Khai quật t.hi th.ể n.ữ si.n.h bị bạn trai s.át hạ.i, ch.ôn sa.u vườn chuối

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜảɪ ᴘʜòɴɢ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʟàᴍ ʀõ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ɴữ sɪɴʜ ɴ.ᴛ.ᴅ (sɴ 𝟸𝟶𝟶𝟿) ʙị sáᴛ ʜạɪ, ᴄʜôɴ sᴀᴜ ᴠườɴ ᴄʜᴜốɪ ᴛạɪ ɴʜà ʙà ʜ.ᴛ.ʜ ở ᴛʜôɴ ʟê sáɴɢ (xã ᴀɴ ʜồɴɢ, ʜᴜʏệɴ ᴀɴ ᴅươɴɢ) sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛʜɪ ᴛʜể ɴạɴ ɴʜâɴ.

 

sáɴɢ 𝟸𝟶/𝟺, ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴀɴ ᴅươɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, đơɴ ᴠị ᴠẫɴ đᴀɴɢ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ɴɢʜɪệᴘ ᴠụ ᴛʜᴜộᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜảɪ ᴘʜòɴɢ ᴛổ ᴄʜứᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛʜɪ ᴛʜể ᴍộᴛ ɴữ sɪɴʜ đượᴄ ᴄʜôɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠườɴ ᴄʜᴜốɪ ᴄủᴀ ʙà ʜ.ᴛ.ʜ (ᴛʜôɴ ʟê sáɴɢ, xã ᴀɴ ʜồɴɢ).

ᴛʀướᴄ đó, đêᴍ 𝟷𝟿/𝟺, ᴄảɴʜ sáᴛ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ ᴍộᴛ đᴏạɴ đườɴɢ ʟɪêɴ ᴛʜôɴ ʟê sáɴɢ, ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ǫᴜᴀ ᴠườɴ ᴄʜᴜốɪ ɴʜà ʙà ʜ.ᴛ.ʜ để ᴋʜᴀɪ ǫᴜậᴛ ᴛʜɪ ᴛʜể ɴữ sɪɴʜ ɴ.ᴛ.ᴅ (sɴ 𝟸𝟶𝟶𝟿, ở ᴛʜôɴ ɴɢô ʜùɴɢ, xã ᴀɴ ʜồɴɢ) để ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ᴛử ᴛʜɪ, ᴛʜᴜ ᴛʜậᴘ ᴄʜứɴɢ ᴄứ, ʟàᴍ ʀõ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ.

 

ᴛʜờɪ đɪểᴍ ɴàʏ, ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ɴɢườɪ ᴅâɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴋʜᴀɪ ǫᴜậᴛ ᴛʜɪ ᴛʜể ɴữ sɪɴʜ.

ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴋʜᴀɪ ǫᴜậᴛ ᴛʜɪ ᴛʜể ɴữ sɪɴʜ đượᴄ ᴄʜôɴ sᴀᴜ ᴠườɴ ᴄʜᴜốɪ ở ʜᴜʏệɴ ᴀɴ ᴅươɴɢ.

ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴀɴ ᴅươɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ᴛʀướᴄ đó ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟷𝟹/𝟺, địᴀ ᴘʜươɴɢ ɴàʏ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄủᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴛʀìɴʜ ʙáᴏ ᴠề ᴠɪệᴄ ɴữ sɪɴʜ ɴ.ᴛ.ᴅ ʀờɪ ᴋʜỏɪ ɴʜà (ᴛʜôɴ ɴɢô ʜùɴɢ, xã ᴀɴ ʜồɴɢ) ᴋʜôɴɢ ᴠề ᴠà ɢɪᴀ đìɴʜ ᴋʜôɴɢ ʟɪêɴ ʟạᴄ đượᴄ.

ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɴữ sɪɴʜ ᴍấᴛ ᴛíᴄʜ ʙí ẩɴ, ᴄôɴɢ ᴀɴ xã ᴀɴ ʜồɴɢ ᴠà ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴀɴ ᴅươɴɢ đã ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ ᴛʀᴜʏ ᴛìᴍ. ʙướᴄ đầᴜ, ᴄảɴʜ sáᴛ xáᴄ địɴʜ, ɴữ sɪɴʜ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʀờɪ ᴋʜỏɪ ɴʜà đếɴ ɴʜà ʙạɴ ʟà ʟê ᴘ.ᴛ (sɴ 𝟸𝟶𝟶𝟿, ở ᴛʜôɴ ʟê sáɴɢ, xã ᴀɴ ʜồɴɢ). ɴᴀᴍ sɪɴʜ ɴàʏ ở ᴄùɴɢ ʙà ɴɢᴏạɪ ʟà ʜ.ᴛ.ʜ.

ǫᴜá ᴛʀìɴʜ xáᴄ ᴍɪɴʜ, ᴄảɴʜ sáᴛ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ɢầɴ đâʏ, ʟê ᴘ.ᴛ ᴄó ɴʜɪềᴜ ʙɪểᴜ ʜɪệɴ ʙấᴛ ᴛʜườɴɢ. ʙướᴄ đầᴜ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ɴᴀᴍ sɪɴʜ ɴàʏ đã ᴋʜᴀɪ ᴅᴏ ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ ᴛìɴʜ ᴄảᴍ ɴêɴ đã sáᴛ ʜạɪ ʙạɴ ɢáɪ ʀồɪ ᴄʜôɴ ᴛʜɪ ᴛʜể ɴạɴ ɴʜâɴ sᴀᴜ ᴠườɴ ɴʜà ʙà ɴɢᴏạɪ.

ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ɴɢườɪ ᴅâɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ, đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛʜɪ ᴛʜể ɴữ sɪɴʜ.

ᴠụ ᴠɪệᴄ đᴀɴɢ đượᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴀɴ ᴅươɴɢ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ɴɢʜɪệᴘ ᴠụ ᴛʜᴜộᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜảɪ ᴘʜòɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ.

ɴɢᴜʏễɴ ʜᴏàɴ