Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc khiến 2 vợ chồng trẻ t.ử vo.ng, 9 người bị th.ương👇

ᴄʜɪếᴄ xᴇ ᴋʜáᴄʜ đâᴍ ᴠàᴏ xᴇ ᴛảɪ ᴅừɴɢ đỗ ᴠᴇɴ đườɴɢ ᴛʀêɴ ᴄᴀᴏ ᴛốᴄ ᴄᴀᴍ ʟộ – ʟᴀ sơɴ ᴋʜɪếɴ 𝟸 ɴɢườɪ ᴄʜ.ếᴛ, 𝟽 ɴɢườɪ ʙị ᴛʜư.ơɴɢ.

ᴛốɪ 𝟷𝟶-𝟹, ᴍộᴛ ᴠụ ᴛᴀ.ɪ ɴạ.ɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ɢɪữᴀ ô ᴛô ᴛảɪ ᴠà xᴇ ᴋʜáᴄʜ xảʏ ʀᴀ ᴛʀêɴ ᴛᴜʏếɴ ᴄᴀᴏ ᴛốᴄ ᴄᴀᴍ ʟộ – ʟᴀ sơɴ, đᴏạɴ ǫᴜᴀ ᴛʜôɴ sơɴ ǫᴜả, xã ᴘʜᴏɴɢ sơɴ, ʜᴜʏệɴ ᴘʜᴏɴɢ Đɪềɴ, ᴛỉɴʜ ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ – ʜᴜế.

ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠụ ᴛ.ᴀɪ ɴạ.ɴ

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đầᴜ, ᴠụ ᴛᴀ.ɪ ɴạ.ɴ xảʏ ʀᴀ ʟúᴄ 𝟷𝟿 ɢɪờ 𝟺𝟶 ᴘʜúᴛ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ.

ʟúᴄ ɴàʏ, ᴀɴʜ ʟê ʜᴏàɴɢ ǫᴜâɴ (sɴ 𝟷𝟿𝟽𝟹; ᴛʀú ᴛạɪ xã Đắᴋ ʟᴀᴏ, ʜᴜʏệɴ Đăᴋ ᴍɪʟ, ᴛỉɴʜ Đắᴋ ɴôɴɢ) đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ xᴇ ᴋʜáᴄʜ 𝟻𝟷ʙ- 𝟸𝟼𝟷𝟺𝟿 ᴄʜạʏ ᴛʜᴇᴏ ʜướɴɢ ǫᴜảɴɢ ᴛʀị ᴠàᴏ Đà ɴẵɴɢ, ᴋʜɪ đếɴ đᴏạɴ đườɴɢ ᴛʀêɴ đã ᴠᴀ ǫᴜẹᴛ ᴠớɪ ô ᴛô ᴛảɪ 𝟽𝟻ᴄ-𝟶𝟷𝟼.𝟿𝟷 ᴅᴏ ᴀɴʜ ᴘʜᴀɴ Đìɴʜ ᴛʜàɴʜ (sɴ 𝟷𝟿𝟾𝟼; ᴛʀú ᴛạɪ ᴘʜườɴɢ ᴀɴ ʜòᴀ, ᴛᴘ ʜᴜế, ᴛỉɴʜ ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ – ʜᴜế) đᴀɴɢ ᴅừɴɢ ʙêɴ đườɴɢ ᴛʜᴇᴏ ʜướɴɢ ᴄùɴɢ ᴄʜɪềᴜ.

ʜậᴜ ǫᴜả ᴠụ ᴛᴀ.ɪ ɴ.ạɴ ʟàᴍ 𝟸 ɴɢườɪ (𝟷 ɴᴀᴍ, 𝟷 ɴữ) ᴛ.ử ᴠᴏɴ.ɢ, 𝟽 ɴɢườɪ ᴛʀêɴ xᴇ ᴋʜáᴄʜ ʙị ᴛʜươ.ɴɢ ᴠà đượᴄ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ ᴄấᴘ ᴄứᴜ 𝟷𝟷𝟻 ᴛỉɴʜ ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ – ʜᴜế đưᴀ ᴠàᴏ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ʜᴜế ᴄơ sở 𝟸 đóɴɢ ᴛạɪ xã ᴘʜᴏɴɢ ᴀɴ, ʜᴜʏệɴ ᴘʜᴏɴɢ Đɪềɴ.

ᴛʀướᴄ đó, ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟷𝟾-𝟸, ᴍộᴛ ᴠụ ᴛ.ᴀɪ ɴ.ạɴ ᴛʀêɴ ᴄᴀᴏ ᴛốᴄ ᴄᴀᴍ ʟộ – ʟᴀ sơɴ đᴏạɴ ǫᴜᴀ xã ᴘʜᴏɴɢ ᴍỹ, ʜᴜʏệɴ ᴘʜᴏɴɢ Đɪềɴ ɢɪữᴀ ô ᴛô ᴄᴏɴ ᴠà xᴇ đầᴜ ᴋéᴏ ᴄũɴɢ ᴋʜɪếɴ 𝟹 ᴍẹ ᴄᴏɴ ᴛử ɴạɴ.

ᴍộᴛ số ʜìɴʜ ảɴʜ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠụ ᴛᴀ.ɪ ɴạ.ɴ

Đuôi xe khách bị nát bét sau va ch.ạm.

Đuôi và hông phải xe khách nát bét sau ta.i nạ.n.

Hiện trường vụ ta.i nạ.n.

Chiếc xe tải đậu ven đường.