Đ.á.n.h b.ạc tại trụ sở, 4 cán bộ quản lý thị trường ở Long An bị k.ỷ lu.ật

Ủʏ ʙᴀɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛỉɴʜ ủʏ ʟᴏɴɢ ᴀɴ đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋỷ ʟᴜậᴛ 𝟺 ᴄáɴ ʙộ ǫᴜảɴ ʟý ᴛʜị ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ đáɴʜ ʙạᴄ ᴛạɪ ᴛʀụ sở.
ɴɢàʏ 𝟹𝟶/𝟷𝟶, Ủʏ ʙᴀɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ (ᴜʙᴋᴛ) ᴛỉɴʜ ủʏ ʟᴏɴɢ ᴀɴ ʀᴀ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴋỳ ʜọᴘ ᴛʜứ 𝟷𝟽 xᴇᴍ xéᴛ, ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴋʜɪ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ đốɪ ᴠớɪ Đảɴɢ ủʏ ᴄơ sở ᴄụᴄ ǫᴜảɴ ʟý ᴛʜị ᴛʀườɴɢ (ǫʟᴛᴛ) ᴛỉɴʜ ʟᴏɴɢ ᴀɴ.

ᴜʙᴋᴛ ᴛỉɴʜ ủʏ đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋỷ ʟᴜậᴛ ᴄảɴʜ ᴄáᴏ đốɪ ᴠớɪ 𝟹 ᴄáɴ ʙộ ǫʟᴛᴛ ᴠà ᴋỷ ʟᴜậᴛ ᴋʜɪểɴ ᴛʀáᴄʜ đốɪ ᴠớɪ 𝟷 ᴄáɴ ʙộ ǫʟᴛᴛ. ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó Độɪ ᴛʀưởɴɢ, ᴘʜó Độɪ ᴛʀưởɴɢ, ᴍộᴛ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴠɪêɴ Độɪ ǫʟᴛᴛ số 𝟹 ᴠà ᴍộᴛ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴠɪêɴ ᴘʜòɴɢ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ (ᴄụᴄ ǫʟᴛᴛ).

ᴜʙᴋᴛ ᴛỉɴʜ ủʏ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, 𝟺 ᴄáɴ ʙộ ǫʟᴛᴛ ᴄó ᴋʜᴜʏếᴛ đɪểᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ đáɴʜ ʙạᴄ ᴛʜắɴɢ ᴛʜᴜᴀ ʙằɴɢ ᴛɪềɴ, ᴠɪ ᴘʜạᴍ ǫᴜʏ địɴʜ ᴠề ɴʜữɴɢ đɪềᴜ Đảɴɢ ᴠɪêɴ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ʟàᴍ ᴠà ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ɴêᴜ ɢươɴɢ ᴄủᴀ đảɴɢ ᴠɪêɴ.

ᴛʀụ sở Độɪ ǫᴜảɴ ʟý ᴛʜị ᴛʀườɴɢ số 𝟹, ᴄụᴄ ǫᴜảɴ ʟý ᴛʜị ᴛʀườɴɢ ʟᴏɴɢ ᴀɴ. (Ảɴʜ: ᴀ.ʟ)

ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛʀêɴ đã ᴛạᴏ ᴅư ʟᴜậɴ ᴋʜôɴɢ ᴛốᴛ, ᴘʜáᴛ sɪɴʜ đơɴ, ᴛʜư ᴛố ᴄáᴏ ʟàᴍ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ đᴏàɴ ᴋếᴛ ɴộɪ ʙộ, ᴜʏ ᴛíɴ ᴄủᴀ ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴠà ᴛổ ᴄʜứᴄ Đảɴɢ, đơɴ ᴠị ɴơɪ ɴʜữɴɢ ᴄáɴ ʙộ ɴàʏ đᴀɴɢ sɪɴʜ ʜᴏạᴛ, ᴄôɴɢ ᴛáᴄ, đếɴ ᴍứᴄ ᴘʜảɪ xᴇᴍ xéᴛ xử ʟý ᴋỷ ʟᴜậᴛ.

ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ᴄũɴɢ ɴêᴜ ʀõ, Đảɴɢ ủʏ ᴄơ sở ᴄụᴄ ǫʟᴛᴛ ᴄó ᴋʜᴜʏếᴛ đɪểᴍ ᴋʜɪ ᴄʜưᴀ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ɴʜắᴄ ɴʜở đảɴɢ ủʏ ᴠɪêɴ ᴘʜụ ᴛʀáᴄʜ ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ɢɪáᴍ sáᴛ, ǫᴜảɴ ʟý, ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴄáɴ ʙộ đảɴɢ ᴠɪêɴ, ᴄôɴɢ ᴄʜứᴄ.

ǫᴜᴀ đó, để xảʏ ʀᴀ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴛổ ᴄʜứᴄ đáɴʜ ʙạᴄ ᴛʜắɴɢ ᴛʜᴜᴀ ʙằɴɢ ᴛɪềɴ ᴛạɪ Độɪ ǫʟᴛᴛ số 𝟹; ᴄʜưᴀ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛốᴛ ǫᴜʏ ᴄʜế ᴘʜốɪ ʜợᴘ ɢɪữᴀ Đảɴɢ ủʏ ᴠớɪ ʙᴀɴ ʟãɴʜ đạᴏ ᴄụᴄ ǫʟᴛᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ đɪềᴜ độɴɢ độᴛ xᴜấᴛ đốɪ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴄʜứᴄ ᴋʜôɴɢ ɢɪữ ᴄʜứᴄ ᴠụ ʟãɴʜ đạᴏ, ǫᴜảɴ ʟý.

ᴛʜᴇᴏ đó, ʙí ᴛʜư Đảɴɢ ủʏ, ᴄụᴄ ᴛʀưởɴɢ ᴄụᴄ ǫʟᴛᴛ ᴛỉɴʜ ʟᴏɴɢ ᴀɴ ᴘʜạᴍ Đứᴄ ᴄʜɪɴʜ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ɴɢườɪ đứɴɢ đầᴜ đốɪ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ᴋʜᴜʏếᴛ đɪểᴍ ᴄủᴀ Đảɴɢ ủʏ.

xéᴛ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ, ᴛíɴʜ ᴄʜấᴛ, ᴍứᴄ độ, ʜậᴜ ǫᴜả, ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴠà ᴄăɴ ᴄứ ᴠàᴏ ᴄáᴄ ǫᴜʏ địɴʜ, ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴄủᴀ Đảɴɢ, ᴜʙᴋᴛ ᴛỉɴʜ ủʏ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴛậᴘ ᴛʜể Đảɴɢ ủʏ ᴄơ sở ᴄụᴄ ǫʟᴛᴛ ᴠà ôɴɢ ᴘʜạᴍ Đứᴄ ᴄʜɪɴʜ ᴋɪểᴍ đɪểᴍ, ɴɢʜɪêᴍ ᴛúᴄ ʀúᴛ ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪệᴍ sâᴜ sắᴄ đốɪ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ᴋʜᴜʏếᴛ đɪểᴍ ɴêᴜ ᴛʀêɴ.

Xem thêm: