Chi tiết bảng lương mới nhất của Giáo viên cấp 1, 2, 3: Người vui người buồn

Sau khi cải cách tiền lương thực hiện từ ngày 1.7.2024, lương giáo viên tăng lên bao nhiêu là điều mà rất nhiều người trông đợi.