Danh tính n.ạn nh.ân vụ TNGT trên QL24 khiến 25 người th.ương v.ong

ᴛʀᴏɴɢ số ᴄáᴄ ɴạɴ ɴʜâɴ ʙị ᴛʜươɴɢ ᴠụ ᴛɴɢᴛ ᴛʀêɴ ǫʟ𝟸𝟺 ǫᴜᴀ ʜᴜʏệɴ ᴋᴏɴ ʀẫʏ ( ᴛỉɴʜ ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ) ᴄó đếɴ 𝟸𝟸 ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛʀú ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ. ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛêɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜàɴʜ ᴛʀɪệᴜ.

ᴛốɪ 𝟷𝟹/𝟺, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛỉɴʜ ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, ᴛʀᴏɴɢ số 𝟸𝟺 ɴạɴ ɴʜâɴ ᴠụ ᴛɴɢᴛ ᴛʀêɴ ǫʟ𝟸𝟺 ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ, ᴄó ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ ɴặɴɢ. ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ɴʜấᴛ ʟà ɴʜữɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ʙị ᴛổɴ ᴛʜươɴɢ sọ ɴãᴏ; ɢãʏ ʟúɴ đốᴛ sốɴɢ; xẹᴘ, ᴛʀàɴ ᴋʜí ᴍàɴɢ ᴘʜổɪ…

ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛỉɴʜ ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ đᴀɴɢ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴏàɴ ʙộ ɴʜâɴ ʟựᴄ ᴠà sử ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜɪếᴛ ʙị ʏ ᴛế ᴛốᴛ ɴʜấᴛ để ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴠà đɪềᴜ ᴛʀị ᴠếᴛ ᴛʜươɴɢ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ɴạɴ ɴʜâɴ.

ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠụ ᴛɴɢᴛ

ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ 𝟸𝟺 ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ đᴀɴɢ đượᴄ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴠà đɪềᴜ ᴛʀị ᴠếᴛ ᴛʜươɴɢ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ:

 

ʟê ᴠɪệᴛ ʜồɴɢ, sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟽𝟶, ᴘʜườɴɢ 𝟷𝟸, ǫᴜậɴ 𝟷𝟶, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ.

ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ɴɢọᴄ ᴍᴀɪ, sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟿𝟷, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ.

ᴘʜᴀɴ ᴠăɴ ᴛᴜấɴ, sɪɴʜ ɴăᴍ𝟷𝟿𝟽𝟻, ᴘʜườɴɢ 𝟹, ǫᴜậɴ 𝟹, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ.

ᴘʜạᴍ ʙá ᴛʜàɴʜ, sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟼𝟹, ᴘʜườɴɢ 𝟹, ǫᴜậɴ 𝟹, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ.

ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜɪ ʟᴏɴɢ, sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟾𝟶, ǫᴜậɴ 𝟷𝟸, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ.

ʟươɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ʜɪếᴜ, sɪɴʜ ɴăᴍ𝟷𝟿𝟼𝟽, ᴘʜườɴɢ 𝟷𝟺, ǫᴜậɴ ᴛâɴ ʙìɴʜ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ.

ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ᴛʀà ɴʏ, sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟾𝟽, ᴘʜườɴɢ 𝟷𝟺, ǫᴜậɴ 𝟷𝟶, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ.

ɴɢᴜʏễɴ Đứᴄ ʜùɴɢ, sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟽𝟿, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ.

ɴɢᴜʏễɴ ᴍɪɴʜ ᴛâᴍ, sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟾𝟺, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ.

ᴛʀầɴ ᴠăɴ ᴅũɴɢ, sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟼𝟿, ᴘʜườɴɢ 𝟽, ǫᴜậɴ ᴘʜú ɴʜᴜậɴ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ.

ɴɢᴜʏễɴ ʜồɴɢ ᴄʜɪ, sɪɴʜ ɴăᴍ𝟷𝟿𝟾𝟿, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ.

ɴɢᴜʏễɴ ɴɢọᴄ ɴᴀᴍ, sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟿𝟷, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ.

ʙùɪ ᴛʜáɪ ᴛʜᴀɴʜ, sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟽𝟹, ᴘʜườɴɢ ʜɪệᴘ ʙìɴʜ ᴄʜáɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴛʜủ Đứᴄ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ.

ɴɢᴜʏễɴ ǫᴜốᴄ ʜưɴɢ, sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟾𝟸, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ.

ɴɢᴜʏễɴ ʙá ᴛᴜấɴ, sɪɴʜ ɴăᴍ𝟷𝟿𝟾𝟺, ᴘʜườɴɢ 𝟸, ǫᴜậɴ ᴛâɴ ʙìɴʜ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ.
ᴛʀầɴ ᴠăɴ sơɴ, sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟽𝟻, ᴛʜị ᴛʀấɴ Đắᴋ ʜà, ʜᴜʏệɴ Đắᴋ ʜà, ᴛỉɴʜ ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ.

ᴠũ Đứᴄ ʜọᴄ, sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟾𝟶, ǫᴜậɴ 𝟷, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ.

ɴɢᴜʏễɴ ɴɢọᴄ ᴛᴏàɴ, sɪɴʜ ɴăᴍ𝟷𝟿𝟾𝟸, ᴘʜườɴɢ 𝟹, ǫᴜậɴ ɢò ᴠấᴘ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ.

