Công an thông tin về vụ ɢɪếᴛ ɴɢườɪ, ᴘʜâɴ xáᴄ ᴘʜɪ ᴛᴀɴɢ tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Đồɴɢ ɴᴀɪ đã ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ᴠụ áɴ ᴍạɴɢ xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛỉɴʜ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟷𝟹.𝟺.

ɴɢàʏ 𝟸𝟽.𝟺, ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Đồɴɢ ɴᴀɪ đᴀɴɢ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴄủᴀ ᴛộɪ ɢɪếᴛ ɴɢườɪ ᴠà ᴛộɪ xâᴍ ᴘʜạᴍ ᴛʜɪ ᴛʜể xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛỉɴʜ Đồɴɢ ɴᴀɪ.

ᴛʜᴇᴏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜậɴ đượᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀìɴʜ ʙáᴏ ᴄủᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴄʜị ᴛʀươɴɢ ᴛʜị ʙíᴄʜ ɴɢ. (ɴɢụ ᴛạɪ ᴘʜườɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ᴅũɴɢ, ᴛᴘ.ʙɪêɴ ʜòᴀ, ᴛỉɴʜ Đồɴɢ ɴᴀɪ) ʙị ᴍấᴛ ᴛíᴄʜ sᴀᴜ ᴋʜɪ đưᴀ ᴄᴏɴ đɪ ʜọᴄ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đã ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ xáᴄ ᴍɪɴʜ.

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴋʜáᴍ xéᴛ ɴơɪ ở ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ

Đếɴ ɴɢàʏ 𝟸𝟼.𝟺, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Đồɴɢ ɴᴀɪ đã xáᴄ địɴʜ ᴅᴀɴʜ sơɴ (sɴ 𝟷𝟿𝟾𝟾, ᴛʜườɴɢ ᴛʀú ʜᴜʏệɴ ᴠĩɴʜ ᴄửᴜ, ᴛỉɴʜ Đồɴɢ ɴᴀɪ) ʟà ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ.

ᴛạɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, sơɴ ᴋʜᴀɪ ɴʜậɴ đã ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ɢɪếᴛ ᴄʜị ɴɢ., sᴀᴜ đó ᴘʜâɴ xáᴄ ᴛʜàɴʜ ɴʜɪềᴜ ᴍảɴʜ ᴠà ᴘʜɪ ᴛᴀɴɢ ᴛạɪ ɴʜɪềᴜ địᴀ đɪểᴍ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ. ʙướᴄ đầᴜ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ xáᴄ địɴʜ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ɢâʏ áɴ ʟà ᴅᴏ ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ ᴛìɴʜ ᴄảᴍ.

ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự đã áᴘ ɢɪảɪ ᴅᴀɴʜ sơɴ đếɴ ᴄáᴄ địᴀ đɪểᴍ ᴘʜɪ ᴛᴀɴɢ ᴄáᴄ ᴘʜầɴ ᴛʜɪ ᴛʜể ᴄủᴀ ᴄʜị ɴɢ., ᴋếᴛ ǫᴜả đã ᴛìᴍ ᴛʜấʏ ᴍộᴛ số ʙộ ᴘʜậɴ ᴛʜɪ ᴛʜể ɴɢʜɪ ʟà ᴄủᴀ ɴạɴ ɴʜâɴ.

ᴄũɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ᴅᴀɴʜ sơɴ ʜɪệɴ ʟà ʙáᴄ sĩ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛạɪ ᴋʜᴏᴀ ɴɢᴏạɪ, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛỉɴʜ Đồɴɢ ɴᴀɪ.

ᴠụ ᴠɪệᴄ đᴀɴɢ đượᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ.

ᴛʜᴀɴʜ ᴘʜᴏɴɢ