Bé trai 13 tuổi trong tai nạn máy tính phát nổ khi đang học bài đã ᴛử ᴠᴏɴɢ

ɢầɴ ᴍộᴛ ᴛᴜầɴ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ở ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴠɪệᴛ Đứᴄ sᴀᴜ ᴛᴀɪ ɴạɴ ɴổ ᴍáʏ ᴛíɴʜ ᴋʜɪ ʜọᴄ ʙàɪ, ʙé ᴛʀᴀɪ 𝟷𝟹 ᴛᴜổɪ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ǫᴜá ɴặɴɢ.

Ôɴɢ ᴠũ Đìɴʜ ʙẩʏ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴘʜườɴɢ Đồɴɢ ʟạᴄ (ᴛᴘ ᴄʜí ʟɪɴʜ, ʜảɪ ᴅươɴɢ) xáᴄ ɴʜậɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀêɴ ᴠớɪ ᴘᴠ ᴅâɴ ᴛʀí ᴛʀưᴀ 𝟷𝟻/𝟹.

ᴛʜᴇᴏ đó, ᴄʜáᴜ ᴛ.ɢ.ᴘ., ʜọᴄ sɪɴʜ ʟớᴘ 𝟽ᴄ, ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴄs Đồɴɢ ʟạᴄ, đã ᴛử ᴠᴏɴɢ sᴀᴜ ᴠụ ᴍáʏ ᴛíɴʜ ᴘʜáᴛ ɴổ ᴋʜɪ ʜọᴄ ʙàɪ ᴛạɪ ɴʜà, xảʏ ʀᴀ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷 ᴛᴜầɴ ᴛʀướᴄ đó.

Ôɴɢ ʙẩʏ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴄʜáᴜ ᴘ. ᴋʜɪ ɢặᴘ ɴạɴ đã đượᴄ ɢɪᴀ đìɴʜ đưᴀ đếɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛᴘ ᴄʜí ʟɪɴʜ, sᴀᴜ đó đưᴀ đếɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛỉɴʜ ʜảɪ ᴅươɴɢ ᴠà ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đưᴀ ʟêɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ở ʜà ɴộɪ để đɪềᴜ ᴛʀị. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴇᴍ ᴘ. đã ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟷𝟹/𝟹.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙɪếᴛ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ sự ᴠɪệᴄ, ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴠà ᴛʜàɴʜ ᴘʜố đã đếɴ ᴛʜăᴍ ʜỏɪ, độɴɢ ᴠɪêɴ ɢɪᴀ đìɴʜ. sáɴɢ ɴᴀʏ, 𝟷𝟻/𝟹, ɢɪᴀ đìɴʜ đã ʜᴏàɴ ᴛấᴛ đáᴍ ᴛᴀɴɢ ᴄʜᴏ ᴄʜáᴜ ᴘ. ᴀɴ ᴛáɴɢ ᴛạɪ địᴀ ᴘʜươɴɢ.

ʙệɴʜ ɴʜɪ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴠɪệᴛ Đứᴄ ʜôᴍ 𝟼/𝟹. Ảɴʜ: ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ

ᴛʀướᴄ đó, ʙệɴʜ ɴʜɪ đượᴄ ᴄʜᴜʏểɴ ᴛᴜʏếɴ đếɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴠɪệᴛ Đứᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ʜôɴ ᴍê, ᴛʜở ᴍáʏ, ᴛᴏàɴ ʙộ ᴠùɴɢ đầᴜ, ᴍặᴛ, ᴄổ ᴠà ᴍộᴛ ɴửᴀ ɴɢựᴄ ᴛʀêɴ đầʏ ᴠếᴛ ᴛʜươɴɢ ᴅᴏ ᴄáᴄ ᴍảɴʜ ᴠỡ ᴄủᴀ ʟᴀᴘᴛᴏᴘ ɢăᴍ ᴠàᴏ. ᴛs.ʙs ɴɢᴜʏễɴ xᴜâɴ ʜòᴀ, ᴛʀựᴄ ᴄấᴘ ᴄứᴜ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʀẻ ʙị đᴀ ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ, ʙᴀᴏ ɢồᴍ ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ sọ ɴãᴏ, ᴛổɴ ᴛʜươɴɢ ɴʜãɴ ᴄầᴜ, ᴅậᴘ ɴáᴛ ᴄẳɴɢ ᴛᴀʏ ᴛʀáɪ, ᴛʀàɴ ᴋʜí ᴍàɴɢ ᴘʜổɪ ʜᴀɪ ʙêɴ…

ᴄáᴄ ʙáᴄ sĩ ʜộɪ ᴄʜẩɴ đᴀ ᴄʜᴜʏêɴ ᴋʜᴏᴀ, đặᴛ ᴅẫɴ ʟưᴜ ᴍàɴɢ ᴘʜổɪ ʜᴀɪ ʙêɴ ɴɢᴀʏ ᴋʜɪ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ. sᴀᴜ ᴋʜɪ ổɴ địɴʜ ᴍạᴄʜ ᴠà ʜᴜʏếᴛ áᴘ, ɴɢườɪ ʙệɴʜ đượᴄ xử ʟý đᴀ ᴠếᴛ ᴛʜươɴɢ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ ʜàᴍ ᴍặᴛ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ʟấʏ ʙỏ ᴅị ᴠậᴛ, ᴄố địɴʜ ổ ɢãʏ xươɴɢ ʜàᴍ ᴅướɪ. ᴄáᴄ ʙáᴄ sĩ ᴘʜẫᴜ ᴛʜᴜậᴛ ᴄắᴛ ᴄụᴛ 𝟷/𝟹 ᴄáɴʜ ᴛᴀʏ ᴛʀáɪ, ᴄắᴛ ʟọᴄ, xử ʟý đᴀ ᴠếᴛ ᴛʜươɴɢ ᴛᴀʏ ᴘʜảɪ. Ê ᴋíᴘ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴍắᴛ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ᴍúᴄ ɴộɪ ɴʜãɴ ʜᴀɪ ᴍắᴛ, ʟấʏ ʙỏ ᴛᴏàɴ ʙộ ᴛổ ᴄʜứᴄ ɴộɪ ɴʜãɴ ᴄòɴ ʟạɪ ᴠà ᴍáᴜ đôɴɢ.

ᴘʜốɪ ʜợᴘ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄùɴɢ ᴄáᴄ ʙáᴄ sĩ ʙᴠ ᴠɪệᴛ Đứᴄ, ᴄáᴄ ʙáᴄ sĩ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴍắᴛ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ᴄũɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ. ᴍặᴄ ᴅù ᴄáᴄ ʙáᴄ sĩ đã ʜếᴛ ʟòɴɢ ᴄứᴜ ᴄʜữᴀ, ɴʜưɴɢ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ᴋʜɪếɴ ᴄʜáᴜ ʙé ᴋʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜỏɪ.