Căn nhà nằm trong hẻm ở quận 8 nghi bị phóng hoả, bốc cháy dữ dội, một phụ nữ và hai trẻ em tử vong, chiều 21/11

ᴄăɴ ɴʜà ɴằᴍ ᴛʀᴏɴɢ ʜẻᴍ ở ǫᴜậɴ 𝟾 ɴɢʜɪ ʙị ᴘʜóɴɢ ʜᴏả, ʙốᴄ ᴄʜáʏ ᴅữ ᴅộɪ, ᴍộᴛ ᴘʜụ ɴữ ᴠà ʜᴀɪ ᴛʀẻ ᴇᴍ ᴛử ᴠᴏɴɢ, ᴄʜɪềᴜ 𝟸𝟷/𝟷𝟷.

ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟽ʜ, ᴋʜóɪ ʟửᴀ ᴘʜáᴛ ʀᴀ ᴛừ ᴛầɴɢ ᴛʀệᴛ ᴄủᴀ ᴄăɴ ɴʜà ʜᴀɪ ʟầᴜ ᴛʀêɴ đườɴɢ ʟưᴜ ʜữᴜ ᴘʜướᴄ, ᴘʜườɴɢ 𝟷𝟻. ʟúᴄ ɴàʏ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ sốɴɢ ʙêɴ ᴄạɴʜ ᴛʜấʏ ᴍộᴛ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ʜốᴛ ʜᴏảɴɢ ᴛừ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà ᴄʜạʏ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ. Íᴛ ᴘʜúᴛ sᴀᴜ ʟửᴀ ᴄʜáʏ ʟᴀɴ ɴʜɪềᴜ xᴇ ᴍáʏ ở ᴛầɴɢ ᴛʀệᴛ ʀồɪ ʙùɴɢ ʟêɴ ᴅữ ᴅộɪ.
ᴄảɴʜ sáᴛ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ ʜẻᴍ ᴅẫɴ ᴠàᴏ ɴʜà ᴄʜáʏ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ. Ảɴʜ: ᴠăɴ ʏêɴ

ɴʜɪềᴜ xᴇ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ ᴄùɴɢ ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ᴄʜɪếɴ sĩ đếɴ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ. sᴀᴜ 𝟻 ᴘʜúᴛ, đáᴍ ᴄʜáʏ đượᴄ ᴋʜốɴɢ ᴄʜế. ᴄảɴʜ sáᴛ ʟêɴ ᴛầɴɢ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ʜᴀɪ ᴛʀẻ ᴇᴍ (𝟸-𝟹 ᴛᴜổɪ) ᴠà ᴍộᴛ ᴘʜụ ɴữ ᴛử ᴠᴏɴɢ, ᴛʀêɴ ᴄơ ᴛʜể ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴠếᴛ ᴛʜươɴɢ. ʜᴀɪ đứᴀ ᴛʀẻ ʟà ᴄᴏɴ ᴠà ᴄʜáᴜ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ɴàʏ.

ɴʜâɴ ᴄʜứɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ xảʏ ʀᴀ ʜᴏả ʜᴏạɴ, ᴍộᴛ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴍặᴄ áᴏ xᴇ ôᴍ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴄầᴍ ᴄᴀɴ ɴʜựᴀ ɴɢʜɪ ᴄʜứᴀ xăɴɢ xôɴɢ ᴠàᴏ ɴʜà, sᴀᴜ đó ᴄó ᴛɪếɴɢ ᴄự ᴄãɪ. ᴋʜɪ xảʏ ʀᴀ sự ᴠɪệᴄ, ᴍẹ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ʙỏ ᴄʜạʏ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ.

ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛìɴʜ ɴɢʜɪ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ɢâʏ áɴ sᴀᴜ đó ᴄʜâᴍ ʟửᴀ đốᴛ ɴʜɪềᴜ xᴇ ᴍáʏ ᴅựɴɢ ở ᴛầɴɢ ᴛʀệᴛ. ɴɢườɪ ɴàʏ ʙị ᴄảɴʜ sáᴛ đưᴀ ᴠề ᴛʀụ sở để đɪềᴜ ᴛʀᴀ.

Xem thêm: