5 trường hợp nhà ở bắt buộc phải tháo dỡ trong năm 2024: Người dân nên biết sớm

Theo quy định những trường hợp dưới đây bắt buộc phải tháo dỡ nhà ở trong năm 2024 theo đúng quy định.

Tháo dỡ nhà ở là việc làm không ai mong muốn bởi nó vừa tốn kinh phí, vừa tốn thời gian và công sức của nhà nước cũng như của người dân. Tuy nhiên, trong một số tình huống bắt buộc thì việc tiến hành tháo dỡ nhà ở sẽ vẫn phải tiến hành. Theo quy định, có 5 trường hơp nhà dưới đây sẽ bắt buộc phải thực thi tháo dỡ trong năm 2024 người dân nên biết kẻo thiệt thòi.

5 trường hợp nhà bắt buộc phải tháo dỡ
Những trường hợp bắt buộc phải phá dỡ nhà ở
Tại Điều 92 Luật Nhà ở 2014 đã quy định cụ thể về 5 trường hợp nhà ở phải phá dỡ, bao gồm:

1. Những trường hợp mà nhà ở bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng đã có kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà ở hoặc trong tình trạng khẩn cấp, phòng chống thiên tai thì cần phải tháo dỡ.

2. Những trường hợp mà nhà chung cư bị hư hỏng mà chưa thuộc diện bị phá dỡ nhưng nằm trong khu vực phải thực hiện cải tạo, xây dựng đồng bộ với khu nhà ở thuộc diện bị phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy hoạch xây dựng được phê duyệt

3. Những trường hợp mà nhà ở thuộc diện phải giải tỏa để thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cũng cần phải tháo dỡ.
nha bat buoc phai thao do

4. Những trường hợp mà nhà ở xây dựng trong khu vực cấm xây dựng hoặc xây dựng trên đất không phải là đất ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

5. Nhà ở thuộc diện phải phá dỡ theo quy định của pháp luật về xây dựng thì cần phải tháo dỡ.

Ai sẽ là người chịu trách nhiệm về chỗ ở của chủ sở hữu khi phá dỡ nhà ở?

Căn cứ theo quy định tại Điều 96 Luật Nhà ở 2014 quy định như sau:

1. Chủ sở hữu nhà ở phải tự lo chỗ ở khi nhà ở bị phá dỡ.

2. Trường hợp phá dỡ nhà ở thuộc diện bị thu hồi đất thì chỗ ở của chủ sở hữu được giải quyết theo chính sách về nhà ở tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật này và pháp luật về đất đai.
5 truong hop bi thao do nha o nam 2024
3. Trường hợp phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư mới thì chỗ ở của chủ sở hữu có nhà chung cư bị phá dỡ được giải quyết theo quy định tại Điều 116 của Luật này. Như vậy, chủ sở hữu nhà ở phải tự lo chỗ ở khi nhà ở bị phá dỡ. Trong trường hợp phá dỡ nhà ở thuộc diện thu hồi đất thì chủ sở hữu mới được hỗ trợ chính sách tái định cư.