Khẩn cấp b:ắ:t giam 1 nhân viên cân băng liệu Nhà máy xi măng Yên Bái

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʏêɴ ʙáɪ ᴠừᴀ ᴋʜởɪ ᴛố, ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴍộᴛ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ʟᴀᴏ độɴɢ ở ɴʜà ᴍáʏ xɪ ᴍăɴɢ ʏêɴ ʙáɪ ᴋʜɪếɴ 𝟽 ɴɢườɪ ᴄʜếᴛ, 𝟹 ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ.

ᴛốɪ 𝟸𝟹.𝟺, ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ, ôɴɢ ᴛʀầɴ ʜᴜʏ ᴛᴜấɴ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛỉɴʜ ʏêɴ ʙáɪ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʏêɴ ʙáɪ ᴠừᴀ ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ ʜìɴʜ sự ᴠɪ ᴘʜạᴍ ǫᴜʏ địɴʜ ᴠề ᴀɴ ᴛᴏàɴ ʟᴀᴏ độɴɢ, xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄᴘ xɪ ᴍăɴɢ ᴠà ᴋʜᴏáɴɢ sảɴ ʏêɴ ʙáɪ.

Đồɴɢ ᴛʜờɪ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʏêɴ ʙáɪ ᴄũɴɢ ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ, ʟệɴʜ ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ đốɪ ᴠớɪ ôɴɢ ᴛʀầɴ ᴍạɴʜ ʜùɴɢ (𝟺𝟺 ᴛᴜổɪ, ᴛʀú ᴘ.ʏêɴ ᴛʜịɴʜ, ᴛᴘ.ʏêɴ ʙáɪ, ʏêɴ ʙáɪ) ᴠề ᴛộɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ǫᴜʏ địɴʜ ᴠề ᴀɴ ᴛᴏàɴ ʟᴀᴏ độɴɢ, ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ ᴋʜᴏảɴ 𝟹, đɪềᴜ 𝟸𝟿𝟻, ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟻.

Vụ tai nạn lao động khiến 7 người chết ở Yên Bái: Bắt 1 nhân viên- Ảnh 1.

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴛổ ᴄʜứᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ

Ôɴɢ ʜùɴɢ ʟà ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴄâɴ ʙăɴɢ ʟɪệᴜ ᴄủᴀ ɴʜà ᴍáʏ xɪ ᴍăɴɢ ʏêɴ ʙáɪ. ᴄáᴄ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴠà ʟệɴʜ ᴛố ᴛụɴɢ đốɪ ᴠớɪ ôɴɢ ʜùɴɢ đã đượᴄ ᴛốɴɢ đạᴛ, ᴛʜựᴄ ᴛʜɪ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴠɪệɴ ᴋsɴᴅ ᴛỉɴʜ ʏêɴ ʙáɪ ᴘʜê ᴄʜᴜẩɴ.

 

ᴛʀướᴄ đó, ɴʜư ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ đã đưᴀ ᴛɪɴ, ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟹 ɢɪờ 𝟹𝟶 ɴɢàʏ 𝟸𝟸.𝟺, ɴʜóᴍ ᴄôɴɢ ɴʜâɴ đᴀɴɢ sửᴀ ᴄʜữᴀ, ʙảᴏ ᴅưỡɴɢ độɴɢ ᴄơ ᴍáʏ ɴɢʜɪềɴ ᴛạɪ ᴛổ ᴍáʏ ɴɢʜɪềɴ xɪ ᴍăɴɢ số 𝟹 ɴʜà ᴍáʏ xɪ ᴍăɴɢ ʏêɴ ʙáɪ (ᴛʜᴜộᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄᴘ xɪ ᴍăɴɢ ᴠà ᴋʜᴏáɴɢ sảɴ ʏêɴ ʙáɪ) ᴛʜì xảʏ ʀᴀ sự ᴄố ᴋʜɪếɴ 𝟽 ɴɢườɪ ᴄʜếᴛ, 𝟹 ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ.

 

 

ʙướᴄ đầᴜ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʏêɴ ʙáɪ xáᴄ địɴʜ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴅᴏ ᴄó sᴀɪ sóᴛ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜʏ ᴛʀìɴʜ ᴠậɴ ʜàɴʜ sửᴀ ᴄʜữᴀ ᴍáʏ ᴍóᴄ.

 

ɴʜậɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ʟãɴʜ đạᴏ ᴛỉɴʜ ʏêɴ ʙáɪ đã ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ để ᴄʜỉ đạᴏ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʙảᴏ ᴠệ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ, đưᴀ ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ đɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ, ᴄʜᴜʏểɴ ᴛʜɪ ᴛʜể ᴄáᴄ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ; đồɴɢ ᴛʜờɪ, ᴄʜỉ đạᴏ sớᴍ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ.

ᴜʙɴᴅ ᴛỉɴʜ ʏêɴ ʙáɪ đã ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ʜỗ ᴛʀợ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴍỗɪ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ 𝟷𝟾 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ để ʟᴏ ʜậᴜ sự; ʜỗ ᴛʀợ ᴍỗɪ ɴạɴ ɴʜâɴ ʙị ᴛʜươɴɢ 𝟺 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ.

ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛỉɴʜ ʏêɴ ʙáɪ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ɴàʏ đᴀɴɢ ᴍở ʀộɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠụ áɴ, ʟàᴍ ʀõ ᴛᴏàɴ ʙộ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ᴄủᴀ ʙị ᴄᴀɴ ʜùɴɢ ᴄũɴɢ ɴʜư ɴʜữɴɢ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴄá ɴʜâɴ, ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ để xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ ᴛʜᴇᴏ đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.