𝟸 ᴄʜáᴜ ɴʜỏ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴛʜảᴍ áɴ ở ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ đã ǫᴜᴀ ᴄơɴ ɴɢᴜʏ ᴋịᴄʜ

ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴄʜᴏ 𝟸 ᴄʜáᴜ ɴʜỏ ʙị ᴛʜươɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴛʜảᴍ áɴ.

ᴛʀưᴀ 𝟷𝟿/𝟼, ʟãɴʜ đạᴏ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, sᴀᴜ ɴʜɪềᴜ ɢɪờ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị, 𝟸 ᴄʜáᴜ ɴʜỏ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ áɴ ᴍạɴɢ ở xã ɴɢʜĩᴀ ᴅõɴɢ, ᴛᴘ ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ đã ǫᴜᴀ ᴄơɴ ɴɢᴜʏ ᴋịᴄʜ.

ᴛʜᴇᴏ đó, ᴋʜᴏảɴɢ 𝟽ʜ ɴɢàʏ 𝟷𝟿/𝟼, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ 𝟸 ʙệɴʜ ɴʜâɴ ʟà ᴄʜáᴜ ʟ.ʜ.ɴ.ʏ (𝟼 ᴛᴜổɪ) ᴠà ʟ.ʜ.ᴄ.ɴ (𝟺 ᴛᴜổɪ) ᴛʀᴏɴɢ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ đᴀ ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ. ᴛʀᴏɴɢ đó, ᴄʜáᴜ ɴ ʙị ɴặɴɢ ʜơɴ ᴠì ʙị ᴛổɴ ᴛʜươɴɢ ở ᴠùɴɢ ᴍặᴛ, ɴɢựᴄ, ổ ʙụɴɢ.

ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đã ʜᴜʏ độɴɢ ᴄáᴄ ʏ, ʙáᴄ sĩ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴍổ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴄʜᴏ 𝟸 ᴄʜáᴜ. ʜɪệɴ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ʜᴀɪ ᴄʜáᴜ đã ổɴ địɴʜ ᴠà ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đượᴄ ᴄʜăᴍ sóᴄ ʜậᴜ ᴘʜẫᴜ.

Đâʏ ʟà 𝟸 ᴄᴏɴ ᴄủᴀ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ôɴɢ ʟ.ʜ.ᴛ. ở xã ɴɢʜĩᴀ ᴅõɴɢ, ᴛᴘ ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ ʙị ɴɢườɪ ʜọ ʜàɴɢ ʟà ʟê Đìɴʜ ᴛʜᴜʏếᴛ – ᴄʜáᴜ ʀᴜộᴛ ᴄủᴀ ᴄʜᴀ ôɴɢ ᴛ. ᴄʜéᴍ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴠàᴏ sáɴɢ 𝟷𝟿/𝟼 ᴅᴏ ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ đấᴛ đᴀɪ.

ᴠụ áɴ ʟàᴍ ʀúɴɢ độɴɢ ʟàɴɢ ǫᴜê ᴠốɴ ʏêɴ ʙìɴʜ.

ɴʜư ᴛɪɴ đã đưᴀ, ᴠàᴏ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟼ʜ𝟹𝟶 ɴɢàʏ 𝟷𝟿/𝟼, ᴛạɪ ᴛʜôɴ 𝟺, xã ɴɢʜĩᴀ ᴅõɴɢ, ᴛᴘ ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ xảʏ ʀᴀ ᴠụ áɴ ᴍạɴɢ ᴋɪɴʜ ʜᴏàɴɢ.

ʜᴀɪ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛʜɪệᴛ ᴍạɴɢ ʟà ôɴɢ ʟ.ʜ.ᴛ. (𝟺𝟻 ᴛᴜổɪ) ᴠà ᴠợ ʟà ʙà ᴘ.ᴛ.ᴘ. (𝟺𝟸 ᴛᴜổɪ). ʜᴀɪ ᴄᴏɴ ᴄủᴀ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ôɴɢ ᴛ. ʟà ᴄʜáᴜ ʟ.ʜ.ɴ.ʏ. (𝟼 ᴛᴜổɪ), ʟ.ʜ.ᴄ.ɴ. (𝟺 ᴛᴜổɪ) ʙị đᴀ ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ.