăɴɢ ở ɴɢᴏàɪ.

ᴛʜᴇᴏ ᴍộᴛ ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ ᴍáʏ sảɴ xᴜấᴛ ᴠậᴛ ʟɪệᴜ xâʏ ᴅựɴɢ, ᴋʜɪ ᴍáʏ ɴɢʜɪềɴ ʙɪ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴠà sɪɴʜ ʀᴀ ʟựᴄ ʟʏ ᴛâᴍ đẩʏ ɴʜữɴɢ ᴠɪêɴ ᴛʜéᴘ ʙɪ ʟêɴ ᴛớɪ độ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ địɴʜ ʀồɪ ʀơɪ xᴜốɴɢ, đậᴘ ᴍạɴʜ để ɴɢʜɪềɴ ᴠỡ ᴠậᴛ ʟɪệᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴏᴀɴɢ ɴɢʜɪềɴ.

ᴋếᴛ ǫᴜả ᴄủᴀ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ɴɢʜɪềɴ ʟà ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ ᴠậᴛ ʟɪệᴜ ᴄầɴ ɴɢʜɪềɴ ɴʜư ǫᴜặɴɢ, sỏɪ, đá, ᴋɪᴍ ʟᴏạɪ ʀắɴ… đềᴜ ᴛʜàɴʜ ʙộᴛ. sᴀᴜ đó, ᴠậᴛ ʟɪệᴜ đượᴄ đưᴀ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ ʙằɴɢ ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴄʏᴄʟᴏɴᴇ để ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ɴɢʜɪềɴ ᴄủᴀ ᴍáʏ ɴɢʜɪềɴ ʙɪ ᴠà ᴛʀảɪ ǫᴜᴀ ᴄáᴄ ʙướᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴅâʏ ᴄʜᴜʏềɴ ɴɢʜɪềɴ ǫᴜặɴɢ.

May-nghien-bi-da-1.jpgNguyên tắc tác dụng lực của cấu tạo máy nghiền bi là đập và mài.
Yen-bai-10-cong-nha-thuong-vong-tai-nan-lao-dong-10.jpgʜìɴʜ ảɴʜ ᴍáʏ ɴɢʜɪềɴ ʙɪ đá ᴄủᴀ ᴛổ ᴍáʏ số 𝟹, ɴʜà ᴍáʏ xɪ ᴍăɴɢ ʏêɴ ʙáɪ, ɴơɪ xảʏ ʀᴀ ᴛᴀɪ ɴạɴ ʟᴀᴏ độɴɢ đặᴄ ʙɪệᴛ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ʟàᴍ ʙảʏ ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ᴛʜɪệᴛ ᴍạɴɢ ᴠà ʙᴀ ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ. Ảɴʜ: ᴄắᴛ ᴛừ ᴅữ ʟɪệᴜ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ
ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ ɴʜà ᴍáʏ xɪ ᴍăɴɢ ʏêɴ ʙáɪ, ᴛʜᴇᴏ ᴠị ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ, ɴếᴜ đúɴɢ ʙảʏ ᴄôɴɢ ɴʜâɴ đᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴏᴀɴɢ ɴɢʜɪềɴ ᴠà ᴛʜùɴɢ ǫᴜᴀʏ ʙấᴛ ɴɢờ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴠớɪ ᴛốᴄ độ ǫᴜᴀʏ 𝟹𝟼-𝟹𝟾 ᴠòɴɢ/ᴘʜúᴛ, ᴄộɴɢ ᴠớɪ ʟựᴄ ᴛáᴄ độɴɢ ᴄủᴀ ʜàɴɢ ɴɢʜìɴ ᴠɪêɴ ʙɪ ᴛʜéᴘ ᴋíᴄʜ ᴛʜướᴄ ʟớɴ ɴʜỏ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴏᴀɴɢ ᴛʜì ᴋʜả ɴăɴɢ sốɴɢ sóᴛ ʟà ʀấᴛ ᴛʜấᴘ.

may-nghien-da-9.jpg

ʜìɴʜ ảɴʜ ᴍáʏ ɴɢʜɪềɴ ʙɪ đá ᴄủᴀ ᴛổ ᴍáʏ số 𝟹, ɴʜà ᴍáʏ xɪ ᴍăɴɢ ʏêɴ ʙáɪ, ɴơɪ xảʏ ʀᴀ ᴛᴀɪ ɴạɴ ʟᴀᴏ độɴɢ đặᴄ ʙɪệᴛ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ʟàᴍ ʙảʏ ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ᴛʜɪệᴛ ᴍạɴɢ ᴠà ʙᴀ ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ. Ảɴʜ: ᴄắᴛ ᴛừ ᴅữ ʟɪệᴜ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ
ᴍộᴛ ᴛổ ʜợᴘ ᴛʜùɴɢ ǫᴜᴀʏ ɴɢʜɪềɴ ʙɪ đá.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙáᴏ ᴄʜí ᴛʀíᴄʜ ᴅẫɴ ᴛừ ᴍộᴛ ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ʙị ᴛʜươɴɢ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛỉɴʜ ʏêɴ ʙáɪ, ʙộ ᴘʜậɴ ᴠậɴ ʜàɴʜ, sửᴀ ᴄʜữᴀ, ʙảᴏ ᴅưỡɴɢ ᴛổ ᴍáʏ số 𝟹 ᴠà ʙộ ᴘʜậɴ đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ ʜệ ᴛʜốɴɢ đɪệɴ ᴄủᴀ ᴛổ ᴍáʏ ᴋʜôɴɢ ᴄùɴɢ ᴍộᴛ ʙộ ᴘʜậɴ.

ᴅᴏ đó, ᴋʜɪ xảʏ ʀᴀ sự ᴄố, ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ʙị ᴛʜươɴɢ đã ᴄố ɢắɴɢ ᴄʜạʏ đɪ ᴛìᴍ ɴɢᴜồɴ đɪệɴ để ᴛắᴛ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ᴛắᴛ ɴɢᴜồɴ đɪệɴ ᴛừ ʙảɴɢ đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ ɴàᴏ, ᴍà ᴄứ ɴʜìɴ ᴛʜấʏ (ᴄầᴜ ᴅᴀᴏ, ᴄôɴɢ ᴛắᴄ đɪệɴ) ʟà ᴅậᴘ ᴛắᴛ.

 

ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ đɪềᴜ ɴàʏ ᴛʜựᴄ sự ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ, ʙởɪ ᴄʜỉ ᴄầɴ sơ sᴜấᴛ ᴋʜôɴɢ ᴋʜớᴘ ʟệɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ʜɪệᴘ đồɴɢ ɢɪữᴀ ʜᴀɪ ʙộ ᴘʜậɴ đɪệɴ ᴠà ᴠậɴ ʜàɴʜ, sửᴀ ᴄʜữᴀ ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴍáʏ ɴɢʜɪềɴ ʙɪ đá ᴛʜì ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴍấᴛ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ʟᴀᴏ độɴɢ ʟà ʀấᴛ ᴄᴀᴏ.

 

 

ᴍáʏ ɴɢʜɪềɴ ʙɪ đượᴄ sử ᴅụɴɢ ʀộɴɢ ʀãɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ɴɢàɴʜ ɴʜư ɴɢʜɪềɴ ǫᴜặɴɢ sắᴛ, ᴠậᴛ ʟɪệᴜ xâʏ ᴅựɴɢ, sắᴛ ᴛʜéᴘ, ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ʜóᴀ ᴄʜấᴛ…

ᴄấᴜ ᴛạᴏ ᴍáʏ ɴɢʜɪềɴ ʙɪ đượᴄ ᴅùɴɢ để ɴɢʜɪềɴ ᴛʜô, ɴɢʜɪềɴ ᴍịɴ ᴠà ɴɢʜɪềɴ ʀấᴛ ᴍịɴ ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ɴɢᴜʏêɴ ᴠậᴛ ʟɪệᴜ, ᴠớɪ ʜᴀɪ ᴘʜươɴɢ ᴛʜứᴄ ɴɢʜɪềɴ ᴋɪểᴜᴋʜô ᴠà ᴋɪểᴜ ướᴛ