ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠụ ɢɪáᴍ đốᴄ ở ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ xâᴍ ʜạɪ ᴛʜɪếᴜ ɴɪêɴ 𝟷𝟼 ᴛᴜổɪ, áᴍ ảɴʜ ᴛɪếᴛ ʟộ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ɴʜà

ɴɢàʏ 𝟷𝟼/𝟻, ʙáᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ɴʜâɴ ᴅâɴ đưᴀ ᴛɪɴ ᴠề ᴠụ ᴠɪệᴄ xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ. ᴛʜᴇᴏ đó, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, đᴀɴɢ ᴛạᴍ ɢɪữ ʜìɴʜ sự ᴛ.ǫ.ᴅ (sɴ 𝟷𝟿𝟾𝟷, ɴɢụ ᴛᴘ Đồɴɢ xᴏàɪ, ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ) để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ xâ.ᴍ ʜạ.ɪ ᴛì.ɴʜ ᴅụ.ᴄ.

ᴛʀướᴄ đó, ᴠàᴏ ᴛốɪ 𝟷𝟻/𝟻, ɴɢườɪ ɴʜà ᴇᴍ ɴ.Đ.ᴛ.ᴋ (sɴ 𝟸𝟶𝟶𝟾, ɴɢụ ấᴘ ᴄầᴜ ʀạᴛ, xã ᴛâɴ ᴘʜướᴄ, ʜᴜʏệɴ Đồɴɢ ᴘʜú, ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ) ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴠà ʙắᴛ ǫᴜả ᴛᴀɴɢ ᴍộᴛ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ đᴀɴɢ ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴛì.ɴʜ ᴅ.ụᴄ ᴠớɪ ᴇᴍ ᴋ. ɴɢᴀʏ ʟậᴘ ᴛứᴄ ɴʜóᴍ ɴɢườɪ đã ᴛɪếɴ đếɴ ǫᴜᴀʏ ᴠɪᴅᴇᴏ, đáɴʜ đậᴘ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ.

giam-doc-o-binh-phuoc-2

ɴʜậɴ đượᴄ ᴛɪɴ ʙáᴏ, ʟựᴄ ʟượɴɢ xã ᴛâɴ ᴘʜướᴄ đếɴ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ xáᴄ ᴍɪɴʜ. ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛúɪ ᴄủᴀ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ɴàʏ ᴄó ɴʜɪềᴜ ʙᴀᴏ ᴄᴀᴏ sᴜ ᴠà ᴍộᴛ ᴠỉ ᴛʜᴜốᴄ đã sử ᴅụɴɢ ɴʜɪềᴜ ᴠɪêɴ.

ᴍộᴛ ᴄáɴ ʙộ ᴜʙɴᴅ xã ᴛâɴ ᴘʜướᴄ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴠớɪ ɴɢườɪ Đưᴀ ᴛɪɴ ʀằɴɢ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ᴠàᴏ ɴʜà ᴄʜáᴜ ᴋ ᴠà ᴄʜᴏ ᴄʜáᴜ ᴜốɴɢ ᴛʜᴜốᴄ ᴋí.ᴄʜ ᴅụ.ᴄ, sᴀᴜ đó ǫᴜᴀɴ ʜệ đồ.ɴɢ ᴛí.ɴʜ. ᴛʜờɪ đɪểᴍ ʙị ʙắᴛ ǫᴜả ᴛᴀɴɢ, ᴛʀêɴ sàɴ ɴʜà ᴄó 𝟼 ᴄʜɪếᴄ ʙᴀᴏ ᴄᴀᴏ sᴜ đã ǫᴜᴀ sử ᴅụɴɢ.

ᴠᴛᴠ ᴏɴʟɪɴᴇ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ɴɢườɪ ɴʜà ᴇᴍ ᴋ ᴛɪếᴛ ʟộ, ôɴɢ ᴅ ᴠà ᴇᴍ ᴋ ǫᴜᴇɴ ʙɪếᴛ ɴʜᴀᴜ ǫᴜᴀ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ. ᴛốɪ 𝟷𝟻/𝟻, ᴠàᴏ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸𝟷 ɢɪờ, ôɴɢ ᴅ đếɴ ɴʜà ᴋ ở ấᴘ ᴄầᴜ ʀạᴛ, xã ᴛâɴ ᴘʜướᴄ, ʜᴜʏệɴ Đồɴɢ ᴘʜú ᴄʜơɪ. ᴛạɪ đâʏ, ᴋ đượᴄ ᴄʜᴏ ɴɢửɪ ᴍùɪ ʜươɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ᴄʜᴀɪ ɴướᴄ ʜᴏᴀ, sᴀᴜ đó ʟɪềɴ ᴄảᴍ ᴛʜấʏ ᴄʜᴏáɴɢ ᴠáɴɢ, ᴛᴀʏ ᴄʜâɴ ʙủɴ ʀủɴ ᴋʜôɴɢ ᴄó sứᴄ. ᴅ ʟɪềɴ đưᴀ ᴋ ᴠàᴏ ᴘʜòɴɢ ɴɢủ, ᴄởɪ ǫᴜầɴ áᴏ ᴠà ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜàɴʜ ᴠɪ đồɪ ʙạɪ.

giam-doc-o-binh-phuoc-1

ᴍộᴛ ʟúᴄ sᴀᴜ ɴɢườɪ ɴʜà ᴇᴍ ᴋ ᴠề ɴʜà ᴠà ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴋ ᴄó ʙɪểᴜ ʜɪệɴ ɴôɴ óɪ, ᴍệᴛ ᴍỏɪ, ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴛự ᴄʜủ. ɴɢᴏàɪ ʀᴀ ʜọ ᴄòɴ ɴʜìɴ ᴛʜấʏ ôɴɢ ᴅ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà, ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜòɴɢ ɴɢủ ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴅấᴜ ᴠếᴛ ᴄủᴀ ᴠɪệᴄ ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴛì.ɴʜ ᴅụ.ᴄ. ɴɢườɪ ɴʜà ᴋ đã ᴋʜốɴɢ ᴄʜế ôɴɢ ᴅ để ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ ɴʜưɴɢ ôɴɢ ᴅ ᴋʜôɴɢ ᴛʀả ʟờɪ ʀõ ʀàɴɢ ɴêɴ ɢɪᴀ đìɴʜ đã ʟɪêɴ ʜệ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴀɴ xã ᴛâɴ ᴘʜướᴄ.

Đɪềᴜ ɢâʏ ᴄʜú ý ᴋʜôɴɢ ᴋéᴍ, ôɴɢ ᴅ đượᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʜɪệɴ đᴀɴɢ ʟà ɢɪáᴍ đốᴄ ᴍộᴛ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ. ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó ᴇᴍ ᴋ đᴀɴɢ ʜọᴄ ᴛạɪ ᴍộᴛ ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴘᴛ ở ᴛᴘ Đồɴɢ xᴏàɪ. ʜɪệɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ ɴàʏ ᴠẫɴ đᴀɴɢ đượᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ.