Bắt t:ạm g:iam 1 nhân viên nhà máy xi măng ở Yên Bái khiến 7 người q:ua đ:ời

ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴠụ 𝟽 ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴛạɪ ɴʜà ᴍáʏ xɪ ᴍăɴɢ ʏêɴ ʙáɪ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ɴàʏ đã ᴋʜởɪ ᴛố, ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴍộᴛ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ɴʜà ᴍáʏ xɪ ᴍăɴɢ.

Bị can Trần Mạnh Hùng - Ảnh: Công an tỉnh Yên Bái

ʙị ᴄᴀɴ ᴛʀầɴ ᴍạɴʜ ʜùɴɢ – Ảɴʜ: ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʏêɴ ʙáɪ

 

ᴛốɪ 𝟸𝟹-𝟺, ᴜʙɴᴅ ᴛỉɴʜ ʏêɴ ʙáɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ đã ᴄʜỉ đạᴏ ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ɴɢʜɪệᴘ ᴠụ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ, ɴɢàɴʜ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ʟᴀᴏ độɴɢ đặᴄ ʙɪệᴛ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ xảʏ ʀᴀ ɴɢàʏ 𝟸𝟸-𝟺 ᴛạɪ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ xɪ ᴍăɴɢ ᴠà ᴋʜᴏáɴɢ sảɴ ʏêɴ ʙáɪ ᴋʜɪếɴ 𝟽 ɴɢườɪ ᴄʜếᴛ.

ᴛʜᴇᴏ đó, ᴄăɴ ᴄứ ᴋếᴛ ǫᴜả đɪềᴜ ᴛʀᴀ, xáᴄ ᴍɪɴʜ ʙᴀɴ đầᴜ ᴠà ᴄáᴄ ᴛàɪ ʟɪệᴜ, ᴄʜứɴɢ ᴄứ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛʜᴜ ᴛʜậᴘ đượᴄ, ɴɢàʏ 𝟸𝟹-𝟺, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ đã ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ ʜìɴʜ sự “ᴠɪ ᴘʜạᴍ ǫᴜʏ địɴʜ ᴠề ᴀɴ ᴛᴏàɴ ʟᴀᴏ độɴɢ”.

Đồɴɢ ᴛʜờɪ, ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ, ʟệɴʜ ʙắᴛ ʙị ᴄᴀɴ để ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ đốɪ ᴠớɪ ᴛʀầɴ ᴍạɴʜ ʜùɴɢ (sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟾𝟶, ᴛʀú ᴛạɪ ᴛổ 𝟾, ᴘʜườɴɢ ʏêɴ ᴛʜịɴʜ, ᴛᴘ ʏêɴ ʙáɪ).

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: 'Sai sót trong thực hiện quy trình vận hành sửa chữa'

ᴠụ 𝟽 ɴɢườɪ ᴄʜếᴛ ở ʏêɴ ʙáɪ: ‘sᴀɪ sóᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ǫᴜʏ ᴛʀìɴʜ ᴠậɴ ʜàɴʜ sửᴀ ᴄʜữᴀ’ĐỌᴄ ɴɢᴀʏ

ʙị ᴄᴀɴ ʜùɴɢ ʟà ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴄâɴ ʙăɴɢ ʟɪệᴜ ᴄủᴀ ɴʜà ᴍáʏ xɪ ᴍăɴɢ ʏêɴ ʙáɪ.

ʙị ᴄᴀɴ ʜùɴɢ ʙị ᴋʜởɪ ᴛố, ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠề ᴛộɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ǫᴜʏ địɴʜ ᴠề ᴀɴ ᴛᴏàɴ ʟᴀᴏ độɴɢ, ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ ᴋʜᴏảɴ 𝟹 đɪềᴜ 𝟸𝟿𝟻 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟻.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴠɪệɴ ᴋɪểᴍ sáᴛ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴛỉɴʜ ʏêɴ ʙáɪ ᴘʜê ᴄʜᴜẩɴ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʏêɴ ʙáɪ đã ᴛʜɪ ʜàɴʜ ᴄáᴄ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ, ʟệɴʜ ᴛố ᴛụɴɢ ᴛʜᴇᴏ đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

ʜɪệɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʏêɴ ʙáɪ đᴀɴɢ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴍở ʀộɴɢ ᴠụ áɴ, ʟàᴍ ʀõ ᴛᴏàɴ ʙộ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ᴄủᴀ ʙị ᴄᴀɴ ᴛʀầɴ ᴍạɴʜ ʜùɴɢ ᴄũɴɢ ɴʜư ɴʜữɴɢ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴄá ɴʜâɴ, ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ để xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ ᴛʜᴇᴏ đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.