ᴛʀầɴ Đồɴɢ ᴋʜởɪ, sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟽𝟽, ᴘʜườɴɢ 𝟷𝟺, ǫᴜậɴ ɢò ᴠấᴘ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ,

ᴛʀầɴ ᴠɪếᴛ ʜồɴɢ ʟâɴ, sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟽𝟾, ᴘʜườɴɢ 𝟷𝟸, ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ.

ʟâᴍ ᴛʀườɴɢ sơɴ, sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟽𝟶, ǫᴜậɴ 𝟻, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ.

ᴛʀầɴ ᴛʜị ᴄẩᴍ ɴʜᴜɴɢ, sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟾𝟾, ᴘʜườɴɢ ᴛâʏ ᴛʜạɴʜ, ǫᴜậɴ ᴛâɴ ᴘʜú, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ.

ɴɢᴜʏễɴ Đứᴄ ᴛʜịɴʜ, sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟶𝟺, ᴛʜôɴ 𝟿, xã ɴɢʜĩᴀ ʜưɴɢ, ʜᴜʏệɴ ᴄʜư ᴘăʜ, ᴛỉɴʜ ɢɪᴀ ʟᴀɪ.

ɴɢᴜʏễɴ ᴄʜí ᴅũɴɢ, sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟽𝟶, ǫᴜậɴ 𝟷𝟸, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ.

ʀɪêɴɢ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ ʙướᴄ đầᴜ xáᴄ địɴʜ ᴄó ᴛêɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜàɴʜ ᴛʀɪệᴜ. ᴛʜᴇᴏ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛỉɴʜ ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ, ᴅᴏ ᴛʀêɴ ɴɢườɪ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴋʜôɴɢ ᴄó ɢɪấʏ ᴛờ ᴛùʏ ᴛʜâɴ ɴêɴ ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đᴀɴɢ xáᴄ ᴍɪɴʜ ʟàᴍ ʀõ.

ᴄáᴄ ɴạɴ ɴʜâɴ đᴀɴɢ đượᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ʙᴠ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ

ᴛʀướᴄ đó ʙáᴏ ᴛʀɪ ᴛʜứᴄ ᴠà ᴄᴜộᴄ sốɴɢ đã đưᴀ ᴛɪɴ, ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟼ʜ𝟺𝟻 ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ô ᴛô ᴋʜáᴄʜ ʙᴋs 𝟻𝟶ʜ – 𝟹𝟼𝟻𝟿𝟾 ᴅᴏ ᴛàɪ xế ɴɢᴜʏễɴ ᴛấɴ ᴋʜᴏᴀ (sɴ 𝟷𝟿𝟿𝟾, ᴛʀú ᴛạɪ ᴘʜườɴɢ ʜảɪ ᴄảɴɢ, ᴛᴘ ǫᴜʏ ɴʜơɴ, ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ Địɴʜ) đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ ᴄʜở ᴛʜᴇᴏ 𝟸𝟹 ᴋʜáᴄʜ ʟưᴜ ᴛʜôɴɢ ᴛʀêɴ ǫʟ𝟸𝟺 ᴛʜᴇᴏ ʜướɴɢ ʜᴜʏệɴ ᴋᴏɴ ʀẫʏ đɪ ᴛᴘ ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ.

ᴋʜɪ đếɴ ᴋᴍ 𝟷𝟻𝟽 ᴄủᴀ ǫʟ𝟸𝟺, đᴏạɴ ǫᴜᴀ ᴛʜôɴ Đắᴋ ᴘᴜɪʜ , xã Đắᴋ ᴛờ ʀᴇ, ʜᴜʏệɴ ᴋᴏɴ ʀẫʏ, đã xảʏ ʀᴀ ᴠᴀ ᴄʜạᴍ ᴠớɪ xᴇ ᴛảɪ ʙᴋs 𝟾𝟷ʜ – 𝟶𝟸𝟽.𝟿𝟿 ᴅᴏ ᴛàɪ xế ɴɢᴜʏễɴ Đứᴄ ʜùɴɢ (sɴ 𝟷𝟿𝟽𝟿, ᴛʀú ᴛạɪ xã ɴɢʜĩᴀ ʜưɴɢ, ʜᴜʏệɴ ᴄʜư ᴘăʜ, ᴛỉɴʜ ɢɪᴀ ʟᴀɪ) đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ, ʟưᴜ ᴛʜôɴɢ ʜướɴɢ ɴɢượᴄ ʟạɪ.

ᴠụ ᴛɴɢᴛ ᴋʜɪếɴ xᴇ ᴋʜáᴄʜ ʟậᴛ ɴɢʜɪêɴɢ ʙêɴ đườɴɢ, ᴍộᴛ ʜàɴʜ ᴋʜáᴄʜ ᴛử ᴠᴏɴɢ, 𝟸𝟺 ʜàɴʜ ᴋʜáᴄʜ ᴋʜáᴄ ʙị ᴛʜươɴɢ đᴀɴɢ đượᴄ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛỉɴʜ ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ.

ᴛʜᴇᴏ ʜà ɴɢọᴄ ᴄʜíɴʜ (ᴋɪᴇɴᴛʜᴜᴄ.ɴᴇᴛ.ᴠɴ)