Biến căng Lai Châu

ᴛốɪ 𝟼/𝟹, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʟᴀɪ ᴄʜâᴜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, đơɴ ᴠị ᴠừᴀ ʙắᴛ ɢɪữ đượᴄ đốɪ ᴛượɴɢ ɢɪếᴛ ɴɢườɪ ᴠàᴏ ᴄʜɪềᴜ 𝟻/𝟹 sᴀᴜ ɴʜɪềᴜ ɢɪờ ʟẩɴ ᴛʀốɴ ᴛʀᴏɴɢ ʀừɴɢ sâᴜ.
ᴛʜᴇᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʟᴀɪ ᴄʜâᴜ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ɢồᴍ 𝟸𝟼𝟶 ᴄáɴ ʙộ ᴄʜɪếɴ sĩ, ᴄùɴɢ ʜơɴ 𝟷𝟶𝟶 đồɴɢ ᴄʜí ᴅâɴ ǫᴜâɴ, ᴀɴ ɴɪɴʜ ʙảɴ đã ʟậᴘ ɴʜɪềᴜ ᴄʜốᴛ ᴄʜặɴ, ɴʜɪềᴜ ᴛổ ᴛᴜầɴ ᴛʀᴀ, ᴠâʏ ᴋíɴ ᴄáᴄ ʟốɪ ᴍòɴ, ᴄửᴀ ʀừɴɢ ᴋʜôɴɢ để đốɪ ᴛượɴɢ ᴛẩᴜ ᴛʜᴏáᴛ.

Đếɴ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟿ʜ𝟹𝟶 ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ʙᴀɴ ᴄʜᴜʏêɴ áɴ đã ʙắᴛ đượᴄ ʟò ᴠăɴ xươᴍ ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ʙảɴ ɴà ʙᴀɴ, xã ᴛʜâɴ ᴛʜᴜộᴄ, ʜᴜʏệɴ ᴛâɴ ᴜʏêɴ.Đối tượng Lò Văn Xươm. (ảnh:CALC)

ᴛạɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʟò ᴠăɴ xươᴍ ᴋʜᴀɪ ɴʜậɴ, ᴛừ ᴄᴜốɪ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟹, ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ đɪ ʟàᴍ ᴛʜᴜê ở ʜà ɴộɪ, xươᴍ ᴠà ᴄʜị ʟ.ᴛ.ʟ (sɴ 𝟸𝟶𝟶𝟹, ᴛạɪ ʙảɴ ᴘʜɪêɴɢ Áɴɢ, xã ɴậᴍ ᴄầɴ, ʜᴜʏệɴ ᴛâɴ ᴜʏêɴ) ᴄó ᴍốɪ ǫᴜᴀɴ ʜệ ʏêᴜ đươɴɢ.

ᴅịᴘ ᴛếᴛ ɴɢᴜʏêɴ đáɴ đượᴄ ɴɢʜỉ, ᴄả 𝟸 đã ᴠề ɴʜà ᴄʜị ʟ ᴛạɪ ᴛâɴ ᴜʏêɴ ᴄʜᴜɴɢ sốɴɢ, 𝟸 ɴɢườɪ đã ᴄʜᴜɴɢ ᴍᴜᴀ ᴛʀả ɢóᴘ 𝟶𝟷 xᴇ ᴍô ᴛô ʜᴏɴᴅᴀ ᴡᴀᴠᴇ ᴀʟᴘʜᴀ (ᴄʜưᴀ ʟắᴘ ʙᴋs), ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛếᴛ ɢɪáᴘ ᴛʜìɴ, ᴅᴏ ᴄʜơɪ ʙờɪ ᴛʜɪếᴜ ᴛɪềɴ ɴêɴ xươᴍ đã ᴄầᴍ ᴄố ᴄʜɪếᴄ xᴇ ɴóɪ ᴛʀêɴ ᴛạɪ ᴍộᴛ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ở ʜᴜʏệɴ sìɴ ʜồ. ᴛừ đó ɢɪữᴀ ᴄʜị ʟ ᴠà xươᴍ ᴛʜườɴɢ xảʏ ʀᴀ ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ, ᴄãɪ ᴄọ.

ᴠàᴏ ᴄʜɪềᴜ ɴɢàʏ 𝟶𝟻/𝟹/𝟸𝟶𝟸𝟺 xươᴍ đɪ ᴜốɴɢ ʀượᴜ ở ᴛʀᴏɴɢ ʙảɴ ᴘʜɪêɴɢ Áɴɢ ᴠề đã ʙị ᴄʜị ʟ ᴄʜửɪ ᴍắɴɢ, đᴜổɪ ʀᴀ ᴋʜỏɪ ɴʜà ᴄủᴀ ᴍìɴʜ. ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ 𝟸 ɴɢườɪ ᴄãɪ ᴠã xươᴍ đã ʟấʏ 𝟶𝟷 ᴄᴏɴ ᴅᴀᴏ ɴʜọɴ ᴄáɴ ʙằɴɢ ɢỗ, ᴅàɪ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟺𝟶ᴄᴍ, ʙề ɴɢᴀɴɢ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟶ᴄᴍ ᴄʜéᴍ 𝟶𝟸 ɴʜáᴛ ᴠàᴏ ᴠùɴɢ ᴄổ ᴄủᴀ ᴄʜị ʟ ʟàᴍ ɴạɴ ɴʜâɴ ʙị ᴍấᴛ ᴍáᴜ ᴄấᴘ, ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛạɪ ᴄʜỗ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢâʏ áɴ đốɪ ᴛượɴɢ xươᴍ ᴄầᴍ ʜᴜɴɢ ᴋʜí ᴛẩᴜ ᴛʜᴏáᴛ ᴋʜỏɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ʀồɪ ᴛʀốɴ ʟêɴ đồɪ ᴄâʏ. ᴅᴏ ᴛʜấʏ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴠâʏ ᴄʜặᴛ ɴêɴ đốɪ ᴛượɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴅáᴍ xᴜốɴɢ đườɴɢ để ʙỏ ᴛʀốɴ, ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ʟẩɴ ᴛʀốɴ đốɪ ᴛượɴɢ xươᴍ đã ᴛự ɢâʏ ʀᴀ ᴍộᴛ số ᴠếᴛ ᴛʜươɴɢ ᴠớɪ ý địɴʜ ᴛự sáᴛ.

ʜɪệɴ đốɪ ᴛượɴɢ đã đượᴄ đưᴀ ᴠàᴏ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʏ ᴛế ʜᴜʏệɴ ᴛâɴ ᴜʏêɴ để sơ ᴄứᴜ ᴠếᴛ ᴛʜươɴɢ, ᴘʜụᴄ ᴠụ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠụ áɴ.

ᴄʜɪềᴜ 𝟽-𝟹, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʙạᴄ ʟɪêᴜ, ᴛỉɴʜ ʙạᴄ ʟɪêᴜ đᴀɴɢ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴄùɴɢ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛʀᴜʏ ᴛìᴍ ᴛʜâɴ ɴʜâɴ ᴛʜɪ ᴛʜể ɴữ ɢɪớɪ ᴛʀôɪ sôɴɢ.