ʙé ɢáɪ 𝟷𝟸 ᴛᴜổɪ ở ʜà ɴộɪ sɪɴʜ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ɴặɴɢ 𝟹ᴋɢ, ʜᴀɪ ᴍẹ ᴄᴏɴ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴛốᴛ

ᴄʜáᴜ ɢáɪ 𝟷𝟸 ᴛᴜổɪ ở ʜà ɴộɪ đã sɪɴʜ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴠàᴏ ʟúᴄ ɢầɴ 𝟷𝟾 ɢɪờ ᴄʜɪềᴜ ɴᴀʏ, ᴄʜáᴜ ʙé ɴặɴɢ 𝟹ᴋɢ, ᴄả ʜᴀɪ ᴍẹ ᴄᴏɴ ʜɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴛốᴛ.

ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ ʙé ɢáɪ 𝟷𝟸 ᴛᴜổɪ ʙị ʜɪếᴘ ᴅâᴍ ᴅẫɴ đếɴ ᴄó ᴛʜᴀɪ ở ʜà ɴộɪ, ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴄủᴀ ᴘʟᴏ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴄʜɪềᴜ ɴᴀʏ, ɴɢàʏ 𝟷𝟽-𝟺, ᴄáᴄ ʙáᴄ sĩ ở ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴘʜụ sảɴ ʜà ɴộɪ đã ᴍổ sɪɴʜ ᴄʜᴏ ᴄʜáᴜ ɢáɪ ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ.

“ʟúᴄ 𝟷𝟽 ɢɪờ 𝟹𝟶 ᴄʜáᴜ ʟ đã sɪɴʜ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ, ɴặɴɢ 𝟹ᴋɢ, ᴍẹ ᴛʀòɴ ᴄᴏɴ ᴠᴜôɴɢ, ᴄả ʜᴀɪ ᴍẹ ᴄᴏɴ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴛốᴛ. ᴄʜáᴜ ʙé đượᴄ đặᴛ ᴛêɴ ʟà Đᴛᴛᴍ”- ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ɴàʏ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ.

ᴄũɴɢ ᴛʜᴇᴏ ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ɴàʏ, ʜɪệɴ đạɪ ᴅɪệɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀì đã ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ.

ɴʜư ᴘʟᴏ đã đưᴀ ᴛɪɴ, ᴀɴʜ Đɴᴀ (𝟻𝟸 ᴛᴜổɪ) ở xã ʜᴜʏệɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀì, ʜà ɴộɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴀɴʜ ʟà ᴄʜáᴜ Đᴛɴʟ (𝟷𝟸 ᴛᴜổɪ) ᴄó ʙầᴜ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟹𝟾 ᴛᴜầɴ ᴛᴜổɪ.

“ǫᴜᴀ ʟờɪ ᴋể ᴄủᴀ ᴄʜáᴜ, ᴛôɪ ʙɪếᴛ đượᴄ ᴄʜáᴜ đã ʙị ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ʟà ʜàɴɢ xóᴍ, ᴛêɴ ᴠ xâᴍ ʜạɪ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ. Ôɴɢ ɴàʏ ʟợɪ ᴅụɴɢ ɴʜữɴɢ ᴋʜᴏảɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴠàᴏ ʙᴜổɪ ᴄʜɪềᴜ, ᴋʜɪ ᴛôɪ đɪ ʟàᴍ ᴋʜôɴɢ ở ɴʜà. ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴛôɪ ᴄòɴ ɴʜỏ ᴄʜưᴀ ɴʜậɴ ᴛʜứᴄ đầʏ đủ, ôɴɢ ᴠ đã ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜàɴʜ ᴠɪ xâᴍ ʜạɪ ᴛìɴʜ ᴅụᴄ đốɪ ᴠớɪ ᴄᴏɴ ᴛôɪ”- ᴀɴʜ ᴀ ɴóɪ.

ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ʜᴀɪ ᴍẹ ᴄᴏɴ ổɴ địɴʜ sᴀᴜ sɪɴʜ. Ảɴʜ ᴄᴛᴠ

ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ sự ᴠɪệᴄ, đạɪ ᴅɪệɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀì, ʜà ɴộɪ đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ.

 

ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄũɴɢ ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ɴɢăɴ ᴄʜặɴ ᴄấᴍ đɪ ᴋʜỏɪ ɴơɪ ᴄư ᴛʀú đốɪ ᴠớɪ ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ᴠụ áɴ.