Các doanh nghiệp Vạn Thịnh Phát nợ hơn 52.000 tỷ đồng trái phiếu

Các doanh nghiệp liên quan Vạn Thịnh Phát nợ trái phiếu hơn 52.400 tỷ đồng, trong đó hơn 30% là nợ chậm trả.

Số liệu trên được Bộ Tài chính nêu tại báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ năm 2023 và 2024 vừa gửi lấy ý kiến các bộ ngành trước khi báo cáo Chính phủ.

Theo đó, 24 doanh nghiệp có liên quan tới Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã phát hành hơn 138.200 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn. Các doanh nghiệp đã thanh toán nợ gốc hơn 85.700 tỷ đồng.

Như vậy, dư nợ trái phiếu của các doanh nghiệp này cuối năm 2023 còn hơn 52.400 tỷ đồng. Trong đó, Đầu tư An Đông nợ hơn 24.960 tỷ đồng, Bông Sen 4.800 tỷ đồng, Đầu tư Quang Thuận 7.500 tỷ đồng, Đầu tư & Phát triển Sài Gòn hơn 6.570 tỷ đồng. Các doanh nghiệp khác có dư nợ dưới 5.000 tỷ đồng.

Doanh nghiệp liên quan Vạn Thịnh Phát còn dư nợ trái phiếu24 96924 9694 8004 8007 5007 5006 5756 5751 6121 6122 0002 0005 0005 000CTCP Đầu tư An ĐôngCTCP Bông SenCTCP Đầu tư Quang ThuậnCTCP Đầu tư & Phát triển Sài GònCTCP Đầu tư & Phát triển Sunny WorldCTCP Dịch vụ – Thương mại TP HCMCTCP Đầu tư Tân Thành Long An05k10k15k20k25k30kVnExpress

Một số doanh nghiệp đang chậm thanh toán lãi và gốc cho trái chủ với số nợ chậm thanh toán lên tới 17.210 tỷ đồng. Trong đó, đa phần là của Đầu tư An Đông, hơn 16.430 tỷ đồng. Các công ty khác khoảng 83,2-391,4 tỷ đồng.

Doanh nghiệp liên quan Vạn Thịnh Phát chậm thanh toán gốc lãi trái phiếu16 430.916 430.9127127391.4391.483.283.2178178CTCP Tập đoàn đầu tư An ĐôngCTCP Bông SenCTCP Đầu tư Quang ThuậnCTCP Đầu tư & Phát triển Sunny WorldCTCP Đầu tư An Khải Hưng010k2.5k5k7.5k12.5k15k17.5kVnExpress

Báo cáo cũng cho thấy, trong số trái phiếu đã phát hành có 3 đáo hạn năm nay, giá trị 20.100 tỷ đồng. Trong đó, hơn một nửa có trái chủ là nhà đầu tư cá nhân (hơn 16.000 người).

Bộ Công an đã thông báo tìm người bị hại liên quan tới mã trái phiếu ADC-2019.01 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông. Mã trái phiếu này sẽ đáo hạn trong năm nay nhưng việc thanh toán phụ thuộc vào tiến độ điều tra mở rộng vụ án và khả năng thu hồi tài sản của các doanh nghiệp bị khởi tố trong vụ án, theo Bộ Tài chính.

Cơ quan này đánh giá, sau vụ việc Ngân hàng SCB và Vạn Thịnh Phát, thị trường trái phiếu doanh nghiệp bị mất niềm tin và thanh khoản. Nhiều nhà đầu tư bán tháo trái phiếu hoặc yêu cầu doanh nghiệp mua lại trái phiếu trước hạn.

Năm 2023, 5 doanh nghiệp kiểm toán báo cáo tài chính cho các đơn vị liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát đã được kiểm tra, gồm: Hãng kiểm toán và định giá ATC, Công ty TNHH Kế toán và kiểm toán Phương Nam, Kiểm toán CPA, Kiểm toán I.T.O và Hoàng Gia Việt Nam.

Theo Bộ Tài chính, cơ quan này đã đình chỉ hành nghề kiểm toán từ 12-36 tháng và nhắc nhở các kiểm toán viên có chất lượng không đạt yêu cầu theo quy định của chuẩn mực nghề nghiệp.

Doanh nghiệp có kiểm toán viên ký báo cáo kiểm toán không đạt yêu cầu cũng bị đình chỉ từ 3-6 tháng; hoặc không chấp thuận cho cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho các đơn vị có lợi ích công chúng, gồm phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong năm 2023-2024.