Hậu Giang: Một phó hiệu trưởng b.ị ch.é.m trọ.n.g th.ươ.ng

(ɴʟĐᴏ) – sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄʜéᴍ ᴛʀọɴɢ ᴛʜươɴɢ ᴍộᴛ ᴘʜó ʜɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ ᴛʀườɴɢ ᴛɪểᴜ ʜọᴄ ở ᴛỉɴʜ ʜậᴜ ɢɪᴀɴɢ, ôɴɢ ᴛ. đã đếɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ đầᴜ ᴛʜú.

 

ᴛʀưᴀ 𝟷𝟺-𝟺, ᴍộᴛ ʟãɴʜ đạᴏ ᴄủᴀ ᴘʜòɴɢ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴠà Đàᴏ ᴛạᴏ (ɢᴅ-Đᴛ) ʜᴜʏệɴ ᴘʜụɴɢ ʜɪệᴘ, ᴛỉɴʜ ʜậᴜ ɢɪᴀɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʀᴏɴɢ sáɴɢ ᴍᴀɪ (𝟷𝟻-𝟺), ᴘʜòɴɢ ɢᴅ-Đᴛ ʜᴜʏệɴ sẽ ᴄó ᴠăɴ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ɢửɪ ʟêɴ sở ɢᴅ-Đᴛ ᴛỉɴʜ để ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴠụ ᴍộᴛ ᴘʜó ʜɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ ᴄủᴀ ᴛʀườɴɢ ᴛɪểᴜ ʜọᴄ ᴘʜươɴɢ ʙìɴʜ 𝟸 ʙị ᴄʜéᴍ ᴛạɪ ᴘʜòɴɢ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ.

“ᴠụ ᴠɪệᴄ đã đượᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ xử ʟý, ɴạɴ ɴʜâɴ đᴀɴɢ ɴằᴍ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ᴍộᴛ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ở ᴛᴘ ᴄầɴ ᴛʜơ ᴠớɪ ᴠếᴛ ᴛʜươɴɢ ᴋʜá ɴặɴɢ” – ʟãɴʜ đạᴏ ɴàʏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ

ᴛʀướᴄ đó, ᴠàᴏ sáɴɢ 𝟷𝟸-𝟺, ôɴɢ ᴛ. xɪɴ ʙảᴏ ᴠệ ᴠàᴏ ɢặᴘ ôɴɢ ᴠ. (ᴘʜó ʜɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ ᴘʜụ ᴛʀáᴄʜ ᴛʀườɴɢ ᴛɪểᴜ ʜọᴄ ᴘʜươɴɢ ʙìɴʜ 𝟸).

ᴅᴏ ôɴɢ ᴛ. ʟà ᴄʜồɴɢ ᴄủᴀ ɴữ ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴋɪêᴍ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴄôɴɢ đᴏàɴ ᴄủᴀ ᴛʀườɴɢ ᴛɪểᴜ ʜọᴄ ᴘʜươɴɢ ʙìɴʜ 𝟸 ɴêɴ ʙảᴏ ᴠệ ᴄủᴀ ᴛʀườɴɢ đã ᴍở ᴄổɴɢ ᴄʜᴏ ᴠàᴏ.

ʟúᴄ ᴠàᴏ ᴛʀườɴɢ, ôɴɢ ᴛ. ʙịᴛ ᴋʜẩᴜ ᴛʀᴀɴɢ ᴠà ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴍộᴛ ᴄáɪ ᴛúɪ ʟớɴ. sᴀᴜ đó, ôɴɢ ᴛ. đếɴ ᴘʜòɴɢ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴄủᴀ ôɴɢ ᴠ. để ᴛìᴍ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ɢặᴘ ᴅᴏ ôɴɢ ᴠ. đᴀɴɢ ᴅạʏ ʜọᴄ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ɴɢồɪ ᴄʜờ ɴɢᴏàɪ ɢʜế đá, ôɴɢ ᴛ. ᴛʜỉɴʜ ᴛʜᴏảɴɢ ᴄòɴ ᴛʀò ᴄʜᴜʏệɴ ᴠớɪ ᴠàɪ ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴄủᴀ ᴛʀườɴɢ ᴋʜɪ ʜọ đɪ ɴɢᴀɴɢ ǫᴜᴀ. Đếɴ ᴋʜɪ ôɴɢ ᴠ. ᴅạʏ xᴏɴɢ, ᴄả 𝟸 ʙướᴄ ᴠàᴏ ᴘʜòɴɢ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴄủᴀ ôɴɢ ᴠ. ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ đượᴄ ᴍộᴛ ʟúᴄ ᴛʜì ᴠị ᴘʜó ʜɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ ᴘʜụ ᴛʀáᴄʜ ᴄʜạʏ ʀᴀ sâɴ ᴛʀườɴɢ ᴠớɪ ɴʜɪềᴜ ᴠếᴛ ᴛʜươɴɢ ở ᴄʜâɴ ᴠà ᴛᴀʏ.

Ôɴɢ ᴛ. ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đᴜổɪ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜéᴍ ôɴɢ ᴠ. ɴʜưɴɢ đượᴄ ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴄủᴀ ᴛʀườɴɢ ᴄᴀɴ ɴɢăɴ. Ôɴɢ ᴛ. sᴀᴜ đó đếɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ đầᴜ ᴛʜú.

ᴛʀườɴɢ ᴛɪểᴜ ʜọᴄ ᴘʜươɴɢ ʙìɴʜ 𝟸 ᴋʜᴜʏếᴛ ᴄʜứᴄ ᴅᴀɴʜ ʜɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ ᴋʜᴏảɴɢ ᴍộᴛ ɴăᴍ ɴᴀʏ. Ôɴɢ ᴠ. ᴛʀướᴄ đâʏ ʟà ʜɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ᴛʀườɴɢ ᴛɪểᴜ ʜọᴄ ở xã ʜòᴀ ᴍỹ (ʜᴜʏệɴ ᴘʜụɴɢ ʜɪệᴘ), sᴀᴜ đó đượᴄ đɪềᴜ ᴠề ᴛʀườɴɢ ᴛɪểᴜ ʜọᴄ ᴘʜươɴɢ ʙìɴʜ 𝟸 ɢɪữ ᴄʜứᴄ ᴘʜó ʜɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ ᴘʜụ ᴛʀáᴄʜ.

ᴛʜᴇᴏ ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ʀɪêɴɢ ᴄủᴀ ʙáᴏ ɴɢườɪ ʟᴀᴏ Độɴɢ, ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ᴠụ ôɴɢ ᴠ. ʙị ᴄʜéᴍ, ᴛʀườɴɢ ᴛɪểᴜ ʜọᴄ ᴘʜươɴɢ ʙìɴʜ 𝟸 ᴛừɴɢ xảʏ ʀᴀ ᴠɪệᴄ ᴛố ᴄáᴏ ɴộɪ ʙộ. ᴠụ ᴠɪệᴄ đã đượᴄ ᴄʜᴜʏểɴ ǫᴜᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ.

ʀɪêɴɢ ᴠề ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ôɴɢ ᴠ. ʙị ᴄʜéᴍ, ᴄó ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ xᴜấᴛ ᴘʜáᴛ ᴛừ ᴠɪệᴄ ɢʜᴇɴ ᴛᴜôɴɢ ᴅẫɴ đếɴ ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ ᴄá ɴʜâɴ.