Kể từ 1/4/2024: Người có giấy này sẽ có thể xây nhà trên đất nông nghiệp mà không bị x-ử ph-ạt, đó là ai

Theo quy định người có giấy tờ này được xây nhà trên đất nông nghiệp mà không lo bị xử phạt, người không biết thật thiệt thòi.
Đất nông nghiệp là gì?

Đất nông nghiệp chính là tất cả những loại đất dùng để là phương tiện canh tác sản xuất, những loại đất như trồng hoa màu, trồng lúa, trồng rừng, đất lâm nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản….Đất nông nghiệp là loại đất chỉ được dùng sản xuất canh tác không phải đất xây nhà, bởi bản chất đất nông nghiệp không phải đất thổ cư không được xây nhà. Những trường hợp xây nhà trên đất nông nghiệp sẽ bị xử phạt và bắt buộc phải tháo dỡ để trả lại nguyên trạng đất như ban đầu. Tuy nhiên, với những người có giấy tờ này thì sẽ có thể xây nhà mà không lo bị xử phạt

Muốn xây nhà trên đất nông nghiệp thì phải làm gì?

Theo nội dung phân tích nêu trên thì người sử dụng đất sẽ không được xây nhà trên đất nông nghiệp. Tuy nhiên, trường hợp người sử dụng đất chỉ có quyền sử dụng đất nông nghiệp và muốn xây dựng nhà để ở trên diện tích đất này thì đầu tiên, cần phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư.

Người dân nếu người sử dụng đất muốn chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở thì cần phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích theo quy định của pháp luật.
Trường hợp nào xây nhà trên đất nông nghiệp không bị xử phạt
Như vậy, hộ gia đình, cá nhân chỉ được chuyển đất nông nghiệp sang đất ở nếu được Ủy ban nhân dân cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương) nơi có đất cho phép.

Để xin chuyển mục đích sử dụng đất thì người sử dụng đất nộp hồ sơ xin phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở đến cơ quan tài nguyên và môi trường (nơi có đất) để được giải quyết theo thẩm quyền. Hồ sơ xin phép chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm các loại giấy tờ sau đây:

– Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất;

– Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.
Trường hợp nào xây nhà trên đất nông nghiệp không bị xử phạt
Như vậy, sau khi đã chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư, thì người sử dụng đất có thể tiến hành xây dựng nhà ở trên diện tích đất đã chuyển mục đích sử dụng.

Hồ sơ, thủ tục chuyển đất nông nghiệp sang đất ở

Bước 1: Người dân cần phải chuẩn bị hồ sơ

– Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01.

– Giấy chứng nhận (Sổ đỏ, Sổ hồng).

Bước 2: Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền

– Nếu địa phương đã thành lập bộ phận một cửa để tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thì nộp tại bộ phận một cửa.

– Nếu địa phương chưa thành lập bộ phận một cửa thì nộp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện nơi có đất.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ

Bước 4: Xử lý yêu cầu

Bước 5: Trả kết quả

Sau khi cơ quan có thẩm quyền thẩm định lại đất, nếu đất đạt quy định có thể chuyển đổi mục đích sử dụng thì người dân có thể thực hiện xây nhà trên đất nông nghiệp mà không vi phạm.