4 người Việt gây ra vụ án chấn động ở Đài Loan..

ᴍộᴛ ᴄôɴɢ ᴅâɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛạɪ Đàɪ ʟᴏᴀɴ (ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ) ʙị ɴʜóᴍ ɴɢườɪ ᴠɪệᴛ ᴠà Đàɪ ʟᴏᴀɴ ʙắᴛ ᴄóᴄ, đòɪ ᴛɪềɴ ᴄʜᴜộᴄ ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ ɴʜưɴɢ ᴠẫɴ ʙị sáᴛ ʜạɪ. ᴄảɴʜ sáᴛ Đàɪ ʟᴏᴀɴ đã ʙắᴛ ɢɪữ ᴍộᴛ ɴʜóᴍ ɴɢườɪ ᴍᴀɴɢ ǫᴜốᴄ ᴛịᴄʜ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ, đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ.

ᴛờ ᴛᴀɪᴘᴇɪ ᴛɪᴍᴇs đưᴀ ᴛɪɴ, ᴄᴜốɪ ᴛᴜầɴ ᴛʀướᴄ, ɴʜà ᴄʜứᴄ ᴛʀáᴄʜ Đàɪ ʟᴏᴀɴ đã ʙắᴛ ʙốɴ ɴɢườɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴠà ᴍộᴛ ɴɢườɪ Đàɪ ʟᴏᴀɴ ʙị ᴄáᴏ ʙᴜộᴄ ʙắᴛ ᴄóᴄ đòɪ ᴛɪềɴ ᴄʜᴜộᴄ, sáᴛ ʜạɪ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ʜọ ᴠũ.

ᴄáᴄ ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ʙị ʙắᴛ ɢồᴍ ʙᴀ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ʜọ ʟê, ʜᴏàɴɢ, ᴠũ ᴠà ᴍộᴛ ᴘʜụ ɴữ ʜọ ɴɢᴜʏễɴ. ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ Đàɪ ʟᴏᴀɴ đượᴄ xáᴄ địɴʜ ʜọ ʜứᴀ.

“ɴạɴ ɴʜâɴ ʟà ᴍộᴛ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ 𝟸𝟺 ᴛᴜổɪ, ʜọ ᴠũ, đᴀɴɢ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛạɪ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố Đàᴏ ᴠɪêɴ. ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ʜọ ʟê ᴠà ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ʜọ ɴɢᴜʏễɴ đã ʟêɴ ᴋế ʜᴏạᴄʜ ʙắᴛ ᴄóᴄ ᴠũ ᴠàᴏ ᴛʜáɴɢ ᴛʀướᴄ, ᴄʜỉ íᴛ ʟâᴜ sᴀᴜ ᴋʜɪ ǫᴜᴇɴ ʙɪếᴛ ǫᴜᴀ ᴍạɴɢ”, ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ.

 

ᴄảɴʜ sáᴛ Đàɪ ʟᴏᴀɴ (ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ) độᴛ ᴋíᴄʜ ɴơɪ ẩɴ ɴáᴜ ᴄủᴀ ɴʜóᴍ ɴɢườɪ ᴠɪệᴛ. Ảɴʜ: ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ ᴄôɴɢ ᴛố ᴠăɴ ʟâᴍ
ᴛʜᴇᴏ ᴄáᴄ ᴄôɴɢ ᴛố ᴠɪêɴ, sᴀᴜ ᴋʜɪ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙɪếᴛ đượᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ ᴄủᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴạɴ ɴʜâɴ, ʜᴀɪ ɴɢườɪ ɴàʏ đã ɴɢʜĩ ʀᴀ ᴋế ʜᴏạᴄʜ để ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ᴛʜᴜʏếᴛ ᴘʜụᴄ ɴạɴ ɴʜâɴ đɪ ᴛừ Đàᴏ ᴠɪêɴ ᴛʜᴜộᴄ Đàɪ ʟᴏᴀɴ đếɴ ᴍộᴛ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴋʜáᴄ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴạɴ ɴʜâɴ đếɴ ɴơɪ, ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ʜọ ʟê ᴠà ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ đã éᴘ ᴀɴʜ ʟêɴ ᴍộᴛ ᴄʜɪếᴄ xᴇ, đưᴀ đếɴ ᴍộᴛ ɴʜà ở ᴄʜᴏ ᴄôɴɢ ɴʜâɴ.

ᴄáᴄ ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ ᴋế đó đã ɢọɪ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄʜᴏ ᴄʜᴀ ᴄủᴀ ɴạɴ ɴʜâɴ ở ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ để đòɪ số ᴛɪềɴ ᴄʜᴜộᴄ 𝟸𝟻𝟶.𝟶𝟶𝟶 ᴛᴡᴅ (ɢầɴ 𝟸𝟶𝟶 ᴛʀɪệᴜ ᴠɴᴅ). sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄủᴀ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴄʜᴜʏểɴ ᴋʜᴏảɴ, ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴàʏ ᴠẫɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ɢɪᴀᴍ ɢɪữ ᴠũ ɴʜằᴍ ᴍᴏɪ ᴛʜêᴍ ᴛɪềɴ ᴄʜᴜộᴄ.

ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛớɪ ᴠụ ʙắᴛ ᴄóᴄ ᴛốɴɢ ᴛɪềɴ ʙị ʙắᴛ ɢɪữ. Ảɴʜ: ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ ᴄôɴɢ ᴛố ᴠăɴ ʟâᴍ

sợ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴋêᴜ ᴄứᴜ, ɴʜóᴍ ɴɢườɪ ᴛʀêɴ đã ɴʜéᴛ ᴋʜăɴ ᴠàᴏ ᴍɪệɴɢ, ᴅùɴɢ ʙăɴɢ ᴋᴇᴏ ǫᴜấɴ ǫᴜᴀɴʜ ᴍắᴛ, ᴍɪệɴɢ ᴠà ᴍũɪ ᴄủᴀ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴋʜɪếɴ ᴀɴʜ ᴛử ᴠᴏɴɢ. ᴄáᴄ ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ sᴀᴜ đó ᴄʜôɴ xáᴄ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛạɪ ᴍộᴛ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀạɪ ᴍíᴀ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙị ʙắᴛ, ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴàʏ đã đưᴀ ʟựᴄ ʟượɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ đếɴ ɴơɪ ᴄʜôɴ ᴛʜɪ ᴛʜể ɴạɴ ɴʜâɴ. ɴʜà ᴄʜứᴄ ᴛʀáᴄʜ sᴀᴜ đó ʟấʏ ᴅấᴜ ᴠâɴ ᴛᴀʏ ᴠà ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ᴛử ᴛʜɪ.

ɴơɪ ᴄáᴄ ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ᴄʜôɴ ᴛʜɪ ᴛʜể ᴄủᴀ ɴạɴ ɴʜâɴ. Ảɴʜ: ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ ᴄôɴɢ ᴛố ᴠăɴ ʟâᴍ
ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ sự ᴠɪệᴄ, ɴɢàʏ 𝟷𝟼/𝟺, ᴛʀả ʟờɪ ᴘʟᴏ, ʙộ ɴɢᴏạɪ ɢɪᴀᴏ xáᴄ ɴʜậɴ ᴠề ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴍộᴛ ᴄôɴɢ ᴅâɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ʙị sáᴛ ʜạɪ ɢầɴ đâʏ ᴛạɪ Đàɪ ʟᴏᴀɴ (ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ).

“ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜậɴ đượᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ᴠụ ᴠɪệᴄ, ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ ᴋɪɴʜ ᴛế ᴠà ᴠăɴ ʜᴏá ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛạɪ Đàɪ ʙắᴄ đã ʟɪêɴ ʜệ ᴠớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴄủᴀ Đàɪ ʟᴏᴀɴ, sơ ʙộ xáᴄ ᴍɪɴʜ đượᴄ ɴʜâɴ ᴛʜâɴ ɴɢườɪ ʙị ʜạɪ. ᴘʜíᴀ ᴄảɴʜ sáᴛ Đàɪ ʟᴏᴀɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɴăᴍ ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ ɴɢườɪ ᴠɪệᴛ đã ʙị ʙắᴛ ɢɪữ ɴɢàʏ 𝟷𝟷/𝟺 để ᴘʜụᴄ ᴠụ đɪềᴜ ᴛʀᴀ.

ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ ᴋɪɴʜ ᴛế ᴠà ᴠăɴ ʜóᴀ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛạɪ Đàɪ ʙắᴄ đᴀɴɢ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴄʜặᴛ ᴄʜẽ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ sở ᴛạɪ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ sáᴛ ᴠụ ᴠɪệᴄ, ʟàᴍ ʀõ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɴʜâɴ ᴛʜâɴ ɴʜữɴɢ đốɪ ᴛượɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ, ᴄó ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ʙảᴏ ʜộ ᴄôɴɢ ᴅâɴ ᴘʜù ʜợᴘ, đảᴍ ʙảᴏ ǫᴜʏềɴ ʟợɪ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴅâɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ, ᴛʜᴇᴏ đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ sở ᴛạɪ” – ʙộ ɴɢᴏạɪ ɢɪᴀᴏ ɴêᴜ ʀõ.

Biên Thùy (SHTT)